Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Internet bude zdarma pro každého!

05.06.2008, 02:40   |   MiR   |   komentářů (0)

Denně se k veřejné síti Praha5.Net přihlašuje kolem 600 lidí. Praha 5 zavedla bezplatný internet pro obyvatele jako první. Nyní v městské části funguje 16 vysílačů, do konce roku přibude dalších devět. Tomu odpovídá i nízká rychlost připojení, která se pohybuje na úrovni 64 kilobitů za sekundu.

Tato rychlost rozhodně neumožňuje efektivně stahovat velké soubory, hry, filmy a jiné. Uživatel má však možnost bez problémů používat elektronickou poštu a vyhledávat si informace. Radnice tak tuto službu koncipují jako "službu veřejnou". Noví uživatelé však určitě nemohou jásat, protože zavádění a provoz bezplatného připojení k internetu je nejistý.

Právě možný úbytek klientů mobilizoval telekomunikační firmy poskytující komerční připojení k internetu ke stížnosti na zavádění bezplatného připojení. Výpadek příjmů těchto firem se totiž může blížit již nyní k milionovým hodnotám a do budoucna se může hypotetická ztráta ještě výrazně zvyšovat. Bezplatné připojení totiž do současné doby zavedly jen některé části hlavního města Prahy. Vzhledem ke stížnostem telekomunikačních firem však některá města investice do zavádění připojení zdarma pozastavila.

Internet zdarma = nekalá konkurence?

Problémem však je, že na investice do provozu bezplatného připojení žádají města státní dotace, resp. dotace z fondů EU. Tento argument dává telekomunikačním firmám argument, že města svým internetem zdarma nejen nekale konkurují, ale také zneužívají veřejnou podporu.

Provozovatelé internetu tak přicházejí ročně o desítky milionů Kč. Jednoduše řečeno zaváděním bezplatného internetu se narušuje hospodářská soutěž. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže koncem ledna sdělil, že bezplatné připojení k internetu, které je dotované z veřejných rozpočtů, by měla posoudit Evropská komise.

Rozhodne komise

Evropská komise již v jednom ze svých rozhodnutí podobný případ řešila. Jednalo se o projekt optické sítě v nizozemském Appingedamu. Tady Komise shledala, že v místě už existuje dostatečná nabídka srovnatelného připojení na komerční bázi, a eventuální dotace z veřejných peněz by tak vůbec neřešily problém s nedostupností připojení k internetu.

Zajímavé a velmi důležité bude rozhodnutí Evropské komise, která rozhodne, zda bezplatný internet znamená nedovolenou veřejnou podporu a jednání, která narušuje hospodářskou soutěž. Toto rozhodnutí bude mít i vliv právě na peněženky mnoha občanů, kteří by mohli internet zdarma aktivně využívat.

Pokračování investic do bezplatného internetu za určitých podmínek (např. nízké rychlosti připojení) by mohl internet a znalosti a dovednosti s ním spojené přinést mnohem širšímu okruhu občanů než je tomu dnes. Znamenalo by to investici do znalostí občanů za minimální cenu.

Pomohou programy EU?

V EU byl zahájen rozsáhlý program, který předpokládá, že Evropa měla mít moderní on-line veřejné služby zahrnující elektronický přístup ke službám veřejné správy (e-government), elektronický přístup k systémům vzdělávání a výuky (e-learning, e-training), elektronický přístup ke službám péče o zdraví (e-health service, e-medicine) a dynamické prostředí pro elektronický obchod a podnikání (e-bussiness, e-commerce).

Prostředkem k naplnění těchto cílů má být široce dostupný vysokorychlostní přístup s konkurenceschopnými cenami a bezpečná komunikační infrastruktura. Z toho důvodu ukládá Akční plán každému členskému státu úkol zpracovat vlastní "Strategii vysokorychlostního přístupu k internetu" (dále jen Strategie), pro kterou se obvykle používá anglický termín "Broadband Strategy".

Prohledat jednotlivé výrazy - Internet bude zdarma pro každého!

Internet , bude , zdarma , pro , každého! ,

Vyplavení bytu horor pro každého

Konečně malíř opouští po dvou dnech náš byt. Za dva dny po dřině po malová... více »

Nová služba za 24 hod? Máte jí už za 4 měsíce!

V srpnu tohoto roku, jsem chtěl dceři převést předplacenou kartu na paušál "... více »

Běžná cena? Další z triků obchodníků

Rozhodl jsem se koupit si kávovar. Takový nějaký lepší. Na Internetu to dnes nen... více »

Anketní otázka