Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Neuhrazené dluhy: může úrok z prodlení zruinovat dlužníka?

07.07.2008, 02:28   |   LaS   |   komentářů (1)

Nesplatili jste svůj dluh včas a jste v prodlení se splácením svého dluhu? Dočkáte se vyšších úroků z prodlení než doposud!

Úrok z prodlení

Nezaplatí-li dlužník včas ve sjednaném nebo určeném termínu svůj dluh, je zpravidla povinen zaplatit spolu s dlužnou částkou i úroky z prodlení z této dlužné částky. Tento úrok je dlužník povinen zaplatit za celou dobu, kdy je se zaplacením peněžitého závazku ve zpoždění. Výše úroků z prodlení je stanovena prováděcím předpisem, a to nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. Výši úroků si mohou věřitel a dlužník sjednat inpiduálně, ale pokud si jeho výši neurčí ve smlouvě, platí v současné době výše úroků stanovena tímto právním předpisem i pro pohledávky obchodního a pracovního práva.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Máte zájem o právní pomoc a právní zastoupení v souvislosti s koupí či prodejem nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku či jiného právního problému? Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, www.ProfiPravnik.cz

na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo tel: 737 826 527

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dvojnásobek diskontní sazby

Původní sazba úroků z prodlení pro ty, kteří nezaplatili včas svůj dluh, byla stanovena jako dvojnásobek diskontní sazby. Tato diskontní sazba se pohybovala v posledních letech mezi 1 až 1,5 %. Výši úroků z prodlení si tak mohl věřitel nárokovat ve výši 2 až 3 % ročního úroku z dlužné částky.

Vyšší úrok z prodlení

Následně došlo i v českém právu k úpravě úroků z prodlení na evropskou úroveň. Byl stanoven zcela jiný způsob určení výše úroků z prodlení. Namísto diskontní sazby je stanovena "repo sazba", namísto dvojnásobku diskontní sazby jako počítaného úroku z prodlení je repo sazba s navýšením o 7 %. Další změnou je, že výše úroků z prodlení se bude každých půl roku měnit v závislosti na aktuální výši repo sazby a nikoliv jako dříve, kdy úrok z prodlení vypočítaný podle diskontní sazby platil ode dne prodlení dlužné částky až do jejího zaplacení bez ohledu na pozdější změnu výše diskontní sazby. V praxi to znamená, že výše úroků z prodlení, které nastalo např. 10. května, bude platit do 30. června a od 1. července se změní podle aktuální hodnoty repo sazby, vždy navýšené o 7 %.

Od kdy lze uplatnit vyšší úrok?

Pro případy, kdy prodlení se zaplacením dluhu nastalo před 28. dubnem 2005, platí pro jejich výpočet výše úroků odpovídající dvojnásobku diskontní sazby platné v době, kdy nastalo prodlení. Takto vypočtená výše úroků z prodlení bude platit až do zaplacení dlužné částky. Teprve v případech, kdy prodlení se zaplacením pohledávky nastalo po 28. dubnu  roku 2005, uplatňuje se pro výpočet úroků z prodlení repo sazba navýšená o 7 %.

S novými dluhy vyšší úroky z prodlení

Jak razantní změnu přinesla nová právní úprava úroků z prodlení je patrné z následujícího srovnání:

výše dlužné částky doba prodlení se zaplacením úrok z prodlení podle diskontní sazby (1 %) v Kč úrok z prodlení podle repo sazby (2 %) v Kč  rozdíl v Kč

3 000

1 měsíc

5

22

17

6 měsíců

30

133

103

1 rok

60

270

210

6 000

1 měsíc

10

44

34

6 měsíců

60

266

206

1 rok

120

540

420

10 000

1 měsíc

16

74

58

6 měsíců

98

444

346

1 rok

200

900

700

50 000

1 měsíc

82

370

288

6 měsíců

493

2 220

1 727

1 rok

1 000

4 500

3 500

Poznámka: výpočet byl proveden podle diskontní sazby a repo sazby v aktuálně stanovené výši

Prohledat jednotlivé výrazy - Neuhrazené dluhy: může úrok z prodlení zruinovat dlužníka?

Neuhrazené , dluhy: , může , úrok , z , prodlení , zruinovat , dlužníka? ,

Neuhrazené dluhy: může úrok z prodlení zruinovat dlužníka?

ano ,rozdily mezi dluzniky jsou velke

musim bohuzel konstatovat, ze ano, nebot diskontni sazba CNB neodpovida skutecny...

Diskutovat

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka