Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Irsko země mnoha pracovních příležitostí

21.09.2008, 02:07   |   LaS   |   komentářů (0)

Irsko je pro Čechy velice přívětivá země, a to především díky podobnému stylu života, krásné přírodě a velice přátelským lidem. V posledním desetiletí prochází Irsko značným hospodářským rozvojem, s kterým je spojeno zvyšování počtu pracovních míst a růst mezd.

Ze země s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v Evropě se během několika let stala země, která má nízkou nezaměstnanost a zatím se stále potýká s nedostatkem pracovních sil. A proto již delší dobu zde využívá možnost pracovat mnoho cizinců. Několik let v Irsku existuje i početná česká komunita, a to i přes to, že přístup Čechů k práci byl ztěžován tím, že nebyli občany Evropské unie. Netýkaly se jich výhody volného pohybu pracovníků a museli žádat o pracovní povolení a pracovní víza. Po vstupu České republiky do EU se vše výrazně zjednodušilo. Irsko ohlásilo, že nebudou vůči občanům z nových členských zemích uplatňována žádná přechodná opatření na irském pracovním trhu.

Proč právě Irsko?

Hlavním důvodem proč nyní spousta lidí míří právě do Irska je, že je zde především dostatek pracovních příležitostí, ale také velkou roli hraje i angličtina, kterou naši občané již většinou ovládají a zároveň se v ní zde mohou ještě zdokonalit. Dalším důvodem jsou pro nás zajímavé mzdy. V Irsku je velice nutné zvážit, v které jeho části budete pracovat. Sice jsou zde velké mzdy, ale na druhé straně jsou tu i poměrně vysoké životní náklady, takže pracovat v okolí Dublinu bude také znamenat větší náklady, než pracovat na méně obydleném západním pobřeží. Ceny v Irsku jsou totiž o 12 % vyšší než je průměr v EU. Nejvíce pracovních příležitosti je ale právě v Dublinu a jeho okolí, protože zde žije téměř celá třetina Irů.

Mzdy a pracovní možnosti v Irsku

Pro představu si nyní uvedeme hrubé roční mzdy v některých profesích v roce 2004 v EUR :

profese plat
Systémový administrátor IT 28.000 - 45.000
Softwarový inženýr (programátor) 25.000 - 30.000 
Technik pro podporu IS 18.000 - 25.000
Zdravotnictví - sestra   26.000 - 36.000 
Administrativa - asistent/ka 21.000 - 27.000
Bankovní úředník  18.000 - 22.000
Stavební inženýr  24.000 - 30.000
Řidič dodávky 17.000 - 19.000
Pokladník v obchodě 15.000 - 17.000

Situace na trhu práce se v celé Evropě rok od roku zhoršuje, v Irsku je situace v porovnání s ostatními evropskými státy zatím příznivá. Ale i tady vzhledem k poklesu tempa růstu HDP lze očekávat v budoucnu snížení poptávky po pracovních silách. Přesto je nabídka v Irsku oproti ostatním evropským zemím stále nadprůměrná.

V současné době je největší zájem o zaměstnance v těchto oborech :

obor druh práce
Stavebnictví dělníci, technici, architekti, projektanti
Hotely a restaurace recepční, číšníci, barmani, kuchaři, pokojské
Zdravotnictví zdravotní sestry, zdravotnický personál, lékaři
Zemědělství dělníci, řidiči
Ostatní administrativní síly, odborníci s technickým vzděláním, telefonisté

Při hledání práce v Irsku lze využít server EURES, který najdete přes internetové stránky Evropské unie - http://www.europa.eu.int . Dále lze hledat na internetových job serverech jako jsou např. www.irishjobs.ie , www.myjob.ie, www.online.ie./jobs.

Další cenné informace lze získat na stránkách Státního úřadu pro vzdělávání a zaměstnanost (FAS) www.fasjobs-ireland.com , kde například lze zjistit, o které profese je právě největší zájem, a jaká je výše nezaměstnanosti v Irsku.

Daně a pojištění

V případě, že se rozhodnete v Irsku pracovat, tak jediné co potřebujete, je Personal Public Service Number (PSS) pro styk s daňovým úřadem. Žádost podáváte v Irsku na ministerstvu sociálních věcí. Číslo poté sdělíte zaměstnavateli, který kontaktuje finanční úřad. Zde vám bude vystaveno Determination of Tax Credits Certificate (daňové osvědčení), kde je uvedena výše zdanění. Mzda, kterou v Irsku vyděláte, bude automaticky zdaněna podle irských zákonů. Vzhledem k smlouvě o zamezení dvojímu zdanění, kterou má Česká republika s Irskem uzavřenu, již není třeba odvádět z tohoto výdělku daň v ČR.

Lze konstatovat, že irská daňová politika je vstřícnější a srozumitelnější než naše. Zdravotní pojištění činí 2 % z celkových příjmů. Je tedy mnohem nižší než u nás a pokrývá méně léčebných výloh, a proto je třeba si uzavřít soukromé připojištění. Dále si hradíte sociální pojištění, které je 4 % z příjmů.

 

Prohledat jednotlivé výrazy - Irsko země mnoha pracovních příležitostí

Irsko , , země , mnoha , pracovních , příležitostí ,

Vyplavení bytu horor pro každého

Konečně malíř opouští po dvou dnech náš byt. Za dva dny po dřině po malová... více »

Nová služba za 24 hod? Máte jí už za 4 měsíce!

V srpnu tohoto roku, jsem chtěl dceři převést předplacenou kartu na paušál "... více »

Běžná cena? Další z triků obchodníků

Rozhodl jsem se koupit si kávovar. Takový nějaký lepší. Na Internetu to dnes nen... více »

Anketní otázka