Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Nové pobídky znevýhodní malé a střední podnikatele

28.01.2009, 09:35   |   HK   |   komentářů (0)

Vláda včera schválila návrh novely zákona o investičních pobídkách. Hospodářská komora na tomto návrhu nejvíce kritizuje skutečnost, že stanovený minimální hodnotový limit výše investice, která může být podpořena formou investiční pobídky, nepřiměřeně znevýhodní malé a střední podnikatele.

 

"Stanovený minimální hodnotový limit ve výši 20 milionů korun je příliš vysoký a znevýhodňuje tak malé a střední podniky. Hospodářská komora požaduje, aby tento limit pro možnost udělení investiční pobídky byl výrazně snížen, a to na minimální hodnotový limit ve výši 3-5 milionů korun,“ říká Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky.

 

Návrh zákona o investičních pobídkách je v hlavních rysech v souladu s názorem, který Hospodářská komora zaujala v průběhu jeho projednávání. Hospodářská komora České republiky považuje za racionální zaměření investičních pobídek na podporu rozvoje progresivních oborů a technologií v rámci činnosti technologických center a center strategických služeb. Komora zastává názor, že plošné zaměření investičních pobídek na podporu velkých extenzivních, především zahraničních, investic do sektoru zpracovatelského průmyslu v podstatě vyčerpalo svůj rozvojový potenciál a návrat k původnímu konceptu investičních pobídek není odůvodněn ani současným krizovým obdobím.

Stále považujeme za podstatné usilovat o kultivaci podnikatelského prostředí tak, aby jeho stav obecně přispíval k zájmu podnikatelů investovat v České republice. Odbytová krize odvětví, jejichž rozvoj v České republice byl v minulosti podpořen investičními pobídkami především automobilového průmyslu, potvrzuje, že tyto investice nejsou zárukou trvalého ekonomického růstu a zaměstnanosti.

 

Stanovený minimální hodnotový limit výše investice, která může být podpořena formou investiční pobídky, podle názoru Hospodářské komory České republiky nepřiměřeně znevýhodní malé a střední podnikatele, resp. znemožní jim ucházet se o získání investiční pobídky a zůstane jim tak otevřena prakticky pouze podstatně administrativně a technicky náročnější alternativa - ucházet se o podporu svých rozvojových projektů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace.

 

Hospodářská komora České republiky podporuje záměr na omezení systému investičních pobídek tak, aby zahrnoval pouze činnosti jednoznačně  zaměřené na zvýšení konkurenceschopnosti českých podnikatelských subjektů, konkrétně projektů na založení, popřípadě rozšíření technologických center či center strategických služeb. Podporuje tedy přijetí zákona a realizaci tohoto záměru změnou stávajícího znění zákona o investičních pobídkách.

 

Investiční pobídky poskytované podle tohoto návrhu novely budou pro podnikatele v důsledku nižší administrativní náročnosti přístupnější než podpory analogických činností poskytované ze strukturálních fondů. Pozitivní efekt je nicméně pro malé a střední podniky omezován skutečností, že návrh změny zákona předpokládá stanovení limitu investice do hmotného a nehmotného majetku ve výši nejméně 20 mil. Kč. HK ČR v této souvislosti opakovaně důrazně doporučovala snížit minimální investiční limit přibližně na úroveň předpokládanou programy ICT a strategické služby a Potenciál Operačního programu Podnikání a inovace, tj. na úroveň 1-5 mil. Kč, její návrhy však nebyly v rámci připomínkového řízení zohledněny.

 

Prohledat jednotlivé výrazy - Nové pobídky znevýhodní malé a střední podnikatele

Nové , pobídky , znevýhodní , malé , a , střední , podnikatele ,

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka