Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Po důchodu na žebrotu? Lze se tomu vyhnout?

02.06.2010, 12:16   |   LaS   |   komentářů (0)

Neustále se hovoří o nutnosti reformy důchodového systému. Nikdo však neví v jaké výši budou v budoucnu penze vypláceny. Jedno je však již jisté. I přesto, že si povinně platíme důchodové pojištění, budou penze vypláceny v mnohem nižší výši než v současné době.

Obyvatelstvo stárne a vybrané prostředky nebudou dostačující. Nezbývá tedy nic jiného než si na k penzi od státu naspořit sami. A čím dříve začneme, tím méně to bude bolestné pro rodinný rozpočet a tím lépe zvládnete svůj život důchodce. Jedno z nejméně rizikových řešení, jak dlouhodobě šetřit a při tom netratit na nízkých úrocích v bankách, je penzijní připojištění.

Tato dlouhodobá forma spoření zajistí zhodnocování vašich finančních prostředků, což se o běžných formách spoření vzhledem k současným úrokovým sazbám nedá tvrdit. Penzijní připojištění obsahuje nejen vaše příspěvky, ale je zároveň podporováno státním příspěvkem, výnosy z investic penzijního fondu a případně i příspěvky vašeho zaměstnavatele. Penzijní připojištění poskytují penzijní fondy. Zákon č. 42/1994 Sb. v platném znění upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem u penzijních fondů, činnost penzijních fondů a státní dozor nad penzijním připojištěním. Účastníkem penzijního připojištění může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která uzavře s penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění. Účast na penzijním připojištění je dobrovolná. Podmínky připojištění jsou obsaženy v penzijním plánu, který má každý penzijní fond.

Tip: Vyplácí vám zaměstnavatel správně čistou mzdu? Spočítejte si jí na naší kalkulačce!!

Výhody sjednání penzijního připojištění

- Podpora státu ve formě státního příspěvku

- Daňové zvýhodnění

- Možnost přispívat zaměstnavatelem

- Podíl na výnosech penzijního fondu

- Možnost volby způsobu čerpání naspořených prostředků 

- Nejméně rizikové dlouhodobé spoření (státní dozor nad investováním penzijních fondů)

Výše podpory státu

Příspěvek státu se odvíjí podle výše vašeho příspěvku. Jeho maximální výše je limitována částkou 150 Kč. Na příspěvek, který vám případně poskytuje zaměstnavatel, se státní příspěvek nevztahuje. To znamená, že měsíční příspěvek, ke kterému bude poskytnut státní příspěvek, musí být placen vámi či jinou fyzickou osobou a nikoliv zaměstnavatelem. Příspěvek, který vám poskytuje stát, není rozhodně zanedbatelný.

Měsíční příspěvek účastníka Státní příspěvek
100 - 199   50 Kč + 40 % z částky přesahující 100 Kč
200 - 299   90 Kč + 30 % z částky přesahující 200 Kč
300 - 399  120 Kč + 20 % z částky přesahující 300 Kč
400 - 499  140 Kč + 10 % z částky přesahující 400 Kč
500 Kč a více 150 Kč

Daňové výhody

Jestliže si jako účastník penzijního připojištění platíte více jak 6 000 Kč ročně, tzn. nad 500 Kč měsíčně, můžete si částku přesahující 6.000,- Kč ročního součtu svých příspěvků odečíst od daňového základu, a to až do výše 12.000 Kč. V případě, že vám zároveň na připojištění přispívá i zaměstnavatel, jsou jeho příspěvky osvobozeny od daně z příjmů, pokud nepřesahují výši 5 % hrubé mzdy účastníka. To znamená, že při platu 10.000 Kč hrubého můžete od zaměstnavatele získat až 500 Kč měsíčně, z kterých neodvádíte daň. Dále příspěvek od zaměstnavatele nepodléhá odvodu na sociální a zdravotní pojištění.

Možnosti čerpání naspořených prostředků a délka spoření

Způsob čerpání naspořených prostředků si s penzijním fondem dohodnete při uzavírání smlouvy. Penzijní připojištění můžete čerpat jako:

- Penzi

- Jednorázové vyrovnání

- Odbytné

Penze jedná se o doživotní pravidelné vyplácení peněžní částky, kdy podmínkou pro vznik nároku na penzi je placení příspěvků na penzijní připojištění po určitou dobu. starobní penze - věk stanovený pro vyplácení starobní penze musí být stejný pro ženy i muže a nesmí být nižší než 60 let. Doba placení penzijního připojištění ale musí trvat nejméně 60 kalendářních měsíců a nesmí být přitom delší než 120 kalendářních měsíců. Tato penze náleží jenom účastníku.

Invalidní penze - podmínkou nároku na uvedenou invalidní penzi je placení penzijního připojištění v délce nejméně 60 kalendářních měsíců. Tato penze náleží rovněž jen účastníku.

Výsluhová penze poskytuje penzijní fond, pokud si platíte příspěvky minimálně po dobu 180 kalendářních měsíců - přesný počet těchto měsíců pak stanoví penzijní fond ve svém penzijní plánu.

Pozůstalostní penze - podmínkou nároku na pozůstalostní penzi je kromě úmrtí účastníka určení osob majících nárok na tuto penzi ve smlouvě o penzijním připojištění a splnění dalších podmínek stanovených penzijním plánem.

Jednorázové vyrovnání může si účastník zvolit jednorázové vyplacení všech naspořených prostředků včetně příspěvků od státu namísto pravidelného vyplácení penze.

Odbytné vyplatí penzijní fond v případě předčasného ukončení spoření výpovědí nebo dohodou a není mu vyplácena penze z penzijního připojištění, jestliže penzijní připojištění trvalo alespoň 12 kalendářních měsíců a nebylo převedeno do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu. Odbytné také náleží určeným pozůstalým uvedeným ve smlouvě s penzijním fondem, pokud účastník zemřel a nebyla mu předtím vyplácena penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání. Odbytné se vyplácí ve výši úhrnu příspěvků zaplacených účastníkem a podílu na výnosech hospodaření penzijního fondu odpovídajícího výši jím zaplacených příspěvků. Částky státního příspěvku musí penzijní fond vrátit státu.

Rizika

Penzijní připojištění nemá pro případ nesolventnosti penzijního fondu státní garanci. Penzijní fond je soukromá právnická osoba a stát za její závazky neručí. Nad činností a hospodařením penzijního fondu vykonává státní dozor Ministerstvo financí.

Výhody

Penzijní připojištění umožní získat další příjem ve stáří jako doplněk ke starobnímu důchodu od státu. A vzhledem k výši penze vyplácené státem vám příspěvek z penzijního fondu jistě přijde vhod.

Zahrajte si naši Investiční hru, pobavte se a vyhrajte ceny v celkové hodnotě až 250 000,- Kč!!

Prohledat jednotlivé výrazy - Po důchodu na žebrotu? Lze se tomu vyhnout?

Po , důchodu , na , žebrotu? , Lze , se , tomu , vyhnout? ,

Pozor na praktiky ČSOB. Stačí malá nepozornost!

Chtěl bych jen upozornit na situaci, která se mě stala letos  a může s... více »

Pojišťovací Kocourkov v Česku vládne

Jsem vdova. Můj manžel ještě když žil si platil životní pojištění. Přesněji řeče... více »

Pozor na pojišťovací agenty a jejich sliby

Dnes je mó;dní uzavírat pojištění na kdeco. Pojišťovací agenti vás dovedou při l... více »

Anketní otázka