Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Jak si Češi spoří na penzi?

25.04.2012, 11:02   |   TZ   |   komentářů (0)

Podle studie, kterou z pověření společnosti Raiffeisen Capital Management prováděla společnost GfK Czech, je soukromé zabezpečení na důchod pro mnoho obyvatel České republiky tématem, které sice obecně považují za důležité, avšak pokud jde o konkrétní zabezpečení, mávnou nad tím mnozí rukou, protože v tomto směru zatím žádné odpovídající kroky neučinili. Těch, kteří se dosud pro žádnou z forem soukromého zabezpečení na důchod neodhodlali, je konkrétně 41 %.


Aktuální studií společnosti GfK Czech jsme si chtěli věcně a nezávisle potvrdit, co jsme dosud jenom tušili – že pro mnoho obyvatel České republiky je soukromé zabezpečení na důchod prostřednictvím investičních fondů ještě stále velkou neznámou. Teď máme v rukou konkrétní fakta,“ říká Christa Bernbacherová, vedoucí oddělení společnosti Raiffeisen Capital Management pro trhy střední a východní Evropy, k důvodům, které vedly k zadání studie. „Ukázalo se, že příležitostí k osobnímu důchodovému zabezpečení prostřednictvím kapitálových trhů dosud využívají jenom asi 2 % obyvatel, kteří se rozhodli pro soukromé finanční zajištění. Z toho pro nás plyne jasný úkol, že se musíme ještě více snažit možnosti spoření ve fondech vysvětlovat a poukazovat na jeho výhody z hlediska dlouhodobého zabezpečení,“ dodává Bernbacherová. V posledních letech podle ní investiční fondy ve srovnání s lety prudkého rozmachu utrpěly v důsledku výrazného kolísání na kapitálových trzích velké ztráty, přesto si ve srovnání s jinými investičními nástroji mnohé z výhod udržely. Vedle volby způsobu investování a transparentnosti se při pravidelném spoření ve fondech projevuje zejména efekt průměrných nákladů. Při vyšších kurzech získá investor méně podílů, při nižších kurzech naopak víc. Díky tomu vydělává na růstu hodnoty a dociluje výhodnější kupní ceny podílu. Podle Bernbacherové mají investiční fondy i další výhody: „Peníze jsou pevně vázány v systému. Investoři mohou pravidelné vklady přerušit nebo libovolně zvyšovat či snižovat. Navíc jsou náklady naprosto transparentní, což u jiných produktů nemusí být.“
Malá důvěra ve státem zaručené pilíře důchodového zabezpečení a nerealistické představy

Hlavní motivace pro soukromé důchodové zabezpečení je u těch, kteří ho považují za důležité (37 %), klasická: na prvním místě je potřeba finančního zabezpečení (79 %), následuje přesvědčení, že státem garantovaný důchod nebude dostatečný a nezajistí udržení životního standardu i ve stáří (15 %). Dalších 6 % tuto možnost volí, jelikož se jedná o výhodné spoření se státním příspěvkem. Klesá důvěra v to, že bude stát schopen garantovat důchody,“ potvrzuje vedoucí studie Gabriel Tkáč, konzultant pro finanční sektor společnosti GfK Czech. „Jasně roste tlak na to, aby se lidé o svůj důchod postarali sami.“ Přesto zůstává jedna pětina oslovených Čechů přesvědčena o tom, že se jich soukromé důchodové zabezpečení netýká. Třicet procent z nich proto, že si myslí, že jsou na důchodové zabezpečení ještě mladí, 24 % proto, že na to nemá finanční prostředky, dalších 16 % proto, že pravidelnému a bezpečnému vyplácení důchodu nevěří a 12 % proto, že aktivní vytváření finanční rezervy na později nepotřebují.


Pokud jde o výši požadovaného zajištění na důchod, mají Češi velmi vysoká očekávání, která jsou navíc často i nerealistická: 27 % by totiž chtělo pobírat měsíční důchod ve stejné výši, jaký mají nyní měsíční plat,“ dodává Tkáč. „Nicméně 66 % oslovených si uvědomuje, že jim ke splnění tohoto vysokého cíle jejich stávající důchodové zabezpečení nebude stačit.“


Možnost pravidelného spoření ve fondech jako zabezpečení na důchod Češi ještě prakticky neobjevili

Nejvyužívanějším produktem soukromého důchodového zabezpečení v Česku je pravidelné dobrovolné spoření v penzijních fondech (39 %). 22 % lidí sází na klasické životní pojištění, 14 % má za tímto účelem vkladní knížku, 6 % volí investiční životní pojištění a pouhá 2 % investují do investičních fondů. Ti, kteří by se rozhodli pro důchodové zabezpečení prostřednictvím investičních fondů, uvádějí jako hlavní motivaci „daňové zvýhodnění“ (32 %), „bezpečnost investice“ (18 %) a „nižší náklady“ (6 %). Pozitivně je vnímána také možnost dědit naspořenou částku. Tkáč: „Zásadní význam mají pro investory důvěra v profesionalitu a známost investiční společnosti nebo banky, která fondy nabízí. Jako nevýhodu při investování do fondů pak vnímají případná předem neodhadnutelná rizika a vlastní spíše omezené znalosti fungování kapitálových trhů.“


Důchodové zabezpečení prostřednictvím investování do fondů: seznam přání...

Jaká kritéria by mělo důchodové zabezpečení prostřednictvím pravidelného spoření ve fondech podle respondentů splňovat? Na prvních pěti místech jsou splatnost a daňové zvýhodnění (po 87 %), flexibilita (86 %), garantované výnosy (86 %) a serió;zní poskytovatel produktu (81 %). „Nejoblíbenější formou spoření na důchod - bez ohledu na základní model - je pravidelné měsíční nebo čtvrtletní spoření menších částek. Následuje kombinace jednorázové investice a následných pravidelných vkladů,“ vysvětluje Tkáč. „Těmto požadavkům klientů mohou velmi dobře vyhovět plány pravidelného spoření ve fondech. Na důchod se mohou prostřednictvím pravidelného spoření ve fondech zabezpečit už od pravidelného vkladu 30 eur měsíčně. Důležité je ale pravidelné dlouhodobé spoření. Pak je totiž relativně jedno, jestli kurzy padají nebo rostou, protože se uplatňuje efekt průměrných nákladů,“ doplňuje Christa Bernbacherová.

Nejdůležitějším zdrojem informací o finančních záležitostech je internet

Pokud jde o to, kde získat informace o finančních otázkách, jsou pro Čechy nejdůležitějšími zdroji internet a členové rodiny a známí. U všeobecných informací o spoření, investování a úvěrech je na prvním místě internet s 36 %, následují členové rodiny (33 %) a přátelé (33 %). Internet obsadil s 32 % první příčku také v případě, že jde konkrétně o investiční fondy. A opět následují přátelé/známí (27 %) a členové rodiny (26 %). „Přesto má jen málokdo pocit, že má o investičních fondech dobré informace,“ tvrdí vedoucí studie. „Pouhá 2 % uvádějí, že jsou informováni velmi dobře, 11 % se považuje za „poměrně dobře“ informované a dalších 30 % si myslí, že má o investičních fondech spíše skromné informace. Víc než polovina (57 %) má za to, že je informována nedostatečně nebo o investičních fondech neví vůbec nic.“


U dotazu na motivaci k investování do fondů se ukazuje, že hlavním argumentem pro pravidelné investování je důchodové zabezpečení (41 %). S motivací „naspořit si na horší časy“ souhlasí 30 % dotazovaných, 29 % považuje investování do fondů za „zajištění rodiny“, 24 % investuje, aby mělo peníze na případné výdaje na léky a léčbu.Česko: pět prototypů v důchodovém zabezpečení, převažuje pasivita

Rozdělíme-li dotazované do typů, vykrystalizuje pět základních prototypů: neaktivní, nevěřící, experti, easy riders a ignoranti.


Největší skupinu tvoří „neaktivní“ (30 %). Je jim 30 až 50 let, jsou ženatí, resp. vdané, mají dobré vzdělání, disponují poměrně vysokým příjmem a žijí ve městech, ale i na venkově. Soukromé zabezpečení na důchod jakožto finanční zajištění považují za důležité. Mají nadprůměrně dobré informace o investičních fondech a podmínkou pro to, aby investovali do fondů, je pro ně profesionální správa investic zajišťovaná poskytovateli, které znají a kterým důvěřují. Rizika investování do fondů považuje tato skupina za pouze obtížně odhadnutelná.


Skupina „nevěřících“ (22 %) připadá spíše na menší města. Tvoří ji převážně muži ve věku od 20 do 40 let s nadprůměrně vysokým vzděláním. Soukromé důchodové zabezpečení nepovažují za nijak důležité. Jejich informace o investičních fondech jsou velmi skromné, pokud vůbec nějaké mají. Mnozí z nich se na stáří zatím nijak nezabezpečují. Část z nich si myslí, že je na spoření na důchod ještě příliš mladá, navíc na to nemají ani finanční prostředky. Další část zcela obecně pochybuje o smyslu zabezpečení na stáří.


Do skupiny „expertů“ patří 19 % respondentů. Jsou to muži starší 40 let, kteří žijí ve finančně zajištěných poměrech, jsou ženatí, mají nejvyšší vzdělání a bydlí na venkově. Soukromé důchodové zabezpečení považují za velmi důležité, protože chtějí být finančně zajištěni i ve stáří a předpokládají, že jim na to státem vyplácený důchod nebude stačit. Pokud jde o investování do fondů, není třeba jim nic vysvětlovat. Vědí, jak fondy fungují a s jakými náklady jsou investice do nich spojeny. I v jejich případě je zcela zásadní podmínkou pro investování profesionální správa fondu zajišťovaná poskytovatelem, kterého znají a jemuž důvěřují.Jinak je tomu u skupiny „easy riders“ (16 %). Tu tvoří ženy a muži ve věku od 20 do 50 let, kteří žijí převážně ve městech. Mají podprůměrné vzdělání a důchodové zabezpečení je jim lhostejné. Mnoho z nich si myslí, že jsou na případné spoření ještě mladí, a momentálně nevidí žádnou nutnost, proč by se měli finančně zajišťovat. O investičních fondech nejsou ve skutečnosti nijak dobře informováni, proto by pro ně byla profesionální správa zajišťovaná poskytovatelem, kterého znají a jemuž důvěřují, velmi důležitá, a to i s ohledem na případná rizika.


Nejmenší skupinu tvoří „ignoranti“ (13 %). Jsou to ženy do 30 let, svobodné, s nízkým stupněm vzdělání a nízkým příjmem, které žijí ve městech. Soukromé důchodové zabezpečení považují za zcela nedůležité, navíc si myslí, že jsou na spoření ještě příliš mladé a kromě toho si ho ani nemůžou dovolit. O investování do fondů nemají žádné informace a dosud nepodnikly ani žádné jiné kroky k tomu, aby se zabezpečily na důchod.

Prohledat jednotlivé výrazy - Jak si Češi spoří na penzi?

Jak , si , Češi , spoří , na , penzi? ,

Vyplavení bytu horor pro každého

Konečně malíř opouští po dvou dnech náš byt. Za dva dny po dřině po malová... více »

Nová služba za 24 hod? Máte jí už za 4 měsíce!

V srpnu tohoto roku, jsem chtěl dceři převést předplacenou kartu na paušál "... více »

Běžná cena? Další z triků obchodníků

Rozhodl jsem se koupit si kávovar. Takový nějaký lepší. Na Internetu to dnes nen... více »

Anketní otázka