Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Důchodová reforma situaci neřeší a naopak systém destabilizuje

14.01.2013, 07:31   |   Miroslav Zeman   |   komentářů (0)

Počínaje rokem 2013 začíná v České republice (ne) fungovat reforma penzijního systému, spočívající ve spuštění tzv. II. pilíře důchodového systému. Dle aktuálních informací vstup do II. pilíře občany zatím neláká. Třetina soukromých fondů se přitom reformy vůbec neúčastní. Proč?

Smyslem nového pilíře důchodového systému je obecně řečeno přesunutí části příjmů z průběžného systému, ze kterého se financují penze současným důchodcům, do soukromých penzijních fondů. Pokud se takto člověk rozhodne a bude si přispívat 2% z hrubé mzdy, „přispěje“ mu stát dalšími třemi procenty, o které se sníží sociální pojištění (z 28% na 25%). Přitom tu už téměř 20 let máme penzijní připojištění (aktuálně III. pilíř), kterému lidé důvěřují a který se dal modifikovat pro účely reformy ještě více, než se stalo.

Nejedná se o pilíř, ale o zátěž

Ačkoliv byl systém nazván "pilířem", není jisté, zda se nakonec systém nestane zátěží celého důchodového systému. Systém byl totiž spuštěn, ačkoliv s ním nesouhlasí opozice a většina odborníků a výsledný "kompromis" je navíc úplně v jiné formě, než systém, který původně navrhovala jako optimální Bezděkova komise, připravující varianty důchodové reformy.

Předně nový systém bude muset být dotován ze státního rozpočtu, ale i z peněz střadatelů. Bude se jednat nejen o dvouprocentní příspěvek samotný, ale také o náhradu za odkloněné příspěvky z průběžného do spořícího, soukromého systému. Stát přitom dotuje tímto způsobem především sociálně silné občany, pro které je systém ještě výhodný.

Systém jen pro vyvolené

Veškeré průzkumy se více méně shodují na tom, že vstup do nového systému se vyplatí lidem s cca průměrným a vyšším příjmem. Pokud vezmeme v úvahu fakt, že průměrné či nadprůměrné příjmy má v České republice přibližně třetina pracovně činných osob, pak již tato skutečnost o výhodnosti a vhodnosti reformy něco vypovídá. Pokud se k uvedeným číslům přičte i nedůvěryhodnost a špatná pověst nového systému, klesá počet potenciálních klientů soukromých penzijních fondů ještě výrazněji.

Účastníkům systému se nepomůže a ostatní budou poškozeni

Pokud se na problém penzijního systému podíváme v plném kontextu, tak je zřejmé, že zamýšleného cíle nelze tímto způsobem dosáhnout. Pokud se totiž do systému přihlásí především movitější občané s vysokými příjmy, pak průběžný systém přijde o část svých příjmů. Tyto příjmy nahradí stát z běžných příjmů rozpočtu (původně se hovořilo o příjmech z vyšší DPH). Ze systému tak může vypadnout část příjmů nejlukrativnějších klientů penzijního systému, kteří do systému nejvíce přispívají, ale poměrově výrazně méně ze systému čerpají v době svého důchodového věku. Přebytek jejich odvodů přitom činil zdroj pro financování důchodů chudších klientů systému. Ač se to může jevit nespravedlivé, funguje stejným nebo obdobným způsobem každý pojišťovací systém.

Pokud by tedy byla naplněna myšlenka této tzv. reformy, pak by do průběžného systému v plné výši přispívali ze svých příjmů pouze chudší občané, kteří ale naopak představují v důchodovém věku pro systém největší zátěž. Na financování této zátěže se přitom částí svých odvodů přestanou podílet právě bohatší plátci, kteří si budou spořit na svém.

Tím se systém vystaví v budoucnu výrazně vyšší nerovnováze, než se kterou se potýkáme v současnosti. Odklonění odvodů v řádech jednotek procent, přitom nemůže vyřešit problémy systému a ani nemusí výrazně zvýšit důchodové příjmy účastníků tohoto systému. Důvodem je skutečnost, že i konzervativní investice v důchodových fondech, které jsou sice bezpečnější, mohou být nižší, než je inflace. Je tedy otázkou, zda sociálně silní občané nemají jiné možnosti jak zhodnotit své úspory či investice.

Důchodová reforma tak, jak byla spuštěna se bohužel bude týkat výrazné menšiny nejbohatších občanů s vyššími příjmy, přičemž jejich situaci výrazně nezlepší a současně se tím výrazně prohloubí v budoucnu nestabilita průběžného systému, který penzijní reformou bude ve stále větší nerovnováze.

Penzijní připojištění až na posledním místě

Důchodový systém přitom již několik let užívá služby penzijního připojištění, která je plně zaběhnuta, má důvěru klientů a jedná se o poměrně výhodný produkt. Klienti penzijního připojištění přitom mohou získat státní podporu a využít daňové úlevy. Kombinací obou zvýhodnění se tak z penzijního připojištění stává poměrně výhodný spořící produkt.

Tento produkt navíc v současné době využívá pět milionů občanů. Výhodnost penzijního připojištění se aktuálně od roku 2013 výrazně zvýšila. Daňovou úlevu lze nyní využívat až ve výši 12 000 korun ročně, oproti dosavadním maximálně 6 000 korunám. Stejně tak se zvýšil maximální státní příspěvek ze 150 na 230 korun měsíčně z uložené částky ve výši 1000 korun.

Je jen škoda, že nebylo fungující, úspěšné a důvěryhodné penzijní připojištění „zaintegrováno“ do penzijní reformy. Určitě by se jednalo o efektivnější řešení, než vymýšlení nového bezzubého a neúčelného II. pilíře.

Prohledat jednotlivé výrazy - Důchodová reforma situaci neřeší a naopak systém destabilizuje

Důchodová , reforma , situaci , neřeší , a , naopak , systém , destabilizuje ,

Vyplavení bytu horor pro každého

Konečně malíř opouští po dvou dnech náš byt. Za dva dny po dřině po malová... více »

Nová služba za 24 hod? Máte jí už za 4 měsíce!

V srpnu tohoto roku, jsem chtěl dceři převést předplacenou kartu na paušál "... více »

Běžná cena? Další z triků obchodníků

Rozhodl jsem se koupit si kávovar. Takový nějaký lepší. Na Internetu to dnes nen... více »

Anketní otázka