Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Poplatky až za hrob!

07.04.2008, 00:00   |   LaS   |   komentářů (1)

Po roce 1989 vyrostlo téměř z ničeho obrovské množství pohřebních ústavů, jejichž provozovny vídáme na čím dál frekventovanějších místech. Není výjimkou, že se s pohřební službou potkáme na hlavních městských třídách či náměstích.

Ačkoliv v nás pohled na černé výlohy s vystavenými urnami nevyvolává příjemné a slastné pocity, jsou i tyto služby v určitých fázích života velmi potřebné. Faktem však zůstává, že pohřební služby se staly pro mnoho pohřebních ústavů dobrým obchodem. Pohřební služby mají dokonce svůj mezinárodní veletrh. Obrat pohřebnictví se pohybuje mezi 1 mld. až 1,2 mld. Kč.

Jak se v Česku pohřbívá?

O dobré vybavenosti svědčí i fakt, že Česká republika má 27 krematorií, které spalují až 75 % zemřelých. Spolu s Japonskem tak drží Česká republika v tomto způsobu pohřbu světový primát. V okolních zemích má mnohem větší tradici klasické pohřbívání do země.

Řekněte životu důstojné sbohem?

Toto a jiná mota se objevují v prezenčních materiálech pohřebních společností i ve výlohách. Je pravda, že s lidmi, které jsme milovali bychom se měli náležitě a důstojně rozloučit. Forma tohoto rozloučení však závisí na každém z nás a našem svědomí. Je třeba si uvědomit že důstojnost rozloučení se blízkým člověkem se neměří množstvím vynaložených peněz, což si mnoho lidí myslí. Pohřby bez obřadu? Trend moderní doby.

Na druhou stranu se však stále více rozmáhá trend bezobřadných pohřbů. V Brně je takových pohřbů až 40 % a v Praze dokonce 70 %! V menších obcích a na vesnicích je podíl pohřbů bez obřadu mnohem nižší. Lidské životy jsou velmi hektické a zbývá jen velmi málo času na běžné lidské radosti, natož pak čas na zemřelé. Svou roli zde často hraje i finanční stránka, ale nelze se na ní vymlouvat. I naši nejchudší předkové, kteří měli mnohem méně možností než lidé dnes, se o své zemřelé dovedli postarat i přes svou chudobu. Významnějším faktorem je dnešní styl života.

Na poměrně vysokých nákladech na pohřby se svým způsobem podílejí i obce a města svými poplatky. Tyto poplatky však nejsou příliš vysoké a pro většinu pozůstalých akceptovatelné. Jedná se o poplatky za pohřební místo, či poplatky za okénko v kolumbáriu. Poplatky není přesně možné vyčíslit, protože jejich výše je plně v samostatné púsobnosti jednotlivých měst a obcí. Nejčastěji se však pohybují kolem 50,- Kč ročně.

Nejde přitom jen o pohřby bez obřadu, ale i o způsob uložení ostatků. Tisíce lidí si nevyzvedne urnu s popelem, který končí v hromadných hrobech a konkrétní zemřelý člověk je rychle zapomenut. Lidem tak odpadá povinnost starat se o hrob svého blízkého a hradit poplatky. Např. pokuta za neudržování pohřebního místa činí až 50 000,- Kč, které může pozůstalý zaplatit v případě, že se o hrob nestará.

Z mrtvého keř, květina či strom?

Ano, i to je dnes možné. Nedávno byl ve Švédsku vymyšlen nový způsob pohřbívání, která nepoužívá oheň, ale mráz. Lidské tělo je tak zmraženo a vysušeno. Tím se změní na prach či hnojivo, na který možné zasázet novou rostlinu, která je tímto vyživována. Zemřelý člověk tak neexistuje pouze v mysli pozůstalých a představuje pro ně reálnou živou věc, o kterou se může starat a pečovat o ní. Tento způsob je navíc velmi ekologický a relativně levný. Snad se brzy začne uplatňovat i v České republice.

Kolik za smrt zaplatíme?

Cena pohřbu je závislá na tom co od něho budete očekávat a jaké "služby" si pro něj zvolíte. Možností je opravdu mnoho. Ceny standardních pohřbů se pohybují na úrovni 10 15 000,- Kč. Pohřbívání do země stojí v rozmezí 15 20 000,- Kč. To je také důvod vyšší oblíbenosti pohřbů žehem. Cena rakví je velmi rozdílná, záleží na použitém materiálu i kvalitě zpracování. Nejlevnější rakev lze pořídit již od 3 000,- Kč, za ty dražší můžete zaplatit i 20 000,- a více Kč. Pohřební věnce lze pořídit v květinářství či přímo v pohřebním ústavu od 1 000,- do 5 000,- Kč. Novinkou je také pořízení rakve s klimatizací, která se dá pořídit až za 30 000,- Euro. Ceny si stanovují inpiduálně pohřební ústavy, záleží také na lokalitě, kde má pohřeb proběhnout.

Pohřebné

Stát poskytoval ještě loni pozůstalým po zemřelých sociální dávku Pohřebné. Její výše byla 5 000,- Kč a zhruba pokrývala ty nejnutnější a nejzákladnější náklady spojené s pohřbem. Tato dávka však byla od lotošního roku zrušena.

Ač je smrt relativně drahá věc, nejsou náklady vynaložené na pohřeb, obřad či náhrobek tak velkou újmou, jako trápení a stesk pozůstalých po milovaném člověku, který zde byl a již zde s námi není.

Prohledat jednotlivé výrazy - Poplatky až za hrob!

Poplatky , , za , hrob! ,

Poplatky až za hrob!

Téma poněkud morbidní

Přesto , způsob pohřbívání ve Švédsku - jeli to pravda - je jistě zajímavý a nav...

Diskutovat

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka