Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Bude Česká republika opět krvácet?

02.06.2010, 14:21   |   LaS   |   komentářů (0)

Sudetští Němci se po krátké době opět ozvali. Ke Štrasburskému soudu podávají hromadně žaloby na Český stát a chtějí jediné peníze a majetek. Co vede sudetské Němce k takovému kroku? Proč chtějí z našeho zadluženého státu a všech občanů vysát další majetek a peníze?

Bude stát znovu platit miliardy?

Stát již prohrál několik velkých arbitráží za desítky miliard korun. Čeští daňoví poplatníci se tak podílejí na placení ztrát, které nezavinili a za které nenesou žádnou zodpovědnost. Není tedy bez zajímavosti, že se o prostředky ze státního rozpočtu uchází další skupina.

Debaty o oprávněnosti či bezprávnosti Benešových dekretů se vedou již velmi dlouho. Výsledkem byl odsun sudetských Němců z Českého pohraničí a zabavení jejich majetku. Na druhou stranu je třeba říci, že Československo nezískalo od Německa po válce téměř žádné reparace za zničený průmysl, města a 330 tisíc zmařených českých životů.

Právo na vlast nebo na peníze?

Po vstupu České republiky do EU se již změnil požadavek práva na vlast, které zaznívalo před několika lety. Sudetským Němcům totiž již nikdo nebrání se zde usadit a žít. Určité omezení sice stále platí na možnost koupě nemovitostí, tato opatření se však v mnoha případech obchází.

Nyní už patří ke hlavním tématům sudetských Němců právo na vrácení majetku. 95 % lidí hlásících se k sudetským Němcům je v důchodovém věku. Ve srovnání s českými důchodci, po kterých, mimo jiné, chtějí jako po občanech ČR odškodnění, jsou mnohem bohatší. Stejně tak vlastníky původních sudetských majetků jsou nyní čeští důchodci. Ti mají také z jejich požadavků největší obavy.

Uspokojení nároků sudetských Němců v případě jejich úspěchu lze v zásadě provést dvěma způsoby:

 

1. Skutečné reálné vrácení původního majetku ve stavu, v jakém dnes je. Tato varianta by však znamenala další bezpráví na českých občanech, kteří zmíněné majetky vlastní v současnosti. Ti by se následně museli obrátit na stát s žádostí o odškodnění. (Mnoho takových případů je již známo v případě uplatňování restitučních zákonů.)

2. Náhrady za škody by vyplácel přímo stát. Následkem by však bylo zvýšení schodku státního rozpočtu  a následné zvýšení zadluženosti. Požadavky Němců představují několik desítek miliard korun.

Jak se žije německému důchodci?

Sudetští Němci mají více než dvojnásobně vyšší životní úroveň než průměrní občané České republiky. Průměrný důchod činí v Německu 1 150 Euro, což v přepočtu činí 35 000,- Kč. Německý důchod navíc dosahuje 67 % předchozího čistého platu. V současnosti probíhají reformy německého sociálního systému, které se dotknout i důchodů. Přesto však životní úroveň německých důchodců zůstane několikanásobně vyšší než našich. V této souvislosti nelze pominout ani kvalitu služeb a života, která se důchodcům v Německu nabízí. Němečtí důchodci patří jako skupina k nejčastějším návštěvníkům turistických středisek, kde tráví i dlouhé měsíce, což se o těch českých rozhodně říci nedá.

Jak se žije Českému důchodci?

Průměrný důchod v České republice činí 7 227,- Kč. Tato částka je nominálně pětkrát nižší než důchod Němce. K tomu vezmeme v úvahu cenovou úroveň, která je v České republice na úrovni 52 % cen německých. Průměrný důchod českého důchodce se tak reálně dostane na pouhých 41 % německého. Navíc činí jen něco málo více než 40 % průměrné mzdy v ČR a již několik let se tento podíl snižuje. Ani po 14 letech od pádu komunismu v ČR navíc důchody nedosáhly jejich reálné úrovně z roku 1989.

Státní rozpočet České republiky má skončit příští rok se schodkem 83 mld. Kč, toto číslo však nemusí být konečné. Po nevydařené a prohrané arbitráži se CME, kdy stát "prohrál" 10 mld. Kč, tak hrozí našim občanům další obrovské ztráty. Sudetští Němci naději na úspěch u Evropského soudu pro lidská práva určitě mají. Kdy tomu bude konec?

Prohledat jednotlivé výrazy - Bude Česká republika opět krvácet?

Bude , Česká , republika , opět , krvácet? ,

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka