Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Nedoplatky vymáháme, přeplatky nevracíme, vzkazují energetické společnosti

23.11.2011, 13:46   |   Miroslav Zeman   |   komentářů (1)

Pokud se podíváte do smluvních podmínek svého dodavatele elektřiny či plynu, možná se budete pit, když zjistíte, že tomu, abyste obdrželi přeplatek z vyúčtování stojí v cestě napohled nevinná krátká věta o tom, že "přeplatek může být použit na úhradu záloh na další zúčtovací období". A dodavatel by byl přeci hloupý, kdyby takovouto možnost, kterou si sám stanovil, nevyužil. Stane-li se tak, nenechte se odradit, namítejte neplatnost ujednání a požadujte přeplatek i s úroky a případnou náhradou škody.

Toto jakési jednostranné převedení přeplatku do následujícího zúčtovacího období by totiž mělo nepřípustné právní i praktické důsledky. Z právního hlediska  je přeplatek tzv. bezdůvodným obohacením, které vám musí být vydáno. Není-li tomu tak, máte nárok min. na úroky z prodlení v zákonné výši, která aktuálně dosahuje výše 7,75 % za rok. Vznikla-li vám v důsledku nevrácení či opožděného vrácení přeplatku škoda (představme si např. teoretickou situaci, kdy oprávněně očekáváte vrácení významného přeplatku, jehož nevrácení způsobí to, že nejste schopni včas plnit své závazky, k jejichž úhradě máte nastavený pravidelný příkaz - např. splátku hypotéky), můžete rovněž požadovat i tu.

Jednostranně převedený přeplatek do následujícího období by měl i značně nepříjemné praktické dopady: mnozí totiž mají placení záloh ošetřeno nastavením trvalé příkazu, jehož zrušení a zřízení něco stojí. Pokud by jej však nezrušili, přeplatek by si teoreticky "táhli" dál skoro věčně, popř. by jej ještě zvětšovali.

Ustanovení smluvních podmínek, která brání tomu, aby byl spotřebiteli vydán přeplatek za poskytnuté služby, jsou v rozporu se zákonem a z toho důvodu neplatná. Jako ospravedlnitelný je možné připustit nanejvýše převádění minimálních částek, jejichž vracení se nejeví jako hospodárné a ani nemá smysl ani pro zákazníka.

Vracení přeplatků u vybraných dodavatelů elektřiny

  Dodavatel elektřiny

  Vracení přeplatků

  Bohemia Energy

Přeplatek jakékoli výše může být použit na úhradu záloh  na další zúčtovací období, nevrací přeplatek pod 100 Kč.

  Centropol

Může převést přeplatek jakékoli výše nepřevyšující 200 Kč.

  ČEZ

Přeplatek jakékoli výše může být použit na úhradu záloh na další zúčtovací období.

  E.on

Přeplatek vrací nedohodne-li se se zákazníkem jinak.

  PRE

Přeplatek jakékoli výše je použit k úhradě záloh na další zúčtovací období.

  RWE

Může převést přeplatek ale i nedoplatek do výše nepřevyšující 200 Kč.

Zpracováno v říjnu 2011

Jak je na tom váš dodavatel? Není na čase ho změnit? Je to snazší, než to bývalo!

Prohledat jednotlivé výrazy - Nedoplatky vymáháme, přeplatky nevracíme, vzkazují energetické společnosti

Nedoplatky , vymáháme, , přeplatky , nevracíme, , vzkazují , energetické , společnosti ,

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka