Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Největší přidanou hodnotu vytvořil ČEZ

14.12.2009, 03:58   |   Čekia   |   komentářů (0)

Celková EVA u prvních 100 firem v roce 2008 meziročně poklesla o výrazných 10,5 % na 82,6 mld. Kč, přitom v letech 2007 – 2006 rostla o silných 26 % resp. 30 %. Prvních dvacet společností v roce 2008 dosáhlo zanedbatelného růstu souhrnné EVA o 0,03 % (oproti 36 % v roce 2007 a 26 % v roce 2006), zatímco celková EVA první desítky nejúspěšnějších firem vzrostla o 10,7 %, nicméně v předchozích dvou letech se zvyšovala o více než 30 %.

„Výsledky projektu jasně potvrzují dopad finanční krize na hospodaření jednotlivých firem. Výrazně negativně byly ovlivněny zejména slabší subjekty, zatímco silnější společnosti – špičky českého průmyslu – se lépe dokázaly přizpůsobit nové situaci v ekonomice a využít příležitosti na trhu na úkor menších hráčů,“ říká Petra Štěpánová ze společnosti ČEKIA s tím, že celková EVA prvních deseti firem z žebříčku TOP 100 představuje 59 % hodnoty EVA vygenerované v rámci TOP 100.

Souhrnná EVA 2006 – 2008

EVA 2008

EVA 2007

EVA 2006

Celkem
(tis Kč)

meziroční změna (%)

Celkem
(tis Kč)

meziroční změna (%)

Celkem
(tis Kč)

meziroční změna (%)

EVA 100

82 643 421

-10,54%

92 383 377

26,40%

73 085 297

29,56%

EVA 20

57 904 528

0,03%

57 885 494

35,80%

42 625 535

26,17%

EVA 10

48 937 888

10,75%

44 186 777

36,39%

32 396 377

32,50%

Zdroj: ČEKIA

 

V období 2006 – 2008 největší ekonomickou přidanou hodnotu v celkové výši 33,8 mld. Kč vytvořil svým vlastníkům ČEZ následován s třináctimiliardovým odstupem společností ŠKODA AUTO. Třetí a čtvrtá příčka patří operátorům – T-Mobile a Telefó;nica O2 Czech Republic
s celkovou EVA ve výši 17,7 resp. 11,3 mld. Kč.

TOP 10 podle kumulované EVA 2006 – 2008

POŘADÍ 2008

NÁZEV

EVA 2006

EVA 2007

EVA 2008

EVA CELKEM 2006-2008

1

ČEZ, a.s.

5 470 955

10 381 915

17 965 562

33 818 433

4

ŠKODA AUTO a.s.

5 687 642

9 130 109

5 730 820

20 548 571

3

T-Mobile Czech Republic a.s.

4 296 524

6 028 649

7 382 339

17 707 512

2

Telefó;nica O2 Czech Republic,a.s.

128 660

3 205 892

7 977 691

11 312 244

30135

ArcelorMittal Ostrava a.s.

6 170 092

4 854 015

-1 262 802

9 761 306

5

Plzeňský Prazdroj, a. s.

2 634 052

2 748 021

2 465 503

7 847 577

6

Continental HT Tyres, s.r.o.

1 505 066

2 037 616

1 923 017

5 465 700

9

Philip Morris ČR a.s.

1 123 436

1 840 100

1 253 645

4 217 182

7

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

1 146 822

1 279 912

1 515 644

3 942 378

10

MORAVIA STEEL a.s.

1 172 764

1 483 040

1 233 012

3 888 816

Zdroj: ČEKIA

 

Celkový vývoj hospodaření jednotlivých firem za rok 2008 lze však z pohledu ekonomické přidané hodnoty posoudit jako negativní. Do hodnocení projektu The 2008 EVA Ranking Czech Republic vstoupilo více než 30 100 společností, jejichž souhrnná EVA dosáhla -33 mld. Kč
a negativní hodnotu EVA vykázalo 55 % sledovaných firem. „Nadpoloviční většina hodnocených společností svým vlastníkům nepřináší ekonomickou přidanou hodnotu. Zbylých 45 % tak představuje lepší investiční příležitost ve formě vyššího potenciálu budoucích výnosů, kam by se racionálně uvažující investor měl z dlouhodobějšího hlediska přesunout,“ upozorňuje analytička společnosti ČEKIA.

Jako negativní lze rovněž zhodnotit celkový vývoj v hospodářství dle oborů (OKEČ), neboť v naprosté většině oborů byla průměrná změna EVA záporná. Nejintenzivněji zasaženým sektorem byl podle metodiky EVA automobilový (meziroční pokles na jednu společnost v průměru o 29,1 mil. Kč, hodnoceno 191 společností) a chemických průmysl (meziroční pokles v průměru o 28,9 mil. Kč, hodnoceno 164 společností). Naopak výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody vykázala jako jediný segment národního hospodářství v roce 2008 výraznější růst (v průměru o 29,1 mil. Kč).

Prohledat jednotlivé výrazy - Největší přidanou hodnotu vytvořil ČEZ

Největší , přidanou , hodnotu , vytvořil , ČEZ ,

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka