Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Důchodové pojištění štědrý důchod nezajistí

02.06.2010, 14:57   |   LaS   |   komentářů (2)

Příspěvek do penzijního fondu roste o více než 9 % na průměrných 675,- Kč. Nicméně je zřejmé, že takto nízká částka dostatečnou penzi z penzijního připojištění v budoucnu nezajistí. Svojí nejdůležitější roli zde hraje fakt, že dosud v ČR neproběhla reforma penzijního systému.

I nadále tak hraje hlavní roli povinné důchodové pojištění ze kterého se vyplácí rozhodující část penzí našich důchodců. Přestože v současnosti vykazuje systém důchodového pojištění přebytek, za několik let se má dle odhadů propadnout do schodků, které se budou každý rok prohlubovat.

"Vývoj výše průměrného příspěvku do penzijního fondu je důležitým ukazatelem. Ze současného situace je patrné, že lidé penzijnímu připojištění přikládají stále vyšší význam při finančním zajišťování života ve stáří. Tento trend se také potvrdil v mezinárodním výzkumu AXA Retirement Scope 2007 provedeném na 11 590 respondentech ze 16 zemí světa. Z tohoto průzkumu dále vyplývá, že si mladí lidé stále více uvědomují svoji odpovědnost za vlastní finanční situaci v důchodovém věku," uvedl Petr Žaluda, generální ředitel skupiny AXA pro ČR a SR.

Neroste jen celková výše příspěvku, ale i částka, kterou zaměstnavatelé svým zaměstnancům přispívají na penzijní připojištění uzavřené s AXA penzijním fondem. Jejich průměrný příspěvek ke konci června 2007 byl o 7,6 % vyšší než po první polovině roku 2006.

Zaměstnavatelé nyní svým zaměstnancům přispívají průměrně 493 Kč. "Průměrná výše měsíčních úložek v České republice se sice neustále zvyšuje, ale i přes to je velmi nízká. Pohybuje se kolem 500 Kč, což je asi 2,5 % průměrné hrubé mzdy.

Toto procento nás začíná přibližovat zemím západní Evropy, avšak stále není dostatečné pro zajištění důstojného života ve stáří. Aby byla naspořená částka vzhledem k výraznému poklesu příjmu po dosažení důchodového věku efektivní, měly by se měsíční příspěvky pohybovat kolem 10 % mzdy, tedy na hranici 2000 korun," dodal Petr Žaluda, generální ředitel skupiny AXA pro ČR a SR.

Je zřejmé, že v budoucnu budou zaměstnanci nuceni více spořit do penzijních fondů, pokud si budou chtít ve stáří zajistit dostatečně vysokou životní úroveň. Za současného stavu se předpokládá, že podíl penzí z veřejného pojištění bude nadále klesat.

Prohledat jednotlivé výrazy - Důchodové pojištění štědrý důchod nezajistí

Důchodové , pojištění , štědrý , důchod , nezajistí ,

Důchodové pojištění štědrý důchod nezajistí

Důchodová reforma

Dobrý den.  Reforma se blíží a svědomí mi říká, abych založil penzijní...

Penzijní připojištění by si měl zařídit každý

Na http://www.penzijni-pripojisteni.eu jsou komplexni informace k problematice p...

Diskutovat

Pozor na praktiky ČSOB. Stačí malá nepozornost!

Chtěl bych jen upozornit na situaci, která se mě stala letos  a může s... více »

Pojišťovací Kocourkov v Česku vládne

Jsem vdova. Můj manžel ještě když žil si platil životní pojištění. Přesněji řeče... více »

Pozor na pojišťovací agenty a jejich sliby

Dnes je mó;dní uzavírat pojištění na kdeco. Pojišťovací agenti vás dovedou při l... více »

Anketní otázka