Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Jak postupovat v případě vytopení domu

18.05.2010, 11:12   |   TZ   |   komentářů (0)

Základní body správného postupu v případě vzniku pojistné události související s přírodní katastrofou:

 

1. Pořiďte dokumentaci

Pokud je to vzhledem k situaci možné, pořiďte fotodokumentaci poškozených věcí. Ta pomůže urychlit následnou likvidaci a komunikaci s pojišťovnou.

 

2. Zabraňte dalším škodám

V rámci svých možností zabraňte vzniku dalších škod. Může jít například o zakrytí poškozené střechy fó;lií, umístění zábran před dveře domu zamezení dalšího zaplavení domu (pytle z pískem, zajištění odčerpávání vody, odstraňování bahna a následné vysoušení) a další opatření, které zamezí dalším škodám. 

 

3. Nahlaste škody na pojišťovnu

Jakmile to bude možné kontaktujte svoji pojišťovnu a ohlaste jí vzniklé škody. Pro tyto účely máme zřízenou bezplatnou linku ČSOB Pojišťovny: 800 100 777. Pojišťovna k rychlému vyřízení likvidace bude potřebovat zejména tyto dokumenty:

Ø číslo pojistné smlouvy (není-li známo, je třeba uvést rodné číslo osoby, která pojištění sjednala) 

Ø stručnou charakteristiku škody, ke které došlo

Ø kdy k této škodě došlo

Ø jaký je rozsah škody

Ø jaké je na vás spojení (telefon/mobil)

Ø pokud je dům neobyvatelný, uveďte prosím adresu, na které budete k zastižení

 

4. Začněte s úklidem

Pokud je objekt volně přístupný (není již zaplaven) můžete začít s úklidem a základními opravami. Není nutné čekat až na příchod pracovníka pojišťovny. Rozsah škod máte zmapován, provedli jste soupis věcí, u kterých došlo k poškození a proto můžete začít odstraňovat následky nepříjemné situace.

 

5. Nezbavujte se drahých, ale zničených věcí

Poškozené movité věci větší hodnoty nevyhazujte do příchodu technika likvidace (nábytek, elektronika atd..)

 

6. Buďte opatrní

Mějte na paměti, že uklízení zejména živelních škod znamená práci ve zhoršených hygienických podmínkách.

 

7. Zálohy lze domluvit

Budete-li chtít vyplatit zálohu ještě před likvidací pojistné události, sdělte to technikovi likvidace, který k vám přijde udělat prohlídku. Standardní likvidace probíhá na základě předložených faktur, případně rozpočtem.

 

Prohledat jednotlivé výrazy - Jak postupovat v případě vytopení domu

Jak , postupovat , v , případě , vytopení , domu ,

Pozor na praktiky ČSOB. Stačí malá nepozornost!

Chtěl bych jen upozornit na situaci, která se mě stala letos  a může s... více »

Pojišťovací Kocourkov v Česku vládne

Jsem vdova. Můj manžel ještě když žil si platil životní pojištění. Přesněji řeče... více »

Pozor na pojišťovací agenty a jejich sliby

Dnes je mó;dní uzavírat pojištění na kdeco. Pojišťovací agenti vás dovedou při l... více »

Anketní otázka