Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Nová studie: Ženy berou o čtyři tisíce korun méně

02.06.2010, 13:25   |   LaS   |   komentářů (0)

Rok po promoci berou ženy ve svém zaměstnání na srovnatelných pozicích až o pětinu méně než muži. Se stoupajícím věkem se rozdíl ještě dále zvyšuje. Po 10 letech pak muži berou až o třetinu více.

Uvádí to studie americké nadace American Association of University Women. A podobné to je i v Česku. 

Téměř ve všech odvětvích hospodářství ČR jsou ženy ve stejných nebo srovnatelných profesích odměňovány hůře. Podle posledních průzkumů představoval plat žen v roce 2006 pouze tři čtvrtiny platu mužů. Ženy tak ve srovnání s muži vydělávají v průměru až o 4 000 korun méně na stejné nebo srovnatelné pozici. 

Můžou za to děti?

Tento problém je chápán jako určitá přetrvávající forma diskriminace ženy. Zaměstnavatelé se však hájí tím, že nabídnutou mzdou nebo platem reagují na celkovou situaci na trhu práce a především na rizika zaměstnávání určitých skupin pracovníků. U mladých žen je to například dlouhá mateřská dovolená a následné problémy s častou nemocností dětí.

Rozdíly v průměrných platech mužů a žen bývají často zdůvodňovány také ochotou mužů k přesčasům a k další práci v rámci profese, což znamená další finanční ohodnocení. U žen se přepokládá apriorní odmítnutí práce přes čas a vyšší výkon v zaměstnání s poukazem na rodinné závazky. 

Ovšem některé sociologické průzkumy prokázaly mimořádné pracovní nasazení české ženské populace a malé rozdíly mezi muži a ženami v ochotě k vyšším výkonům a přesčasové práci.

Jen 20 procnte žen a 13 procent mužů uvedlo, že by nepracovali denně o dvě hodiny navíc, kdyby jim zaměstnavatel dobře zaplatil.  Nutno ještě dodat, že statistická šetření nezohledňují rozdíly ve skutečně odpracovaných hodinách a přesčasových hodinách. Rozdíly ve mzdách mezi muži a ženami tak skutečně mohou být z části způsobeny těmito faktory.

Přístup žen k zaměstnání

Důležitá otázka postavení žen v ČR je také jejich přístup k zaměstnání, který je hlavně v současnosti ztížen celkovou zvyšující se nezaměstnaností žen i mužů (v roce 2006 činí míra nezaměstnanosti 8 procent), kdy podíl žen na celkové nezaměstnanosti činí 56 procent, mužů zbývajících 44procent). Nutno říci, že tento rozdíl není způsoben přímo diskriminačními praktikami zaměstnavatelů, ale především významným počtem žen v domácnosti.

Lze se také setkat s případy, kdy jsou ženy s dětmi odmítány na stejné místo, na které je později přijat muž se stejným vzděláním a srovnatelnými zkušenostmi či praxí. 

O tom, že přes tyto vyskytující se případy zřejmě nepanuje  v přístupu k zaměstnání obecně na českém trhu práce diskriminace, svědčí i vysoká zaměstnanost žen, která patří k největším v Evropě.

Podíl ekonomicky aktivních žen na celkovém počtu žen činil v roce 2006 v ČR 48 procent, když vyšší byl už jen v Dánsku. Nutno podotknout, že tato vysoká zaměstnanost žen v ČR je částečným dědictvím socialistického totalitního režimu.

Jak je tomu v EU?

Členské země EU se potýkají se stejnými problémy v této oblasti jako ČR. Stejně jako u nás, tak i v EU ženy, až na výjimky, vydělávají méně než muži. Děje se tak i přesto, že v EU musí ženy i muži na základě evropské legislativy dostávat stejnou odměnu za s stejnou práci.

Problémem je, že dokázat skrytou diskriminaci (pokud se skutečně děje) příslušnému zaměstnavateli je velmi těžké a někdy dokonce nemožné. Zaměstnavatelé se hájí systémem motivačních bonusů a prémií jednotlivým pracovníkům či flexibilitou a přístupem daného zaměstnance ke své práci. Tím do jisté míry legalizují  odlišné odměňování mezi muži a ženami.

V EU však existují výjimky, které jsou však způsobené především zásahy státu do této oblasti. Tak například v Portugalsku vydělávají ženy pracující ve veřejném sektoru více než muži o téměř 8 procent. Stejně tak je tomu u žen ve veřejném sektoru v Itálii, kde ženy vydělávají o jedno procento více než muži. 

Státy se tak snaží dát příklad soukromému sektoru aby více zvýhodnil ženy v pracovním procesu. Rozporuplnost tohoto řešení je zřejmá. V ostatních zemích EU je situace podobná ČR.  V Německu tak plat žen pracujících v soukromém sektoru dosahuje v průměru jen 73 procent platu mužů, v Řecku 79 procent, V Rakousku 76 procent.

Prohledat jednotlivé výrazy - Nová studie: Ženy berou o čtyři tisíce korun méně

Nová , studie: , Ženy , berou , o , čtyři , tisíce , korun , méně ,

Pozor na praktiky ČSOB. Stačí malá nepozornost!

Chtěl bych jen upozornit na situaci, která se mě stala letos  a může s... více »

Pojišťovací Kocourkov v Česku vládne

Jsem vdova. Můj manžel ještě když žil si platil životní pojištění. Přesněji řeče... více »

Pozor na pojišťovací agenty a jejich sliby

Dnes je mó;dní uzavírat pojištění na kdeco. Pojišťovací agenti vás dovedou při l... více »

Anketní otázka