Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Bodový systém - zmizí mrtví ze silnic?

02.06.2010, 14:19   |   LaS   |   komentářů (1)

Téměř každý den umírají na našich silnicích lidé. Jen za prvních 8 měsíců letošního roku zemřelo na českých silnicích už 746 lidí, 3 191 bylo těžce zraněno a 19 371 bylo zraněno lehce. Česká republika tak s obrovským počtem dopravních nehod patří mezi nejhorší země na světě. Nejhorší skutečností je, že mezi mrtvými a zraněnými nejsou jen vinní, kteří nehodu způsobili, ale i lidé úplně nevinní.

Hned několik zpráv v poslední době potvrzuje, že nebezpečná situace na silnicích se hned tak rychle nezlepší. Při poslední akci Kryštof bylo zjištěno, že každý pátý řidič se při své jízdě dopouští přestupků. Pokutu tak dostalo téměř 48 000 řidičů. Velkým problémem české společnosti je fakt, že se na přestupky na silnicích hledí velmi tolerantně, a ne jako na porušení zákona. Velké množství řidičů si plete jízdu v automobilu či na motocyklu s adrenalinovým sportem.

Je současný silniční zákon bezzubý?

Již 2 roky platí novela silničního zákona, která na jedné straně zvýšila pokuty, na druhé straně však snížila pravomoci policie při postihování přestupků na silnicích. Pokud řidič spáchá přestupek, nezaplatí okamžitě pokutu, ale je předvolán před úřad, kde je s ním zahájeno správní řízení.

Nutno říci, že takové následné potrestání, kterému je navíc možné se vyhnout, není skutečným nástrojem proti nebezpečné jízdě a chování řidičů. Není totiž výjimkou, že řidič, který byl přistižen s alkoholem v krvi, bez problémů ve svém voze opět odjede. Policie nemá totiž pravomoc zadržet řidičský průkaz.

Proč jsou naše silnice nebezpečné?

Stáří vozů, které nepochybně ovlivňuje bezpečnost silničního provozu patří v EU též k velmi nízkým. Průměrné stáří automobilu v České republice tak dosahuje 13,5 roku. Přestože se množství osobních vozů v České republice oproti roku 1989 zvýšilo z 1 300 tis. na současné 3 700 tis., tedy téměř třikrát, stáří vozového parku se výrazně nezlepšuje.

K tomu ještě lze přičíst stav silnic, který je velmi špatný. Silnice a dálnice v České republice by v nejbližších 10 letech potřebovaly stovky miliard Kč na opravy. Zvýšený provoz nákladních vozidel po vstupu do EU stavu silnic a bezpečnosti provozu rozhodně nepřispívá. Hlavní faktorem, který ovlivňuje bezpečnost silnic jsou však jako vždy lidé.

Z výše uvedeného vyplývá, že bezpečnost na našich silnicích není možné zvýšit. Vláda však připravila řešení, o němž tvrdí, že výrazně zlepší situaci na českých silnicích a zatočí s bezohlednými řidiči (resp. chodci).

Nabízí bodový systém a pokuty řešení situace?

Jádrem nových změn má být zavedení tzv. "bodového systému", který by evidoval přestupky řidičů a přiděloval trestné body za jednotlivé přestupky. Při dosažení 12 trestných bodů by již následovalo odebrání řidičského průkazu až na 1 rok. Pro získání řidičského průkazu by pak následně "hříšný" řidič musel absolvovat přezkoušení v autoškole.

Významným prostředkem proti neukázněným řidičům, kteří soustavně porušují silniční předpisy, by byla opět nově zavedená možnost policie, zabavit řidičský průkaz a udělit pokutu přímo na místě. Velmi významné je též zvýšení pokut za jednotlivé přestupky. Za nejtěžší přestupky by mohl dostat řidič osobního automobilu pokutu až 50 000,- Kč. Lze říci, že takto nastavené pokuty, ač se mohou zdát vysoké, již odpovídají sankcím jaké uplatňují vůči neukázněným řidičům vyspělé země EU.

 

Nově navrhovaný bodový systém s vybranými přestupky
1 trestný bod drobné přestupky  
2 trestné body jízda bez připoutání  
3 trestné body překročení rychlosti     (v obci o méně než 20 km/h, mimo 30 km/h) pokuta do 3000,-Kč
4 trestné body překročení rychlosti    (v obci o více než 20 km/h, mimo 30 km/h) pokuta do 5000,-Kč
6 trestných bodů řízení pod vlivem alkoholu pokuta 10 - 20 000,-Kč
7 trestných bodů řízení pod silným vlivem alkoholu, řízení bez řidičského oprávnění pokuta 25 - 50 000,-Kč

A protože by v žádné činnosti neměla existovat pouze represe, existuje i odměna. Pokud tedy řidič po dobu 1 roku nespáchá žádný přestupek, budou mu 2 trestné body umazány. Ocenění jednotlivých přestupků trestnými body a se může během projednávání v parlamentu ještě změnit, dle zaměření jednotlivých poslanců.

Mají být profesionálové tvrději trestáni?

Novinkou je též zvýšení pokut (pouze za závažné přestupky) profesionálním řidičům, kteří jsou zodpovědní za životy velkého množství lidí, které převážejí. Řidič autobusu by tak mohl za závažný prohřešek, jakým je např. jízda pod vlivem alkoholu, dostat pokutu až 100 000,- Kč. Ačkoliv se řidiči proti tomuto ustanovení brání i stávkami, jejich zvýšená odpovědnost za životy ostatních lidí se přehlédnout nedá. Profesionál by navíc závažné přestupky neměl za žádných okolností spáchat.

Nebude-li však zákon schválen nezmění se nic a současný stav na českých silnicích bude trvat dále. Akce typu Kryštof s bezzubými policisty bez přísných a okamžitých sankčních prostředků, situaci rozhodně nevyřeší. Každý rok tak v počtu mrtvých na silnicích České republiky zmizí z mapy jedno menší město.

Prohledat jednotlivé výrazy - Bodový systém - zmizí mrtví ze silnic?

Bodový , systém , - , zmizí , mrtví , ze , silnic? ,

Bodový systém - zmizí mrtví ze silnic?

Kecy...

To jsou kecy: "Jen za prvních 8 měsíců letošního roku zemřelo na českých si...

Diskutovat

Vyplavení bytu horor pro každého

Konečně malíř opouští po dvou dnech náš byt. Za dva dny po dřině po malová... více »

Nová služba za 24 hod? Máte jí už za 4 měsíce!

V srpnu tohoto roku, jsem chtěl dceři převést předplacenou kartu na paušál "... více »

Běžná cena? Další z triků obchodníků

Rozhodl jsem se koupit si kávovar. Takový nějaký lepší. Na Internetu to dnes nen... více »

Anketní otázka