Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Češi x Slováci: kdo zbohatne dříve?

02.06.2010, 12:39   |   LaS   |   komentářů (0)

Slovensko je propagováno jako ráj investorů. Díky svým sociálním a daňovým reformám představuje Slovensko údajně jednu z nejatraktivnějších zemí v Evropě. Je Slovensko skutečně úspěšné v lákání investorů díky svým reformám a daním nebo za úspěchem Slovenska stály hlavně přehnané a podbízivé investiční pobídky?

Zajímavé je, že pochvalné informace o sobě říkají nejen slovenští představitelé, ale i mnoho renomovaných ekonomických časopisů a novin.

Investiční boom? - Jaká je skutečnost?

Velkým lákadlem je pro investory údajně rovná daň, kterou Slovensko stanovilo na úrovni 19 %. Tato daň byla zavedena počátkem roku 2004, o jejím zavedení se však hovořilo již od roku 2002. Už od počátku roku 2004 jsme se dovídali o obrovské atraktivitě Slovenska pro investory. Slovensko si zvolily pro svou investici 2 automobilky, množství jejich subdodavatelů a další podniky. Bezprostředně pak toto zjištění mohlo vyvolávat pocit obrovského a nepřekonatelného investičního boomu. Za celý rok 2004 však zahraniční investice na Slovensku představovaly pouhých 27 mld. slovenských korun (asi 700 milionů Eur). V České republice se daňové zatížení snižuje volným způsobem o 2 % ročně, v roce 2004 činila daň z příjmu právnických osob 28 %, v roce 2006 se snížila na 24 %. Žádné obří investice s výjimkou investic do strategických služeb ohlášeny nebyly. Za rok 2004 přitekly do České republiky investice ve výši 114 mld. Kč (4 mld. Eur). Pokud tyto výsledky přepočítáme na obyvatele, pak na Slovensku činily zahraniční investice na 1 obyvatele 140 Eur, zatímco v České republice 380 Eur. Z uvedeného je zřejmé, že výše investic do české ekonomiky na 1 obyvatele byla téměř  trojnásobně vyšší než do slovenské.

Důležitý je i trend vývoje zahraničních investic. V roce 2005 zahraniční investice na Slovensku dokonce poklesly pod 1 mld. Eur (méně než 29 mld. Kč),  zatímco v ČR vzrostly na rekordní úroveň 9 mld. Eur, tedy na 270 mld. Kč. Jak je tedy možné, že i přes propagovanou rovnou daň sociální a ekonomické reformy se zahraniční investice na Slovensku snížily? 

První rok existence rovné daně, stejně jako rok loňský, tedy reálně velký objem investic nepřinesl. Nelze pominout fakt, že i přes investice velkých investorů jako Peugeot či KIA, ani jednou Slovensko v přepočtu na obyvatele nedosáhlo výši investic do České republiky.  Nutné je zmínit fakt, že velcí investoři zpravidla objem svých investic a počet nových zaměstnanců přehánějí. Ze zkušeností České republiky, ale i jiných zemí, až na výjimky byly skutečně vynaložné prostředky nižší než ohlášená skutečnost. Zahraniční firmy si tímto způsobem zvětšují prostor pro jednání a získávají příslib vyšších podpor.

Lákají reformy, nebo levná pracovní síla a investiční pobídky?

Všechny ohlášené velké investice však byly dosaženy nadstandardními a skutečně velkorysými pobídkami státu. V honbě za investory tak stát přistupuje na valnou většinu požadavků velkých investorů. Ano, je pravda, že investiční pobídky nabízejí všechny středoevropské konkurenční země včetně České republiky. Slovensko však propaguje a odůvodňuje své úspěchy svými ekonomickými reformami a rovnou daní. Proč tedy ráj pro investory nabízel tak nákladné a podbízivé investiční stimuly?

Odpovědi jsou poměrně jednoduché. Většinu velkých investorů na Slovensko neláká a nelákala rovná daň a nízké daňové zatížení, ale levná pracovní síla a především zmíněné investiční pobídky a skutečně velkorysý přístup státu, který nevyjednával, ale pouze přistupoval na požadavky velkých investorů. O tom, že politika bývalého ministra Ruska byla krátkozraká, svědčí i zcela odlišný přístup Slovenska v současnosti. Přijalo nový zákon a investiční pobídky jsou nyní předvídatelné, transparentní a poskytovány jen pro investory, kteří investují v zaostalých regionech Slovenska. Dochází sice k poklesu přílivu zahraničních investic, nicméně se naplno odhalilo, zda rovná daň může být nejlepší pobídka pro investory. Je zřejmé, že nikoliv. 

Růst ekonomiky? Slovensko opět zaostává za ČR!

Argument, že rovná daň a související reformy přinesly Slovensku oproti České republice nebývalý růst ekonomiky, se postupem času ukazuje zcela zavádějící. Zatímco za loňský rok představoval růst ekomiky Slovenska 6 %. Ihned po oznámení výsledků se Slovensko pasovalo na Ekonomického a nedostižného tygra střední Evropy. Během následujícího týdne však byly oznámeny i výsledky České republiky, která rostla o stejných 6 %. To vše bez rovné daně, zvýšení DPH či drastických reforem a úsporných opratření. V případě ČR je navíc růst o 6 % daleko významnější, protože roste z vyššího základu, a tudíž se nejenom rychleji přibližuje vyspělým zemím EU, ale navíc zvyšuje i odstup od konkurečního a reformního Slovenska.

Další důležitou informací je struktura růstu, která v  případě ČR stojí na rostoucím vývozu, aktivním saldu obchodní bilance ve výši 42 mld. Kč a investicích. Růst na Slovensku je tažen především růstem útrat domácností, tedy růstem poptávky, která zvyšuje inflaci a nároky na dovoz spotřebního zboží. Slovenský růst má tak mnohem horší a hůře udržitelnou strukturu než Český.

I přes úsporné kroky vlády se nedaří Slovenským veřejným financím lépe než Českým. Za loňský rok tak deficit státního rozpočtu Slovenska činil 3,2 % HDP, zatímco v případě ČR činil pouze 2,9 % a splnil by tak požadavky na vstup do Eurozó;ny.

Jednou z mála ukazatelů, který se na Slovensku vyvíjel lépe než v ČR, je tak růst hrubých mezd, které se na Slovensku zvýšily až o 7 %, zatímco v ČR pouze o 3,5 %. Růst mezd byl tak v případě ČR poloviční.

V budoucnu bude i ČR nepochybně nucena přijmout reformní kroky především v oblasti důchodů a sociálního systému. Nicméně tyto reformy lze dělat v delším časovém období, citlivě a promyšleně, s minimálními dopady na ekonomiku státu.

 

Prohledat jednotlivé výrazy - Češi x Slováci: kdo zbohatne dříve?

Češi , x , Slováci: , kdo , zbohatne , dříve? ,

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka