Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Je Česko státem blahobytu?

02.06.2010, 12:41   |   MiR   |   komentářů (0)

Chudoba, velké rozdíly v příjmech mezi skupinami obyvatel, nákladný sociální systém. To vše jsou velké problémy i těch nejbohatších států. Ne však České republiky.

Dle studie OECD má Česká republika nejméně lidí, kteří se nacházejí pod hranicí chudoby. Pouze čtyři procenta Čechů se tak může pokládat skutečně za chudé. Takto dobrý výsledek nezaznamenala žádná jiná země na světě.

Česká republika - sociální zázrak?

Studie OECD však přinesla další možná ještě zajímavější zjištění. Česká republika má dle průzkumu nejvýkonnější sociální systém.

Svou efektivitou tak překonává legendární a štědré sociální systémy, kterými si již několik desetiletí chlubí skandinávské země, zejména Švédsko a Dánsko. Tyto země jsou již dlouhá léta vzorem blahobytu a efektivity sociálního systému, který, díky velmi vysokému zdanění, zajišťuje občanům velmi vysoký životní standard v době, kdy se dostanou do nesnází, onemocní, ztratí práci, odejdou do důchodu apod.

Skandinávské země na svůj sociální systém vynakládají v průměru 20 % svého HDP (hrubého domácího produktu), a přesto vykazují mírně vyšší podíl chudých lidí. Česká republika na svůj sociální systém vynakládá pouze 12 % HDP, přesto jsou výsledky srovnatelné či lepší, než mají vyspělé země.

Slovensko, se kterým ČR ještě před 12 lety tvořila společný stát, vykázalo podíl občanů pod hranicí chudoby ve výši 20 %! Toto zvýšení z velké části zapříčinily pravicové sociální reformy na Slovensku, které jsou poměrně rázně prosazovány.

#anketa

Proč je v Česku tak málo chudých?

Zajímavý je také fakt, že od nástupu sociálnědemokratických vlád se již prudce nezvyšuje rozdíl v příjmech mezi lidmi, jako tomu bylo do poloviny 90 let. Tohoto efektu bylo dosaženo relativně mírným růstem mezd v ekonomice či zvyšováním minimální mzdy, která zabraňuje snižování příjmů nejnižších příjmových skupin. Rovněž sociální dávky a důchody jsou pravidelně valorizovány, čímž se dosahuje udržování či zvyšování příjmové stránky chudých lidí.

Důchodový systém je navíc postaven velmi solidárně a vytváří tak situaci, kdy mají důchodci velmi srovnatelné důchody a rozdíly jsou minimální. Velkou měrou se na nízkém podílu chudoby v ČR odráží stále ještě většinově sdílený rovnostářský přístup. Již z tradice, po 40 letech socialismu, jsou češi obecně rovnostářští a rozevření nůžek mezi chudými a bohatými je zde tradičně nejmenší.

Je nízký podíl chudých lidí prospěšný pro ekonomiku?

Efektivní sociální systém a kvalitní sociální zabezpečení obyvatel nemusí být brzdou ekonomiky a odrazovat investory, jak se často tvrdí. Sociální smír naopak zajišťuje dlouhodobou a předvídatelnou míru ekonomické a politické stability, kterou dokáže mnoho investorů velmi ocenit. Typickým příkladem jsou japonští investoři, kteří si za svou evropskou základnu vybrali právě Českou republiku. Jedním z důležitých motivů byl právě sociální smír a stabilita, která vytváří dlouhodobě příznivé podmínky pro podnikání v ČR. Naopak Slovensko pro Japonce již tak přitažlivé není, zejména z důvodu nedůvěry v tamní ekonomický a sociální vývoj.

V ČR tak nehrozí velké nebezpečí stávek a sociálních zvratů, jako v mnoha jiných a vyspělých zemích.

Máme se lépe, než si myslíme!

I přesto, že nezávislé průzkumy řadí Českou republiku na nejvyšší příčku z hlediska počtu lidí pod hranicí chudoby, lidé sami sebe za chudé považují v mnohem větší míře. Za chudé se tak považuje až 75 % občanů. Svou roli zde samozřejmě hraje i vymezení se vůči sousedním vyspělým státům, jakými jsou Rakousko či Německo, kde při srovnání výše mezd Češi samozřejmě velmi zaostávají. Nutné je však zohlednit rozdílné životní podmínky v obou zemích, rozdílné ceny a sociální systémy. Po zohlednění těchto faktorů již ze srovnání Česká republika nevychází tak zle.

Ač může přehnaně solidární a příliš štědrá sociální politika poškozovat ekonomiku, není nutné ji plně zatracovat. Dobře nastavený sociální systém může být naopak velmi motivační a efektivní a vytváří dostatečné šance a příležitosti pro kvalitní pomoc lidem v sociálních potížích.

Prohledat jednotlivé výrazy - Je Česko státem blahobytu?

Je , Česko , státem , blahobytu? ,

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka