Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Bankovní poplatky za rok 2007 – přes 35,6 miliard

03.04.2008, 01:03   |   Patrik Nacher (www.bankovnipoplatky.com)   |   komentářů (0)

Portál www.bankovnipoplatky.com dnešním dnem přepočítal počítadlo bankovních poplatků. Na základě údajů, které zveřejnila ČNB se totiž za rok 2007 vybralo na bankovních poplatcích přes 35,6 miliard korun. Vzorec výpočtu vychází z částky z výsledků hospodaření bank za rok 2007, položka výnosy z poplatků a provizí (a jsou odečteny náklady na poplatky a provize – 9,1 mld. Kč). Původní částka byla z roku 2006 a činila 32,943 miliard korun.

Počítadlo bankovních poplatků se nachází v horní části home page a jde o dynamickou tabulku, která znázorňuje aktuální částku, kolik klienti všech bank v ČR zaplatili za bankovní poplatky od 1. ledna 2008. A vzhledem k tomu, že zisk z poplatků každým rokem roste (viz tabulka níže), v dynamické tabulce pro rok 2008 je proto přidáno slovo „minimálně“. Původně se počítadlo posunovalo za každou vteřinu o 1 045 Kč, nově to bude již o 1 132 Kč.

 

Ziskovost a efektivnost bankovního sektoru

  31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007
Zisk z finanční činnosti

90 252

103 486

108 918

116 836

133 507

Zisk z poplatků a provizí

26 343

31 326

31 831

32 943

35 686

Absolutní ukazatele v mil. Kč
(banky s licencí k 31.12.2007) Zdroj: ČNB

 

Aktuálně vytvořené počítadlo (z údajů za rok 2007):

·              za měsíc             2 973 833 333

·              za týden             686 269 231

·              za den                97 769 863

·              za hodinu           4 073 744

·              za minutu           67 896

·              za vteřinu           1 132

 

Počítadlo za rok 2006:

·              za měsíc             2 745 250 000

·              za týden             633 519 230

·              za den                90 254 794

·              za hodinu           3 760 616

·              za minutu           62 677

·              za vteřinu           1 045

Výkaz zisku a ztráty bankovního sektoru

Absolutní ukazatele (banky s licencí k 31.12.2007) v mil. Kč

 

31.12.2006

2007

   31.3.   

   30.6.   

   30.9.   

  31.12.  

1. Zisk z finanční  a provozní činnosti

116 864

30 303

63 578

95 719

133 507

1.1  Úrokové výnosy

124 114

34 823

71 748

112 289

156 496

1.2  Úrokové náklady

52 567

15 337

31 694

50 689

71 641

1.3  Výnosy z pidend

1 676

377

1 808

2 000

5 886

1.4  Výnosy z poplatků a provizí

41 093

10 328

21 337

32 260

44 786

1.5  Náklady na poplatky a provize

8 175

1 797

3 877

6 063

9 100

Součet

32 918

8 531

17 460

26 197

35 686

1.6  Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z

45

197

307

248

-158

1.7  Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků  k obchodování

6 511

-402

2 583

3 635

4 520

1.8  Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z

x

-244

-873

-1 491

-2 191

1.9  Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví

-390

-29

-85

-308

-535

1.10  Kurzové rozdíly

4 212

2 837

3 181

5 265

7 760

1.11  Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji

1 674

21

102

123

164

1.12  Ostatní provozní výnosy

2 507

415

919

1 336

2 141

1.13  Ostatní provozní náklady

3 835

885

1 877

2 886

4 628

Prohledat jednotlivé výrazy - Bankovní poplatky za rok 2007 – přes 35,6 miliard

Bankovní , poplatky , za , rok , 2007 , , přes , 35,6 , miliard ,

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka