Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Co přinesla vláda našim peněženkám?

02.06.2010, 12:43   |   MiR   |   komentářů (0)

Zlepšila se naše finanční situace, nebo naopak zhoršila? Chceme pokračovat, nebo si zvolíme změnu?

Středolevá koalice s výraznou převahou ČSSD vládne v České republice od roku 2002. Její politika navazuje na výsledky jednobarevné vlády ČSSD, které se v průběhu koaliční vlády začínají reálně projevovat. Jaké výsledky měla a co nám přinesla současná vláda? Daří se nám všem skutečně tak dobře, jak tvrdí?

Růst ekonomiky = úspěch vlády?

Od roku 2002 do roku 2005 vzrostl výkon ekonomiky z 1,5 % růstu na 3,2 % v roce 2003, na 4,7 % v roce 2004 až na 6 % v roce 2005. Ekonomika tak postupně získávala stále větší dynamiku. Růst HDP o 6 % tak řadí Českou republiku spolu se Slovenskem na první místa v Evropě. Růst byl způsoben především růstem produkce zahraničních investorů, kteří po vstupu do EU začali masivně vyvážet svou produkci do zahraničí. Schodek zahraničního obchodu se tak z 71 mld Kč v roce 2002 proměnil v přebytek + 41 mld Kč, a rozhodující měrou se tak podílel na růstu celé ekonomiky.

Ve srovnání se západoevropskými zeměmi udělala ČR velký pokrok a dostala se tak z 67 % průměru zemí EU v roce 2002 na 75 % v roce 2006. Při porovnání výše reálné hodnoty HDP v roce 2005 ČR dokonce předstihla Portugalsko.#anketa

Jak rostly naše mzdy? Rychle, nebo pomalu?

Růst průměrných mezd byl po celé období stabilní a dosáhl nominálního růstu 26 %, reálně mzdy vzrostly o 17 %. Sílu našich mezd navíc zvyšovala po celé období zpevňující se koruna. Ve srovnání se zahraničím tak vzrostly naše mzdy ještě o 12 % více. Inflace byla po celé období velmi stabilní, díky nízkým úrokovým sazbám ČNB a umírněným výdajům domácností a držela se v rozmezí 1-3 %.

 

Nezaměstnanost je jedním z ukazatelů, kterým se vláda rozhodně nemůže chlubit. I přes předvolební sliby v roce 2002 totiž nezaměstnanost významně nepoklesla, a naopak zůstala srovnatelná. I přes obrovskou a nákladnou snahu vlády prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti nebylo dosaženo významného poklesu nezaměstnanosti. Nezaměstnanost tak činí k letošnímu březnu 8,8 %, což představuje 480 000 nezaměstnaných. Tato úroveň je mírně pod průměrem nezaměstnanosti celé EU a je významně nižší než 16 % nezaměstnanosti na Slovensku či 17 % v Polsku. Je však vyšší než například v Maďarsku, které vykázalo míru nezaměstnanosti pouze 7 %.

Základní ekonomické ukazatele ČR

 

rok 2002 2003 2004 2005
růst HDP 1,5 % 3,2 % 4,7 % 6 %
Inflace 1,8 % 0,1 % 2,8 % 2,2 %
růst mezd 7,3 % 6,6 % 6,6 % 6 %
zahraniční investice 277 mld 59 mld 128 mld 270 mld.
státní rozpočet -45 mld.  - 105 mld  - 64 mld  - 55 mld.

Čísla a realita mohou být často odlišné

Toto byla čísla - a jak se tato čísla projevují v reálném životě každého z nás? Růst ekonomiky se projevuje především ve stabilitě prostředí v ČR. Nemusíme se tedy bát žádných krizových situací či výkyvů, které by mohly pro naši životní úroveň znamenat riziko. Velkým problémem však stále zůstává vysoká nezaměstnanost, která trápí především regiony v Ústeckém, Karlovarském, Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji, kde nezaměstnanost přesahuje 10 %, a například v Mostě přesahuje 20 %.

Růst mezd je sice pozitivní, nicméně je třeba říct, že například v Maďarsku či Polsku rostly mzdy výrazně rychleji než u nás. Navíc růst mezd nemusí pocítit každý. Pravidelný růst mezd pociťují spíše zaměstnanci velkých podniků se silnými odborovými organizacemi, státní zaměstnanci, zaměstnanci velkých zahraničních firem. Naopak zaměstnanci v chudších oblastech, ve službách, v malých a středních firmách často vůbec růst mezd nepociťují.

Celých 62 % zaměstnanců má nižší plat, než je celostátní průměr (v roce 2006 19 000,- Kč) a nejčastější mzda průměrného zaměstnance v mimopražských regionech se tak pohybuje v rozmezí 11 000 - 15 000,- Kč. Nejen díky růstu mezd, ale i díky sílící koruně si tak Češi mohou v zahraničí koupit až o 34 % více než před 4 lety. Jedním z důsledků je například pokles cen zájezdů, zboží z dovozu apod. Otázka je, kdo na to skutečně má.

Pokračování zabývající se daněmi si můžete přečíst příště.

Prohledat jednotlivé výrazy - Co přinesla vláda našim peněženkám?

Co , přinesla , vláda , našim , peněženkám? ,

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka