Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Nový svátek: Evropský den spotřebitele

11.03.2008, 10:27   |   MP   |   komentářů (0)

Komisařka Meglena Kunevová dnes u příležitosti nadcházejícího Evropského dne spotřebitele, který proběhne 15. března, představila vůbec první cenu EU pro nejlepší evropskou kampaň na ochranu spotřebitele.

Hlavní cenu získává Finsko za dynamickou internetovou hru, jejímž cílem je poučit mladé spotřebitele o jejich právech a odpovědnosti, které při nákupu on-line mají. Irsko, Spojené království, Maďarsko, Estonsko a Norsko také obdržely cenu ve zvláštní kategorii za nejlepší kampaň, která neotřelým a efektivním způsobem propagovala práva spotřebitelů.

 

 

Evropský vítěz byl vybrán z nejlepších národních spotřebitelských kampaní, jež se věnovaly nejrůznějším oblastem, od finančních služeb, práv cestujících v letecké dopravě, půjček prostřednictvím SMS, nakupování on-line, informací o potravinách, až po problematiku dětí jakožto spotřebitelů.

Komisařka Kunevová se se všemi vítězi na národních úrovních setkala dnes odpoledne při oficiálním předávání cen v Galeries de la Reine (v centru Bruselu), kde byla ve 14.00 hodin tisková konference a veřejná výstava všech zúčastněných kampaní.

 

Komisařka Kunevová uvedla: „Při příležitosti Evropského dne spotřebitele mám pro 490 milionů evropských spotřebitelů následující zprávu: Máte jasně stanovená práva a neměli byste se zdráhat jich využít. Spotřebitelé jsou motorem trhu.A právě spotřebitelé posilují hospodářskou soutěž.Takže se nebojte vybírat, měnit, pochybovat a usilovat o nápravu.Velmi mne těší, že v členských státech, jak je zřejmé z těchto mohutných kampaní, bylo na propagaci tohoto poselství vynaloženo tak velké úsilí.

 

Hledání výjimečných národních kampaní

V přípravném období na Den spotřebitelů byly členské státy spolu s Norskem a Islandem vyzvány, aby uspořádaly národní soutěže o nejlepší spotřebitelskou kampaň roku, jejichž vítězové by pak postoupili do klání před komisí na evropském „velkém finále“.Tato celoevropská soutěž byla příležitostí ke spravedlivému ocenění práce národních a nezávislých organizací propagujících práva spotřebitelů.

Byla to také příležitost, aby členské státy poukázaly na nejvýznamnější problémy, které jejich občané v oblasti práv spotřebitelů mají, a podělily se o nápady, jak povědomí o právech spotřebitelů zvýšit.Tyto soutěže byly řízeny na národní úrovni evropskými spotřebitelskými centry (ECC).Zvítězily kampaně, jež byly z velké části odrazem poselství, že spotřebitel by „měl znát svá práva a využívat je“ v svém každodenním životě. K předání tohoto poselství se využila celá řada námětů a přístupů.

 

Nejlepší evropská kampaň na ochranu spotřebitele

Evropští vítězové byli vybráni nezávislou komisí na základě kritérií vysokého stupně originality, vhodnosti a efektivnosti kampaní.

První cenu obdrželo Finsko (Finská agentura pro spotřebitele) za kampaň s názvem „Galactor and the Code-breakers“. Tato kampaň se prostřednictvím moderní a strhující internetové hry zaměřuje na vzdělávání mládeže v oblasti práv spotřebitelů, zejména pokud jde o nakupování přes internet a prostřednictvím mobilních telefonů. Úspěch této kampaně vedl k jejímu rozšíření do řady dalších členských států.

Kampaň Spojeného království s názvem „Consumer Challenge Quiz“, vytvořená s cílem pomoci mladým lidem s potížemi při studiu, aby se mohli stát informovanějšími a sebevědomějšími spotřebiteli, vyhrála cenu za „nejoriginálnější myšlenku“. Irsko získalo cenu za „nejlepší finanční kampaň“, a to za intenzivní podporu osobních finančních internetových stránek, jež mají napomoci spotřebitelům, aby se mohli v otázkách osobních financí rozhodovat na základě lepších informací. „Nejlepší dětská cena“ putovala do Maďarska za celonárodní výtvarnou  soutěž pro děti základních škol, jež byla tematicky zaměřena na tři problémy  spotřebitelské oblasti. Porota také udělila zvláštní ceny za zásluhy Norsku za jeho kampaň „iTunes“ a Estonsku za kampaň „Make Responsible Credit Decisions”, kterou uspořádala nezávislá banka.

 

Oslava Dne spotřebitelů se spotřebiteli

Komisařka Kunevová dnes zahájila veřejnou výstavu všech zúčastněných kampaní v Galeries de la Reine v centru Bruselu, kde byla ve 14.00 hodin krátká tisková konference.Výstava je přístupná od 10. do 12. března, aby ji měli příležitost navštívit i „skuteční" nakupující a poučit se z poselství, které tyto kampaně přinášejí. Komisařka také evropské vítěze a jejich ceny představí dnes odpoledne na slavnostním předávání cen v Galeries, kterého se zúčastní řada zainteresovaných stran.

Více informací o vítězných kampaních EU i vítězných národních kampaních naleznete na: www.mpo.cz/esc.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce:http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

Prohledat jednotlivé výrazy - Nový svátek: Evropský den spotřebitele

Nový , svátek: , Evropský , den , spotřebitele ,

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka