Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

NÁŠ TEST: Jednotlivé pobočky se lišily v doporučení a ve výpočtech

26.09.2008, 11:55   |   Miroslav Zeman   |   komentářů (0)

Bankovní sazebníky jsou prý dle slov bankéřů přehledné. Vyzkoušeli jsme tedy na pobočkách České spořitelny a Komerční banky, jestli se v nich orientují i samotní bankovní poradci a zda-li nám doporučí stejné služby za stejné ceny u jednoho a téhož klienta.

Představte si klienta, který ví co chce. Ví jaké služby bank používá a jaké chce využívat i nadále. Za tyto služby chce samozřejmě zaplatit co nejméně. Určitě nechce drahý balíček, který bude obsahovat i služby, které nevyužije a zároveň nechce platit drahé poplatky za jednotlivé položky.

Náš bankovní klient ví co chce a na svém trvá. Tento klient prostřednictvím našich redaktorů obešel několik poboček České spořitelny a Komerční banky, aby zjistil zda mu v každé pobočce téže banky doporučí to nejlepší řešení. Zároveň chce zjistit, jak budou bankovní úředníci ochotní při vypočítávání poplatků za služby, které poptává.

Náš klient poptává následující služby o kterých ví, že je využívá a bude pravidelně využívat. A aby to nebylo příliš komplikované, tak jde o klienta, který preferuje přímé bankovnictví se vším všudy. Tabulky pak znázorňují výpočty, ke kterým jsme v jednotlivých pobočkách dospěli po poradě s bankovním poradcem.

 

Služby měsíčně:

·        Vedení účtu

·        Výpisy měsíčně elektronicky: 1x

·        Příchozí platby: 3x

·        Odchozí platby

o       Trvalý příkaz: 3x elektronicky

o       Příkaz k úhradě: 4x elektronicky

·        Výběr z vlastního bankomatu: 2x

·        Přímé bankovnictví: 1x

Služba ročně:

·        Platební karta: 1x (elektronická)  = cena /12 měsíci

 

Česká spořitelna

1) Pobočka Kobližná, Brno

Našemu klientovi byl na základě jeho požadavků bankovní poradkyní doporučeno balíčkové konto Osobní účet, který dle informací poradkyně obsahuje uvedené služby za výhodnější cenu, než kdyby tyto služby platil samostatně dle tarifu. Klientovi bylo také řečeno, že v Osobním účtu v ceně 109 Kč má dle vlastního výběru čtyři služby zdarma. Bankovní poradce mu doporučil služby: výběr z bankomatu, servis 24, tedy přímé bankovnictví, platební karta a zůstatkové sms.

Tabulka 1

Poplatky měsíčně:

V rámci Osobního účtu

Mimo balíček

Vedení účtu:

109

-

Výpisy měsíčně elektronicky 1X:

zdarma

nelze

Příchozí platby 3x: (1,50 Kč)

4,5

4,5

Odchozí platby

 

 

Trvalý příkaz 3x elektronicky:

4,5

4,5

Příkaz k úhradě 4x elektronicky:

6

6

Výběr z vlastního bankomatu 2x:

zdarma

6

Přímé bankovnictví:

zdarma

nelze

Služba ročně za platební kartu:

zdarma

400

V rámci osobního účtu by poptávané služby pro aktivního klienta činily 124 Kč měsíčně. Oproti tomu bylo sděleno, že například výpis z účtu a přímé bankovnictví samostatně nelze využívat. Úřednice v bance nám poskytla také jednu chybnou informaci o tom, že trvalý příkaz stojí pouze 1,50 Kč. Na náš záměrný dotaz, zda tomu tak skutečně je, tuto informaci potvrdila.

 

2) Pobočka Sokolov

V ČS v Sokolově byl klientovi doporučen opět Osobní účet. Srovnání s jinými možnostmi a zejména dalších informací se nám však dostalo mnohem více než v předchozím případě

Tabulka 2

Poplatky měsíčně:

V rámci Osobního účtu

Mimo balíček

Vedení účtu:

69

29

Výpisy měsíčně elektronicky 1X:

zdarma

Nelze

Příchozí platby 3x: (5 Kč za účetní položku)

15

15

Odchozí platby

 

 

Trvalý příkaz 3x elektronicky:

15

15

Příkaz k úhradě 4x elektronicky:

28

28

Výběr z vlastního bankomatu 2x:

zdarma

12

Přímé bankovnictví:

zdarma

25

Služba ročně za platební kartu:

zdarma

200

Dle modelu sestaveného bankovní poradkyní bychom za využití poptávaných služeb v rámci Osobního konta zaplatili celkem 127 Kč. Cena služeb dle sazebníku činí celkem 141 Kč.

 

3) Pobočka Jánská, Brno

Opět byl našemu klientovi doporučen Osobní účet. V Osobním účtu za 69 Kč byly bankou doporučeny služby: servis 24, platební karta a výběr z bankomatu.

Tabulka 3

Poplatky měsíčně:

V rámci Osobního účtu

Mimo balíček

Vedení účtu:

69

-

Výpisy měsíčně elektronicky 1X:

zdarma

Nelze

Příchozí platby 3x: (5 Kč za účetní položku)

15

15

Odchozí platby

 

 

Trvalý příkaz 3x elektronicky:

15

15

Příkaz k úhradě 4x elektronicky:

20

20

Výběr z vlastního bankomatu 2x:

zdarma

6

Přímé bankovnictví:

zdarma

25

Služba ročně za platební kartu:

zdarma

400

 

Dle informace tak Osobní účet s poptávanými službami vyjde celkem na 119 Kč. Pokud bychom toto konto nevyužili, uhradili bychom za uvedené služby celkem 121 Kč.

 

4) Pobočka Vinohrady, Brno

Opět doporučen Osobní účet. Pracovníci banky klientovi řekli, že v Osobním účtu za 69 Kč jsou dané a neměnné služby: platební karta, vedení účtu a výběr. Za vše ostatní se připlácí. Vzhledem k poptávce přímého bankovnictví byl klientovi doporučen Osobní účet za 109.

Tabulka 4

Poplatky měsíčně:

V rámci Osobního účtu

Mimo balíček

Vedení účtu:

109

-

Výpisy měsíčně elektronicky 1X:

zdarma

nelze

Příchozí platby 3x: (8 Kč)

24

24

Odchozí platby

 

 

Trvalý příkaz 3x elektronicky:

24

24

Příkaz k úhradě 4x elektronicky:

32

32

Výběr z vlastního bankomatu 2x:

zdarma

6

Přímé bankovnictví:

zdarma

nelze

Služba ročně za platební kartu:

zdarma

400

Bankovní poradce poté klientovi sdělil, že nemá čas projíždět celý bankovní sazebník a odkázal ho na oficiální webové stránky www.csas.cz. Dle uvedeného modelu by cena služeb stála při využití Osobního účtu celých 189 Kč, což je nejvyšší cena, jaká nám byla mezi pobočkami nabídnuta.

 

5) Pobočka Václavské náměstí, Praha

Opět doporučen Osobní účet. Bankovní poradce byl zpočátku z požadavku viditelně zaskočen, následně však začal dávat dohromady příslušné vyčíslení ceny poptávaných služeb. Během našeho jednání musel dvakrát vyhledat pomoc u kolegů.

Tabulka 5

Poplatky měsíčně:

V rámci Osobního účtu

Mimo balíček

Vedení účtu:

109

-

Výpisy měsíčně elektronicky 1X:

zdarma

nelze

Příchozí platby 3x: (8 Kč)

24

24

Odchozí platby

 

 

Trvalý příkaz 3x elektronicky:

24

24

Příkaz k úhradě 4x elektronicky:

32

32

Výběr z vlastního bankomatu 2x:

zdarma

6

Přímé bankovnictví:

zdarma

nelze

Služba ročně za platební kartu:

zdarma

400

 

VYHODNOCENÍ:

Z uvedených dat vyplývá, že informace z jednotlivých poboček se často výrazně liší. Jediným jednotícím prvkem bylo doporučení Osobního účtu ve všech pobočkách České spořitelny. Následné informace o konkrétních cenách služeb, tedy o poplatcích se lišily. Překvapující je tento nesoulad o to více, že rozdílné informace se netýkaly pouze vyčíslení cen samostatných položek služeb, ale i cen v rámci nabízeného Osobního účtu.

 

Komerční banka

1) Pobočka Kobližná, Brno

Jednání bankovního poradce je poměrně chaotické, kdy přeskakuje od jedné informace k druhé a klient jen těžko dovede vnímat souvislost informací. Není tedy zřejmé, zda tím doporučeným řešením je Extra konto nebo Perfekt konto. Z poskytovaných informací se zdá, že v něčem je lepší jedno a v jiném druhé konto. Klientovi bylo doporučeno obojí.

Tabulka 6

Poplatky měsíčně:

V rámci Extra konta

V rámci Perfekt konta

Mimo balíčky

Vedení účtu:

125

49

-

Výpisy měsíčně elektronicky 1X:

zdarma

39

39

Příchozí platby 3x: (4 Kč)

12

12

12

Odchozí platby

 

 

 

Trvalý příkaz 3x elektronicky:

12

12

12

Příkaz k úhradě 4x elektronicky:

16

16

16

Výběr z vlastního bankomatu 2x:

zdarma

zdarma

5

Přímé bankovnictví:

zdarma

85

85

Služba ročně za platební kartu:

nic

nic

nic

Podle informací od bankovního poradce by cena služeb v rámci Extra konta vyšla na 165 Kč. Pokud bychom využili Perfekt konto, činila by cena služeb 213 Kč. Překvapilo nás ale, že pokud si poradce nevěděl rady s cenou služby, tuto cenu prostě odhadl.

 

2) Pobočka Sokolov

V Komerční bance, pobočka Sokolov jsme zjistili, že sazebník poplatků nemusí zaměstnanec vždy hledat v databázích či na stránkách banky, ale může ho mít také v hlavě. Klientovi tak byla v podstatě ihned spočítána cena poptávaných služeb, aniž by musel poradce zdlouhavě vyhledávat v příslušném sazebníku. Doporučeno bylo Perfekt konto. Následně zaměstnanec vytvořil model Perfekt konta, který by měl klientovi nejlépe vyhovovat.

Tabulka 7

Poplatky měsíčně:

V rámci Perfekt konta

Mimo balíček

Vedení účtu:

49

-

Výpisy měsíčně elektronicky 1x:

zdarma

20

Příchozí platby 3x:

15

15

Odchozí platby

 

 

Trvalý příkaz 3x elektronicky:

19,50

19,5

Příkaz k úhradě 4x elektronicky:

8

16

Výběr z vlastního bankomatu 2x:

Zdarma

5

Přímé bankovnictví:

Zdarma

nic

Služba ročně za platební kartu:

Zdarma

nic

Celková cena za využití služeb v rámci Perfekt konta činila dle informací 91,50 Kč. Vypočítaná cena byla přesná a v rámci našeho průzkumu nejnižší. Na pobočce v Sokolově jsme také strávili nejméně času, což bylo pozitivní.

 

3) Pobočka Náměstí svobody, Brno

Bylo doporučeno Extra konto. V tomto případě byl bankovní poradce rozhodnut poměrně rychle a doporučil zmíněné Extra konto, jako produkt, který nejvíce splňuje naše požadavky.

Tabulka 8

Poplatky měsíčně:

V rámci Extra konta

Mimo balíček

Vedení účtu:

125

-

Výpisy měsíčně elektronicky 1x:

zdarma

20

Příchozí platby 3x: (4 Kč)

12

12

Odchozí platby

 

 

Trvalý příkaz 3x elektronicky:

12

12

Příkaz k úhradě 4x elektronicky:

16

16

Výběr z vlastního bankomatu 2x:

zdarma

5

Přímé bankovnictví:

zdarma

?

Služba ročně za platební kartu:

nic

nic

Jak je z modelu zřejmé a dle informací obdržených od bankovního poradce, by nám využití Extra konta oproti sazebníkovým cenám moc neušetřilo. Celková vypočtená cena služeb v rámci balíčku je poměrně vysoká a činí 165 Kč.

 

4) Pobočka Václavské náměstí, Praha

Klientovi bylo doporučeno Perfekt konto. Přístup bankovní poradkyně byl vstřícný a všechny informace se poctivě snažila najít v sazebníku banky. Ochotu lze ocenit i přesto, že jsme na této pobočce strávili poměrně dost času.

Tabulka 9

Poplatky měsíčně:

V rámci Perfekt konto

Mimo balíček

Vedení účtu:

49

-

Výpisy měsíčně elektronicky 1X:

zdarma

20

Příchozí platby 3x: (4 Kč)

12

12

Odchozí platby

 

 

Trvalý příkaz 3x elektronicky:

12

12

Příkaz k úhradě 4x elektronicky:

16

16

Výběr z vlastního bankomatu 2x:

5

5

Přímé bankovnictví:

zdarma

nic

Služba ročně za platební kartu:

nic

nic

Při využití balíčkového Perfekt konta bychom za služby zaplatili 94 Kč. I zde jsme se tak dozvěděli jinou cenu než u ostatních poboček Komerční banky.

 

VYHODNOCENÍ:

I u Komerční banky bylo zjištěno, že údaje poskytované klientům se značně liší. Problémem přitom nejsou jen odlišná doporučení výhodnosti bankovních účtů, ale především rozdíly v informacích o cenách jednotlivých položek, které jsme od zaměstnanců bank obdrželi. Vždyť rozdíl ve výši více než 70 Kč mezi jednotlivými nabídkami dvou poboček téže banky je celkem vysoký. Přístupem se však bankovní poradci Komerční banky s tímto úkolem vypořádali lépe než Česká spořitelna.

Složitost systému bankovních poplatků a neorientace v sazebnících, stejně jako určení výhodnosti balíčkových kont, nejsou problémem pouze pro klienty, ale i přímo pro zaměstnance jednotlivých bank, kteří by měli nabídku své banky znát především.

Prohledat jednotlivé výrazy - NÁŠ TEST: Jednotlivé pobočky se lišily v doporučení a ve výpočtech

NÁŠ , TEST: , Jednotlivé , pobočky , se , lišily , v , doporučení , a , ve , výpočtech ,

Vyplavení bytu horor pro každého

Konečně malíř opouští po dvou dnech náš byt. Za dva dny po dřině po malová... více »

Nová služba za 24 hod? Máte jí už za 4 měsíce!

V srpnu tohoto roku, jsem chtěl dceři převést předplacenou kartu na paušál "... více »

Běžná cena? Další z triků obchodníků

Rozhodl jsem se koupit si kávovar. Takový nějaký lepší. Na Internetu to dnes nen... více »

Anketní otázka