Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Desítky podniků se mohou pyšnit standardem “investor in people"

26.06.2008, 10:25   |   Czechinvest   |   komentářů (0)

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest dnes uspořádala závěrečnou konferenci národního projektu Standard rozvoje lidských zdrojů INVESTORS IN PEOPLE. V rámci přípravy na udělení standardu žadatelé mohli dosáhnout na cenově zvýhodněný balíček, který jim umožňoval čerpání poradenských či hodnotitelských služeb v hodnotě až 200 tisíc korun. Malé a střední podniky mohly využít služby dokonce až za 320 tisíc korun. Balíček obsahoval vstupní analýzu, průběžné poradenství a závěrečné zhodnocení v celkové výši
až 20 poradenských/hodnotitelských dnů.

 

Investors in People je mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, který sleduje schopnost podniku efektivně vést a rozvíjet své zaměstnance. Osvědčení získaly pouze ty společnosti, které prokázaly špičkovou úroveň řízení lidských zdrojů. Vlastnictví osvědčení je důkazem, že pro společnosti je rozvoj jejich zaměstnanců stejně důležitý jako rozvoj podnikatelských činností. Standard není určen pouze pro určitý typ podniků nebo odvětví, zavést ho mohou jak soukromé společnosti, tak veřejné instituce či neziskové organizace.

 

„V posledních letech se pomalu stírají rozdíly mezi významem investic společností do technického vybavení provozoven a důležitostí nákladů vynaložených na zvyšování kvalifikace jejich zaměstnanců. To ostatně potvrzuje i zájem o osvědčení Investor in People. Společnosti působící na českém trhu pomáhají díky vzdělávání svých zaměstnanců zvyšovat konkurenceschopnost České republiky
ve světě
,“ dodává k projektu Alexandra Rudyšarová, pověřená řízením agentury CzechInvest.

 „Na finanční podporu z národního projektu dosáhlo 40 podnikatelských subjektů. Vedle financování poradenských aktivit směřovala podpora i k zaměstnancům zúčastněných podniků,“ uvádí Lada Kořínková, programová specialistka oddělení rozvoje lidských zdrojů agentury CzechInvest.       

  „Více než 270 personalistů a manažerů z podpořených firem se zúčastnilo vzdělávacích aktivit souvisejících se zaváděním Standardu Investors in People na jejich pracovišti,“ upřesňuje Kořínková.

Společnosti se zájmem o osvědčení Investor in People se mohly od roku 2006 až do konce roku 2007 zapojit do Národního projektu Standard rozvoje lidských zdrojů, jehož cílem bylo podnikům poskytnout dotované poradenství právě na zavádění tohoto standardu.

 

Národní projekt Standard rozvoje lidských zdrojů je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Informace o projektu včetně průběžně aktualizovaného seznamu oceněných podniků najdete na webových stránkách agentury CzechInvest www.czechinvest.org/iip.

Prohledat jednotlivé výrazy - Desítky podniků se mohou pyšnit standardem “investor in people"

Desítky , podniků , se , mohou , pyšnit , standardem , “investor , in , people" , ,

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka