Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Nejnespravedlivější daň v České republice

14.08.2008, 02:50   |   Miroslav Zeman   |   komentářů (12)

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje anketu o nejnespravedlnější daň v České republice. Snahou organizátora není pouze kritizovat jednotlivé daně, či je rušit, ale upozornit na jejich neefektivnost, zjevnou nespravedlnost či šikanu občanů prostřednictvím zbytečných daní.

Po rekordně úspěšné anketě o nejškodlivější úřad, které se zúčastnilo více než 12 500 čtenářů a kterou vyhrál s 22 % Finanční úřad, překvapivě před druhým Katastrálním úřadem s 20 %, se opět obracíme na naše čtenáře aby nám i celé veřejnosti řekli, která daň je pro ně nejnespravedlnější.

Hlasovat můžete pro kteroukoliv z daní, která v České republice existuje. Při hlasování nevolte pouze daň, která vás nejvíce zatěžuje, ale především daně, které vám připadají absolutně zbytečné, neefektivní, nejvíce obtěžující nebo absolutně nelogické.

Připomínáme, že v rámci reformy veřejných financí přistoupila vláda ke zrušení 2 daní, které vás do loňského roku obtěžovaly. Jednalo se o daň dědickou a darovací v první a druhé skupině. Mnoho občanů nemohlo pochopit, proč mají zdaňovat něco, co zdědili po svých rodičích na co často přispívali, pomáhali tvořit apod. Jednalo se tak o zjevně šikanující daně, které neměly žádné logické opodstatnění.

HLASOVAT MŮŽETE PŘÍMO NA HLAVNÍ STRANĚ PORTÁLU WWW.MOJEPOPLATKY.CZ

Kterou další daň tedy navrhnete jako kandidáta na zrušení, změnu či snížení?

Daň z příjmu fyzických osob

Daň, kterou platí občané v celé Evropě i ve většině zemí světa. Smyslem je zdanit příjmy, které osoba svou činností vydělá. Zatímco v mnoha zemích Evropy platí progresivní daň s několika daňovými pásmy (čím více vyděláš, tím vyšší sazbou zdaňuješ) v ČR platí od začátku roku jednotná sazba ve výši 15 %.

Daň z příjmu právnických osob

Daň která je příbuzná s daní z příjmu fyzických osob s tím rozdílem, že jsou jí zdaňovány zisky společností (právnických osob). Tato daň se u nás nevyznačuje progresí, ale stejně jako u daně z fyzických osob má jednu sazbu.

Daň z nemovitosti

Daň, kterou se zdaňuje vlastnictví nemovitostí, jedná se o majetkovou daň. V ČR je tato daň ve srovnání s jinými zeměmi relativně nízká. Celý výnos je příjmem obcí v jejichž katastru se nemovitost nachází. Charakteristckým znakem této daně je fakt, že náklady na její výběr jsou vyšší než její výnos. Od začátku roku dostaly města o obce nástroj, kdy mohou dle svého uvážení zvýšit tuto daň až pětinásobně. Platíte tedy za to, že máte nemovitý majetek.

Daň silniční

Předmětem daně jsou motorová vozidla, která se používají k podnikání. Výše daně je závislá na zdvihovém objemu motoru. Výše daně se následně snižuje v závislosti na dosažení limitů EURO. Tato daň má tedy částečně ekologický charakter.

Daň z převodu nemovitostí

Daň, kterou je postihován ten, kdo prodá byt, dům či pozemek a to bez ohledu na to, zda měl z dané transakci nějaký profit či ne. Tuto daň musíte platit i přesto, že můžete být následně postiženi povinností platit daň z příjmů z případného zisku. Dalším velmi rozporuplným ustanovením je zákonné ručitelství kupujícího v případě, že prodávající daň neuhradí. Stát si zde jednoznačně usnadňuje práci a porušuje práva jedné skupiny občanů.

Sociální pojištění

Jedná se sice o pojištění, ale ve skutečnosti se jedná o daň. Z výnosu sociálního pojištění se financují z největší části důchody. Kritizována je zejména výše sociálního pojištění, která patří mezi nejvyšší v Evropě a jedná se tak jednoznačně o nejnákladnější daň v rámci našeho daňového systému. Výše sociálního pojištění je 26 %, které hradí zaměstnavatel a dalších 8 %, které hradí zaměstnanec.

Zdravotní pojištění

V ČR existuje povinnost být zdravotně pojištěn. Negativně vnímanou povinností je nutnost hradit minimální zdravotní pojištění i v případě, že nemáte žádné příjmy a nehradí ho za vás stát. Z povinnosti zdravotního pojištění nejvíce těží největší zdravotní pojišťovna VZP.

Daň darovací a dědická

Přestože byla daň darovací a dědická v I. a II. Skupině zrušena (darování mezi příbuznými), zůstala stále v platnosti daň darovací u cizích osob, která činí 7 %. Jejím smyslem je především zamezit spekulacím při převádění majetku a obcházení jiných daňových povinností.

DPH

Ve světě jedna z nejrozšířenějších daní, která vznikla v 60 letech. Jejím smyslem je zdanění přidané hodnoty zboží a služeb. Pro občany je tato daň negativní v tom smyslu, že zvyšuje ceny zboží a služeb. Sazby daně jsou 19 % a 9 % snížená sazba.

Spotřební daň

Daň, která má plnit především ekologické a zdravotní aspekty. Proto jí jsou zdaněny tabákové výrobky, alkoholické nápoje, nafta a benzín. Tato daň zásadním způsobem zvyšuje cenu těchto produktů. Na ceně pohonných hmot se podílí dokonce více než jednou třetinou.

Prohledat jednotlivé výrazy - Nejnespravedlivější daň v České republice

Nejnespravedlivější , daň , v , České , republice ,

Nejnespravedlivější daň v České republice

Dan z nemovitosti

Jedna se v podstate o postih a penalizaci tech, kteri pracuji, investuji sve (uz...

Sociální a zdravotní pojištění u pracujícího důchodce

Pracující důchodce platí sociální a zdravotní pojištění.Sociální se mu již nikam...

Úhrada za vedení účtu,který ještě nevznikl.

Při zřízení stavebního spoření jsem platil Úhradu za uzavření smlouvy 1800,...

Penále za předčasné zaplacení sociálního pojištění u pracujícího důchodce

Příjemce důchodu musí znovu platit sociální "pojištění" a návíc za pře...

Další daně

V seznamu chybí další nespravedlivé daně:daň z kapitálových zisků (paragraf 10 d...

Diskutovat

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka