Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Bernd Posselt má pravdu: Na české straně dochází k velkému posunu ve vztahu k sudetským Němcům

22.05.2008, 02:20   |   MiR   |   komentářů (4)

Mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt před víkendovým srazem své organizace vyzval českou stranu k dalšímu dialogu. Ten by měl podle něj zahrnovat například zřízení "komise pravdy" po jihoafrickém vzoru.

Ač se tato tvrzení Bernda Posselta mnoho českých institucí snaží zpochybnit, je nepochybné, že v posledních letech skutečně dochází na české straně v otázce vztahu k sudetským Němcům k výraznému posunu.

Pozitivní posun je zřejmý na úrovni obyčejných lidí

Tento posun není způsoben politickou reprezentací České republiky, ale vychází ze zdola, od obyčejných českých občanů. Nyní už tak nelze mluvit o jednotlivcích, ale stále větší části české veřejnosti. Skutečnost, že změna náhledu na nedávnou historii obou národů vychází přímo od občanů znamená skutečně velkou hodnotu.

K pozitivnímu posunu v postojích české veřejnosti přispívají stále objektivnější informace jejichž množství a kvalita stále roste. Nejde tak jen o informace historicko-politické a otázky Benešových dekretů, ale stále častěji o informace ke kulturnímu, ekonomickému a architektonickému dědictví, které nám sudetští Němci zanechali. Pozitivní pohled na sudetské Němce a jejich snahu o usmíření je způsobena především vlastní, reálnou zkušeností českých občanů.

Náhled na sudetské Němce už není tak ovlivněn nenávistnou politikou, která do roku 1989 pomocí lživé a často i primitivní propagační politice ovlivňovala názor a postoje české veřejnosti nejen k sudetským Němcům, ale k celému západnímu světu obecně.

Dědictví sudetských Němců je i naším dědictvím

Nyní Češi, především ti, kteří v Sudetech žijí, vnímají dědictví sudetských Němců jako svou vlastní historii a kulturu, kterou se snaží obnovit či na ní navázat. Tato snaha je osvobozena od negativních a destruktivních vlivů a následků druhé světové války z jedné strany a následků Benešových dekretů ze strany druhé. Dnes již není ostudou pro Čecha, pokud uzná, že Benešovy dekrety a vyhnání či odsun sudetských Němců bylo chybou. Chybou, kterou jsme však schopni náležitě zhodnotit až po dlouhých 50 letech. Právo na svůj vlastní názor, i když nemusí být v souladu s ostatními, si vyhrazuje stále větší část české veřejnosti.

O velkém zájmu o dědictví sudetských Němců a jejich pozitivním vlivu na české pohraničí svědčí tisíce výstav a kulturních akcí, které připomínají předválečnou historii mnoha sudetských měst a obcí. Až 80 % historicko-vlastivědných výstav a jiných akcí se věnuje právě předválečnému období, nejčastěji období mezi světovými válkami.

Stejně tak sběratelé pohledů v českém pohraničí preferují zásadně pohlednice s vyobrazením předválečného vzhledu měst a obcí. O pohlednice z období socialismu je zájem výrazně nepoměrně nižší. I tyto náznaky svědčí o rostoucím zájmu Čechů o předválečnou historii míst, ve kterých žijí a obpu jejich původní kráse a harmonii.

V posledních 3 letech tak bylo vydáno v ČR desítky knih, které popisují následky odsunu sudetských Němců nejen jednostranným pohledem, pokládajícím sudetské Němce za nacisty a viníky válečných zločinů. Ale popisují i následky, jako devastaci kdysi tak kulturního a harmonického prostředí, řízenou likvidaci pozůstatků po německé kultuře a totální zánik kdysi živých míst, tisíců německých obcí.

Desítky knih a publikací pozitivní posun potvrzují

Mezi nejznámější publikace lze jmenovat „Zmizelé Sudety“, které mapují zánik mnoha památek a celých lidských sídel v Sudetech. Další publikací, která zaznamenala velký úspěch, je kniha „Včerejší strach“ od Josefa Škrábka, která se nevyhýbá ani hodnocení politických a společenských příčin a následků odsunu Němců. Autor této knihy je Čech, který v sudetské obci Valeč sám zažil všechny události související s druhou světovou válkou i poválečným odsunem, což svědčí o objektivnosti publikace. Další publikaci, kterou zde můžeme zmínit, je kniha „Sudetská pouť“ a mnoho dalších. Až k několika tisícům se blíží počet regionálních publikací, které vznikají s podporou měst a obcí, ale také mnoha sudetských Němců, a které mapují historii sudetských měst a obcí, o které je ze strany veřejnosti velký zájem.

Němci pomáhají obnovovat naše společné rodiště

Trendem k poznání historie a obnovy téměř zaniklého kulturního dědictví Sudet je snaha o spolupráci obou národů na obnově památek, pomníků a budov, které byly zničeny nebo těžce poškozeny 40 lety socialistického hospodářství. Zde je znát zájem Čechů, kteří mají zájem o aktivní budování svého domova, o vzpomínky a kontakty se sudetskými Němci či jejich aktivní pomoc.

Moderním směrem v české společnosti je dnes skutečnost, že lidé nevnímají sudetské Němce jako nebezpečí, ale jako inspiraci. Inspiraci pro budování společného kraje a obce. Pokud tedy v budoucnu bude pohraničí lepším a kulturnějším místem pro život, je to z velké časti také přispěním sudetských Němců.

Sudetští Němci v průběhu desetiletí prokázali, že jsou skutečnými vlastenci a mají velmi pevný vztah ke svému bývalému domovu. I po desetiletích se stále vrací, znovu objevují svůj bývalý domov a své rodiště. Stále se rozrůstá počet památek, kostelů a památníků, které mohly být obnoveny právě jen díky příspěvku a aktivní podpoře sudetských Němců, kteří tak prokazují, že se nechtějí mstít, nechtějí jen řešit minulost, ale že jim jde hlavně o budoucnost.

 

Ani odpůrci Benešových dekretů již negativně sudetské Němce nevnímají

Největším posunem v názorech české veřejnosti, a to i té, která je zastáncem odsunu i Benešových dekretů je fakt, že ani tito lidé již nemají a ani neprezentují negativní vztah k sudeteskýim Němcům jako lidem (což bylo dříve běžné). Svůj negativní vztah prezentují především k názorům sudetských Němců na poválečné dekrety. A i o tomto problému je třeba diskutovat.

Bernd Posselt má tedy pravdu, když tvrdí, že na české straně dochází k významným posunům. Tyto posuny jsou však patrné a o to výraznější na nižších úrovních v prostředí obyčejných lidí, na úrovni obcí a měst v českém pohraničí, kde se za poslední roky vztah k sudetským Němcům jako lidem, kteří nám jsou blízcí spojením s naší zemí, mentalitou i snahou naše společné rodiště spolu s námi budovat a obnovovat. Tento posun na úrovni obyčejných lidí je mnohem hodnotnější a trvalejší než než změny názorů jednotlivých politiků. Postoje velké části české společnosti totiž budou muset časem ať už chtějí či ne vzít za své i čeští politici.

„Zlo by mělo být pro každého z nás pouze jedno. A pokud mi jde o dobré a ušlechtilé cíle, nemohu se sám stát nositelem zla a své cíle prosazovat jiným zlem, a to i přesto že ho považuji za zlo výrazně menší.„

Prohledat jednotlivé výrazy - Bernd Posselt má pravdu: Na české straně dochází k velkému posunu ve vztahu k sudetským Němcům

Bernd , Posselt , , pravdu: , Na , české , straně , dochází , k , velkému , posunu , ve , vztahu , k , sudetským , Němcům ,

Bernd Posselt má pravdu: Na české straně dochází k velkému posunu ve vztahu k sudetským Němcům

kritika

pane posselte, začínáte s tím, co tehdy praktikovalHeinlein. To je vděk, že vás ...

reakce k diskusi článku brrnd posselt má pravdu

co nám to chcete namluvit o dusetských němcích. na vlastní kůži jsme zažili jeji...

článek má pravdu

Článek má v podstatě pravdu. Nikdo v pohraničí neřeší, jestli je to sudetský něm...

Každýmu jde vždycky jenom o prachy

Každej vždycky dělá všechno jen o prachy. A ať mi nikdo neříká, že ty příspěvky ...

Diskutovat

Vyplavení bytu horor pro každého

Konečně malíř opouští po dvou dnech náš byt. Za dva dny po dřině po malová... více »

Nová služba za 24 hod? Máte jí už za 4 měsíce!

V srpnu tohoto roku, jsem chtěl dceři převést předplacenou kartu na paušál "... více »

Běžná cena? Další z triků obchodníků

Rozhodl jsem se koupit si kávovar. Takový nějaký lepší. Na Internetu to dnes nen... více »

Anketní otázka