Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Dovolená. Na jakou náhradu od zaměstnavatele máme nárok?

23.06.2009, 13:00   |   Miroslav Zeman   |   komentářů (0)

Během dovolené máme nárok na náhradu mzdy. V jaké výši? A kdy peníze za dovolenou musíme dostat?

Pokud máte pocit, že s vámi zaměstnavatel nehraje fér hru, kolem vaší dovolené, přečtete si, na co máte nárok a po čem naopak může sáhnout váš zaměstnavatel.

Kdy nám smí zaměstnavatel snížit počet dnů dovolené a může nám odmítnout udělit dovolenou ve zvoleném termínu? Kolik dostaneme během dovolené? Náhrada platu za dovolenou představuje výši průměrného výdělku a případné naturální požitky.

Pokud zaměstnanec nemá možnost vyčerpat si dovolenou do konce příštího kalendářního roku, zaměstnavatel mu dovolenou proplatí, ve výši průměrné mzdy. Náhradu platu nelze poskytnout za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou. Ta musí být vždy vyčerpána, a to přednostně.

Náhrada za dovolenou je splatná v obvyklých termínech pro výplatu mzdy.

Pokud výplatní termín připadá na dobu čerpání dovolené zaměstnance, zaměstnavatel musí náhradu platu vyplatit před nastoupením dovolené. Zaměstnavatel se však může se zaměstnancem dohodnout jinak.

Naši dovolenou má v ruce zaměstnavatel

Čerpání dovolené vždy určuje zaměstnavatel. Ten většinou nedělá svým lidem problémy. Přesto to znamená, že si zaměstnanec nemůže brát dovolenou vždy tak, jak se mu to hodí.

Zaměstnavatel může svým spolupracovníkům nařídit i celopodnikovou dovolenou.

Pokud by náš podnik plánoval něco podobného třeba na období mezi Vánoci a Novým rokem, mohlo by se nám lehce stát, že bychom doma zůstali bez koruny. Kdyby nám už nezbyla řádná dovolená, museli bychom si vzít neplacené volno.

Kdy nám zaměstnavatel sáhne na dovolenou?

Nárok na plnou délku dovolené mají jen zaměstnanci, kteří byli u zaměstnavatele v pracovním poměru po celý rok. Pokud tomu tak není, dostává se ke slovu krácení dovolené.

Také za neomluveně zameškanou směnu může chlebodárce svému zaměstnanci krátit dovolenou o jeden až tři dny. Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se sčítají. Zkrátit dovolenou zaměstnavatel může, ale nemusí. Záleží na jeho dobré vůli a pracovních výsledcích zaměstnance.

Pokud zaměstnanec dosahuje mimořádných pracovních výsledků, může mu zaměstnavatel krácení dovolené pro dřívější neomluvenou nepřítomnost v práci prominout. O tom, zda jde o neomluvené zameškání práce, rozhoduje zaměstnavatel po dohodě s odbory. Při krácení dovolené by měla být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce dvou týdnů.

Krácení dovolené nelze převést

Dovolená se krátí pouze v příslušném kalendářním roce, ve kterém vznikly důvody pro krácení, nelze je tedy převádět do dalšího roku. Dovolená za odpracované dny, dodatková dovolená a další dovolená se může krátit pouze z důvodů neomluveného zameškání směny (pracovního dne).

Kdy nelze žádat náhradu mzdy?

Náhradu platu nelze poskytovat za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou. Tato dovolená musí být vždy vyčerpána, a to přednostně.

Dodatkovou dovolenou

dostávají zaměstnanci, kteří provádějí zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé práce, např. ve zdravotnictví nebo vězeňství. Aby zaměstnanec získal dodatkovou dovolenou, musí v uvedených podmínkách pracovat celý kalendářní rok. V případě, že takto zaměstnanec pracuje po část kalendářního roku, přísluší mu pouze poměrná část dodatkové dovolené v rozsahu jedné dvanáctiny za každých 22 takto odpracovaných dnů.

Prohledat jednotlivé výrazy - Dovolená. Na jakou náhradu od zaměstnavatele máme nárok?

Dovolená. , Na , jakou , náhradu , od , zaměstnavatele , máme , nárok? ,

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka