Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Poplatkové zatížení občanů se stále zvyšuje!

20.02.2008, 00:00   |   MiR   |   komentářů (0)

Možná, že mnoho z vás zaznamenalo, že od devadesátých let se naše poplatková zátěž stále zvyšuje. A to navzdory neustálým slibů našich politiků, že brzy bude lépe. Zatím poslední velké a rozsáhlé zdražení správních poplatků přinesl nový zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Nový zákon nejen že změnil výši poplatků, ale spoustu dalších úkonů státní správy nově zpoplatnil.

Nový zákon nejen že změnil výši poplatků, ale spoustu dalších úkonů státní správy nově zpoplatnil. Ve většině případech se výše správních poplatku změnila směrem nahoru, a to především u nejvíce žádaných úkonů. Tato skutečnost může mít dnes zásadní vliv při rozhodování, zda vůbec o některý úkon stojí za to vůbec žádat.

Toto lze velice dobře prezentovat u změny správních poplatků u správce daně, kde daňový subjekt například u žádosti o prominutí příslušenství daně musí připojit správní poplatek 1000 Kč, to znamená zvýšení o 800 Kč.

Dále pokud budete chtít výpis stavu osobního daňového účtu zaplatíte 300 Kč nebo za vydání tiskopisů vydaných v zahraničí nebo potvrzení o daňovém domicilu ve výši 100 Kč. Tyto poplatky byly zákonem nově zavedeny.

Předmětem zpoplatnění jsou některé činnosti správních úřadů související s výkonem správní správy, které jsou uvedeny v sazebníku, který je přílohou zákona. Zákon vyjmenovává úkony a subjekty, které jsou od správního poplatku osvobozeny. Tato část je rozsáhlejší než u zákona původního.

Jako novinka bylo obecně stanoveno, že od správního poplatku jsou osvobozeny úkony vyžádané a provedené prostřednictvím sítě Internetu, pokud jsou opatřeny elektronickým podpisem a jestliže sazba poplatku nepřevyšuje 2 000 Kč. Za kladnou stránku nového zákona lze uznat, že je mnohem přehlednější než původní zákon. Sazebník správních poplatků je uveden v příloze a je členěn do dvanácti část podle oblastí, kterých se týká. Zároveň je u každé položky uvedeno v jakých případech a kdo je od poplatku osvobozen, co není předmětem poplatku a poznámky k dané položce poplatku.

Pro srovnání uvádíme některé sazby správních poplatků podle nového zákona a původního zákona :

Položka žádosti, podání  současná výše poplatku původní výše zvýšení poplatku      o Kč
o prodloužení lhůty nebo navrácení v předešlý stav 300 Kč 100 Kč 200 Kč
o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání 300 Kč 100 Kč 200 Kč
o prominutí příslušenství daně           1 000 Kč 200 Kč 800 Kč
o povolení posečkání daně 400 Kč 100 Kč 300 Kč
o povolení úlevy na dani nebo cle        1 000 Kč 200 Kč 800 Kč
vydání potvrzení o bezdlužnosti  300 Kč 0 Kč 300 Kč
vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu 300 Kč 0 Kč 300 Kč
potvrzení tiskopisů vydaných v zahraničí nebo daň.domicilu 100 Kč 0 Kč 100 Kč
dalegování místní příslušnosti na jiného správce daně 300 Kč 200 Kč 100 Kč
změna či doplnění nepovinných údajů do občan. průkazu 100 Kč 25 Kč 75 Kč
přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 50 Kč 50 Kč 0 Kč
ohlášení změny místa trvalého pobytu 50 Kč 0 Kč 50 Kč
změna údajů podnikatele v živnost.listě, koncesní listině 100 Kč 100 Kč 0 Kč
ověření stejnopisu, fotokopie 30 Kč 20 Kč 10 Kč
zápis do registru vozidel - motorové vozidlo  800 Kč 300 Kč 500 Kč

Úhradou zvýšených správních poplatků opět více přispějeme do státního rozpočtu, neboť správní poplatky jsou jedním z jeho příjmů. Uvidíme, zda tato skutečnost přispěje například při vyřizování požadovaných úkonů správními úřady k větší spokojenosti poplatníků nebo ke zkrácení lhůt těchto řízení.

Prohledat jednotlivé výrazy - Poplatkové zatížení občanů se stále zvyšuje!

Poplatkové , zatížení , občanů , se , stále , zvyšuje! ,

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka