Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Neplaťte zbytečně tisíce za advokáta! Jak na to?

13.03.2008, 00:00   |   MiR   |   komentářů (14)

Soudní spor nepatří zrovna k nejlevnějším záležitostem. Často stojí nejen hodně peněz, ale i spoustu starostí. Na kolik vás takový soudní spor může vyjít? Kolik stojí pomoc advokáta, notáře či exekutora? Vyplatí se to? Jaké jsou vaše zkušenosti? Na vaše otázky odpovídal Mgr. Miroslav Zeman, právník zabývající se exekucemi

Autor: martin


Otázka: vyplatí se vést soudní spor v případech kdy je částka která je předmětem sporu nízká např: 15000, 10000, ? Existují nějaké rychlé metody vymáhání těchto pohledávek (jedná se třeba o náhradu škody,neplacení nájmu apod. Děkuji

Mgr. Miroslav Zeman: Ano vyplatí. Dokonce se to vyplatí více než u větších částek, protože spolu s vymáhanou částkou vysoudíte i náhradu nákladů a ta je u menších částek x+15% z vymáhané částky, kdeždo v případě sporů o větší částky nárok na náhradu degresivně klesá u velkých částek na 1,5 % a dále až na 0,15%. Dále bude-li Vám přisouzena menší částka, je podstatně větší pravděpodobnost, že bude dlužníkem zaplacena, zatímco při větších částkách je i přes úspěch ve sporu vítězný rozsudek použitelný toliko k zarámování.

 

Autor: zdenek.marousek@centrum.cz


Otázka: Dobrý den mám exekuci na plat a ta probiha a ja s ni souhlasim mam srazky z platu,zbytek castky mi byl poslan na ucet protoze zamestnavatel to jinak nedela a exekutor mi ale zarazil i tento ucet a diky tomu jsem uplne bez prostredku mohu se nejak branit?Sebral mi i penize ktere nesmi?Dekuji

Mgr. Miroslav Zeman: Exekutor Vam z účtu "smí sebrat" vše. Částka nepostižitelná exekucí se totiž týká pouze mzdy, exekuce přikázáním pohledávky z účtu je dalším samostatným způsobem exekuce pozuzovaným odděleně. Bránit se proti tomu nelze. Jediná možnost je nechávat si proplácet mzdu do vlastních rukou.

Autor: Jirka


Otázka: Že soudní spor je drahý není sporu, a proto bych se zeptal pana Mgr.Volšíka jak může být žalobce náhrady škody osvobozen od platby 4% z žalované částky?Při náhradě škody jde o vysší částku, která značně přesahuje mé současné finanční možnosti.I z důvodu toho aby mi zbylo na dobrého advokáta.

Mgr. Miroslav Zeman: Můžete požádat soud o osvobození od soudního poplatku. Když si zajdete na soud, tak Vám k tomu dají formulář a instrukce k vyplnění formuláře jakož i k doložení Vaší špatné finanční situace. Jinak jedná-li se o vymáhání peněžité částky, kde je reálná šance na vymožení náhrady nákladů soudního řízení, tak Vaše zastoupení v dnešní době již bude ochotna převzít řada advokátních kanceláří i bez složení zálohy.

 

Autor: Lenka


Otázka: Ráda bych se zeptala na zvyšování výživného. Na podzim 2003 jsem se rozvedla a soud stanovil výživné 1x2000,- a 1x2100,- na moje dcery. Starší dcera ale nastoupila na osmileté gymnázium a i s tím souvisejí vyšší výdaje. Mám nárok na zvýšení výživného a jaký je postup? Děkuji za odpověď.

Mgr. Miroslav Zeman: Postup je stejný, jako když je výživné určováno poprvé, tj. navrhnete soudu, aby výživné zvýšil a vylíčíte změny nastalé u nezletilé od posledního určení, které k nutnosti zvýšení dle Vašeho názoru vedou. Řízení ve věcech nezletilých je osvobozeno od soudního poplatku, takže to je vše co musíte ve věci udělat. "Tabulky" předepisující výši výživného nejsou, vše závisí na úvaze soudu.

 

Autor: leon


Otázka: jako OSVČ budu muset pravděpodobně do konkursu díky předlužení a penálům od Fú. Jaké následky mě čekají a lze zastupovat nebo poradit s konkursem na OSVČ.

Mgr. Miroslav Zeman: Následky mohou být velmi, velmi různé v závislosti na vývoji konkursního řízení. Může se stát např. že dojdete úplného oddlužení, může být schváleno nucené vyrovnání, které Vás od zbývajících dluhů může osvobodit, nebo naopak může být konkurs zrušen pro nedostatek majetku. Zástupce z řad advokátů si můžete zvolit i pro konkursní řízení i pro řízení před OSVČ, jakož i pro jakékoli jiné řízení - toto právo Vám zaručuje Listina základních práv a svobod.

 

Autor: ripka@centrum.cz


Otázka: Dobrý den.Jsem 50% vlastníkem s.r.o. Druhý společník se mnou nekomunikuje, ze společnosti nemám již 8 let ani korunu,nikdy jsem nepodepsal uzávěrku. Máme v majetku budovu, která stála 1,5 mio, tato je pronajímaná za 10 000Kč měsíčně, za 15 let přinesla pěknou sumu, mám v pokladně vklad podnikatele

Mgr. Miroslav Zeman: Shromážděte všechny dokumenty, které k vaci máte a obraťte se na advokáta. Co nejrychleji ! ! !

 

Autor: DZ


Otázka: Pracovala jsem na živnostenský list pro jednu reklamní agenturu kde jsem měla podepsanou smlouvu o provádění služeb, přesto, že jsem pracovala jak nejlím jsem uměla, po prvním měsíci mi z dovolené ředitelka vzkázala, že další měsíc již nemusím chodit. Práci jsem tam ukončila. Problém je v tom, že čá

Mgr. Miroslav Zeman: tzv. "práce na živnostenský list" je z právního hlediska poskytování služeb podnikatelem a tyto služby může, ale nemusí odběratel využívat. Záleží jen a pouze na jeho svobodném rozhodnutí, které nemusí nikterak odůvodňovat.

Autor: bratr


Otázka: Zaměstnavatel mě strhává z platu a dávek z pracovní neschopnosti údajnou škodu na skladu a zásobách. Mám podepsanou hmotnou odpovědnost, kde je však uvedeno, že pokud prokážu, že jsem ji nezavinil tak zodpovídám jen částečně nebo vůbec. Přesto, že jsem písemně prokázal, že jsem ji nezavinil tak zamě

Mgr. Miroslav Zeman: Nezbyde Vám, než se obrátit na soud, který určí, že jste skutečně prokázal nezavinění škody a přisoudí Vám navrácení neoprávněně stržených prostředků. Bez advokáta se do sporu nepouštějte, bude obtížné formulovat petit žaloby.

 

Autor: Alena


Otázka: Mám 3 roky pozastaven živnost.list.Pracuji jako zaměstnanec a daně za mne vyučtovává zaměstnavatel.Musím platit ještě nějaká pojištění nebo zálohy z titulu živ.listu?

Mgr. Miroslav Zeman: NE

 

Autor: Julie


Otázka: Manžel je cizinec(Ital) a neplatí ani prozatimní výživné ve výši 2000 Kč (viz předběžné opatření). Exekuce byla zamítnuta, trestní oznámení lze podat až za dva měsíce (dluh 16 tis.Kč).Požádala jsem o pomoc Ústř.pro mezin.právn.ochranu mládeže v Brně,protože advokátka je zcela nekompetentní (hájím se

Mgr. Miroslav Zeman: Není pravda, že tr. oznámení lze podat až za dva měsíce ! ! ! Mohu se zeptat, kdo Vás takto informoval? Jak mohla být zamítnuta exekuce? Pokud byl vykonatelný exekuční titul (=tedy rozsudek ukládající dlužníkovi povinost uhradit dlužné částky), pak nebyl důvod exekuci zamítnout. Úřad pro mezinárodně právní ochranu dítěte byl krok správným směrem, je to organizace, mající s problematikou na mezinárodním poli letité zkušenosti.

 

Autor: Danka


Otázka: Bývalý manžel mi dluží výživné za roky 1999-2001 asi 60000,-, dle rozsudku byly splatné k lednu 2005.Mohu exekučně tuto částku vymáhat včetně úroků? V jaké výši se počítají úroky? Děkuji

Mgr. Miroslav Zeman: Ano, částku můžete vymáhat včetně úroků, úroky se počítají za příslušné období ve výši dvojnásobku diskontní sazby vyhlášené v době splatnosti dané splátky a to až do 28.4.2005 a od tohoto data ve výši vyhlášené repo-sazby zvýšené o sedm procentních bodů.

 

Autor: Karla


Otázka: Jsem v rozvodovém řízení. Právnikovi jsem zaplatila 6500 Kč. Co všechno musí pro mne udělat?Zatím proběhl soud o dítě. Vlastní rozvod ještě ne. Žádost o rozvod jsem podala v 3/2005. Děkuji

Mgr. Miroslav Zeman: To záleží na tom, jakou máte uzavřenu smlouvu o poskytování právní pomoci. Vyhlášková odměna je 1'075,- Kč za každý úkon právní pomoci, smluvní odměna se zpravidla pohybuje od 1'500,- Kč/hod. Tedy si spočítejte, kolik hodin anebo úkonů (=převzetí věci, porada, jednání s protistranou, sepis a podání návrhu soudu, jednání u soudu) a snadno se dopočítáte, zda byla nebo nebyla složená záloha již zcela vyčerpána.

 

Autor: Eva


Otázka: Rozvod trval 3 roky.Vznikl mi dluh na vyzivnem.Ze 6 500Kc mam 2 000Kc platit vyzivne a doplatit 15 000Kc za dobu kdy jsem byla nezamestnana a to do dvou mesicu.Nemohla jsem nic usetrit a tak na me byla uvalena exekuce.Dluh byl zdvojnasoben a byl mi zablokovan ucet,kam mi chodi podpora v nezamest. 4

Mgr. Miroslav Zeman: Jak jsem uvedl v úvodu dnešního rozhovoru - přikázání z účtu je dalším samostatným způsobem vedení exekuce posuzovaným nezávisle na tom, že zároveň je na Vás vedena exekuce kuzpříkladu srážkami ze mzdy.

 

Autor: Jakub F.


Otázka: Soudím se o částku cca 20000 Kč, známá mi nevrátila vypůjčené peníze a nemá se k tomu. Soudce už vydal platební příkaz. Žalovaná se momentálně nenachází na území ČR a hmotný i nehmotný majetek podle mých informací nepostačí ani na pokrytí soudních výdajů. Mám podle Vašeho názoru navrhnout exekuci, n

Mgr. Miroslav Zeman: Nedoporučuji, ještě byste nakonec musel hradit i náklady neúspěšné exekuce. Doporučuji pátrat po nějakých příjmech, důchodech, podporách, účtech . . pak má exekuce pro Vás smysl.

Prohledat jednotlivé výrazy - Neplaťte zbytečně tisíce za advokáta! Jak na to?

Neplaťte , zbytečně , tisíce , za , advokáta! , Jak , na , to? ,

Neplaťte zbytečně tisíce za advokáta! Jak na to?

Potřebujete naléhavé peníze? Můžeme pomoci!

We offer you a loan to all the needy at a very low interest rate of 2% without c...

Finanční služby s úrokovou sazbou 2%

Ahoj,Naléhavě potřebujete půjčku?Jste v současné situaci v potížích nebo hrozí f...

Naléhavě potřebují peníze? Můžeme vám pomoci!

Naléhavě potřebují peníze? Můžeme vám pomoci!Vy jste současnou situací v potížíc...

potřebuji poradit ohledně půjčky

Dobrý den. Chtěla jsem si vzít půjčku 100.000,-.Půjčku bych dostala se zástavou ...

pomůže mi někdo?

# Dobrý den,mám dotaz zda mi dokážete pomoci s dlouhotrvajícím rozvodovým# # říz...

Diskutovat

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka