Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Nepřistupujte na přemrštěné ceny nemovitostí

16.06.2010, 16:57   |   LaS   |   komentářů (0)

Tento pokles je ve velkém kontrastu s loňskými více než 40 % nárusty.

Za poklesem tak stojí zpřísňování podmínek pro přiznání hypoték a jejich menší výhodnost. Zřejmá je také větší obezřetnost a uvážlivost zájemců o koupi nemovitosti.

Lidé, kteří v současnosti nebo v nejbližší budoucnosti budou o úvěru či hypotéce uvažovat, by se měli závažněji než kdy jindy zamyslet nad mnoha věcmi, které souvisí nejen s poskytnutím půjčky, ale především s jejím budoucím splácením.

Otázka budoucího splácení je totiž mnohem závažnější, protože jde o rozvahu na mnoho let dopředu.

Na změnu podmínek a nemožnosti splácet doplácí stále větší množství lidí, kteří následně padají do dluhové pasti a nejsou schopni své závazky plnit. O této negativní skutečnosti svědčí fakt neustálého růstu vyhlášených exekucí, jejichž počet už téměř dosahuje půl milionu ročně.

Jak se vyhnout nevýhodným podmínkám při financování pořízení nemovitosti hypotečním úvěrem?

________________________________________________________________________________________________________________________________

Máte zájem o právní pomoc a právní zastoupení v souvislosti s koupí či prodejem nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku či jiného právního problému? Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, www.ProfiPravnik.cz

na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo tel: 737 826 527

________________________________________________________________________________________________________________________________

Nepřistupujte na přemrštěné ceny nemovitosti

Prvním rozhodnutím, které je kurió;zně rozhodující a nejdůležitější je nepřistoupit na přemrštěnou cenu pořizované nemovitosti. Toto rozhodnutí je o to těžší, že klade velké nároky na kupujícího a informace, které potřebuje získat.

Zjištění, že cena bytu či domu je nepřiměřená bývá často inpiduální i k potřebám a finančním možnostem kupujícího. Přičemž by neměla být ani rozhodující cena na místním trhu. Tyto ceny se mohou totiž držet uměle na vysoké výši, která je určena neustálým zájmem kupujících o nemovitosti za jakoukoliv cenu.

Zde se tak uplatňuje teorie očekávání. Prodávající drží na trhu cenu co nejvýše, a kupující za tuto cenu nemovitost koupí s očekáváním, že v průběhu času cena opět vzroste. Kruh se opět uzavírá u prodávajícího, který očekává, že za svou nemovitost získá vyšší cenu, protože je zájem ze strany kupujících. Vytváří se tak cenová bublina, která byla mimo jiné příčinou americké úvěrové krize.

Pokud tedy nejsou vaše finanční možnosti skutečně velké a nechcete se zavazovat k opravdu vysokým částkám na desetiletí dopředu, pak s koupí počkejte, ale přitom dobře sledujte trendy cen a prodeje a v dané lokalitě.

S poklesem hypotečního trhu totiž došlo za první čtvrtletí i k poklesu cen nemovitostí, který se nejvíce projevil u panelových bytů do tří milionů korun. Pokles činil až 5 %.

I přesto, že se za celý rok předpokládá mírný růst cen, je to zásadní rozdíl oproti až čtvrtinovým nárůstům cen v minulých letech. Trendy tak potvrzují, že v případě zpřísnění měnové politiky a dostupnosti hypoték, ztrácí kupující o předražené a ne tak atraktivní panelové byty, či byty na hůře dostupných místech zájem.

S bankami aktivně jednejte

Hypoteční úvěr na vybranou nemovitost můžete dnes získat při splnění podmínek prakticky kdekoliv. A to jak u velkých bank, jako jsou Česká spořitelna, Komerční banka nebo ČSOB, tak u bank nových, jako je mBank a jiné.

Zajímavé možnosti nabízí také stavební spořitelny. Nikde bychom však neměli být jen pasivními příjemci podmínek, které si banka určí. I banky totiž pociťují úbytek klientů a snaží se hypoteční trh oživit. To je příležitost pro vyjednávání výhodnějších podmínek.

Aktivním jednáním můžete tak dosáhnout lepších úrokových sazeb. Banky vždy mají možnosti pro snížení a také je často přiznávají.

Vyjednat je také možné prominutí poplatku za uzavření úvěru. Tyto poplatky banky čas od času jako lákadlo pro klienty odpouštějí i z vlastní iniciativy.

U mnoha bank je také možnost vyjednat inpiduální splátkový kalendář či výši splátek, kdy například z počátku splácení můžete platit splátky nižší a v průběhu času se zvyšují.

Existují i další možnosti jak získat lepší podmínky hypotečního úvěru. Klient však musí být aktivní ve vyjednávání a pasivně neakceptovat  předložené podmínky.

Prohledat jednotlivé výrazy - Nepřistupujte na přemrštěné ceny nemovitostí

Nepřistupujte , na , přemrštěné , ceny , nemovitostí ,

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka