Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Odložené školné: Omezování svobodného života

01.11.2008, 00:16   |   student   |   komentářů (0)

Odložené školné, které se má stát přijatelným prostředkem pro spoluúčast studentů na nákladech studia, je nepřijatelné.

Jedná se v podstatě o způsob jak se vyhnout masovému odporu studentů a občanů proti klasickému školnému, které se zde již reálně připravovalo. Mělo se jednat o 10-30 000 Kč školného ročně. Tato částka však nezahrnuje náklady na pomůcky a další studijní náklady, které platíme již dnes.

V podstatě se jednalo o zavedení další desetitisícové částky zbytečných nákladů, k těm dalším desítkám tisíc, které platí studenti již dnes. A to jak za koleje, či jiné možnosti bydlení, tak učebnice, či speciální pomůcky dle oboru, který studují.

Proto se přišlo s odloženým školným, které se zatím pouze připravuje, nicméně k jeho schválení v tomto volebním období přes odpor Zelených zřejmě nedojde.

Návhy na odložené školné, kdy studenti budou studovat a školné spolu s dalšími náklady budou hradit až po skončení studia klasickými splátkami, jako u úvěru, se spoléhají na hloupost studentů.

Stejně tak využívají mó;dní vlny zadlužování se. Tedy pocitu lidí, že co nemusí platit hned, to je netrápí. Proto se vláda spolehne na fakt, že proti nějakým budoucí potencionálním nákladům, nebude takový odpor, jako proti jasně danému školnému a jasně dané okamžité povinnosti.

Faktem však zústává, že odložené školné se stane bariérou pro začlenění studentů mezi standardně výdělečné občany, stejně tak jako problémy se založením rodiny, pořízením bydlení apod.

Právě v době po ukončení studia, potřebuje člověk prostor pro zajištění bydlení, ukotvení vztahu, zařízení bydlení a vůbec založení rodiny. To je právě v době nízké porodnosti a riziku vymírání skutečně aktuální. Je zřejmé, že při existenci splátek školného, a ne příliš vysokého nástupního platu bude mít jen minimum studentů možnost tyto své potřeby uspokojit.

Vždyť to, že student vystupoval není jen jistotou vyššího příjmu. Student se úspěšným absolvováním vysoké školy v podstat účastnil a  splnil svůj úkol pro strategické směřování naší ekonomiky a společnosti ke znalostní ekonomice. Měli bychom tedy studenty spíš motivovat než je trestat.

Prohledat jednotlivé výrazy - Odložené školné: Omezování svobodného života

Odložené , školné: , Omezování , svobodného , života ,

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka