Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Posilující koruna ohrožuje konkurenceschopnost českých firem

25.07.2008, 01:19   |   HK   |   komentářů (0)

Hospodářská komora České republiky se v návaznosti na dřívější prohlášení připojuje k názoru, že současné posilování české měny je příliš rychlé a varuje, že pro podnikatele začíná být rychlost posilování neúnosná. Z toho důvodu připravila Hospodářská komora ČR (HK ČR) spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) dopis premiérovi Mirku Topolánkovi s požadavkem na stanovení termínu zavedení eura v ČR. 

V žádném případě nezpochybňujeme, že dlouhodobý trend k mírnému posilování koruny je v souladu s bohatnutím České republiky. Zároveň však je zřejmé, že příliš rychlé posílení nedává podnikatelům možnost plynule se přizpůsobit novým nákladovým podmínkám a že firmy vystavené skokovému snížení kurzu se mohou dostat do velkých potíží vedoucích až ke krachu.

Hospodářská komora na problém s prudkým posílením upozorňuje dlouhodobě. Je vidět, že s jistým zpožděním tomuto názoru dává nyní za pravdu i většina ekonomů a analytiků.

Celá česká ekonomika je proexportně založená a všechny vyvážející firmy na rostoucí kurz doplácí. Při posílení v řádu dvaceti procent za šest měsíců se však drasticky mění ekonomické propočty ve výrobě, přitom nutné přizpůsobení byznysplánů si vyžaduje období v řádu týdnů.

Od exportujících podniků se navíc tlak od posilující koruny jako vlna šíří i k menším dodavatelským podnikům a postupně do celé ekonomiky. Zatímco mírné posílení by mohlo dokonce být vnímáno pozitivně jako přibrzdění inflace, skok kurzu může ekonomiku zabrzdit úplně.

Chtěli bychom proto varovat před rizikem výrazného hospodářského oslabení způsobeného útlumem exportu.

Podnikatelům navíc situaci ztěžuje nejistota ohledně budoucího vývoje. Neexistuje signál, zda dál dojde k výraznému posílení, nebo zda se situace alespoň na chvíli zkoriguje lehkým oslabením                    a návratem k dřívějšímu mírnému tempu posilování. ČR nemá datum přijetí eura, ke kterému by směřovala. Ani u centrální banky dosud není jasné, zda by v případě prolomení určitých kritických limitů zasáhla.

Z toho důvodu si myslíme, že by českým podnikatelům pomohlo, kdyby Česká národní banka jednoznačně prohlásila, zda hodlá proti prudkému spekulativnímu posilování zasáhnout. Firmy by tak mohly najít odpovídající zajištění proti budoucím kurzovním výkyvům.

Z průzkumu realizovaného hospodářskou komorou ke konci roku 2007 vyplynulo, že dvě třetiny podnikatelů si přejí přijmout euro v co možná nejkratší době, nejlépe již v roce 2012. Podnikatelé jsou vesměs přesvědčeni, že jsou na přijetí eura připraveni a překážky brzkého vstupu do eurozó;ny vidí na straně státní správy.

Ve svém dopise premiéru Mirku Topolánkovi proto žádá HK ČR spolu se SP ČR a KZPS o určení data zavedení eura v naší zemi. Společně se domnívají, že stanovení termínu zavedení jednotné evropské měny by mohlo přispět k posílení disciplíny ve veřejných financích, ke zvýšení jistoty ohledně časování vstupu do eurozó;ny a efektivity plánování dlouhodobých investičních projektů českých firem.

Prohledat jednotlivé výrazy - Posilující koruna ohrožuje konkurenceschopnost českých firem

Posilující , koruna , ohrožuje , konkurenceschopnost , českých , firem ,

Pozor na praktiky ČSOB. Stačí malá nepozornost!

Chtěl bych jen upozornit na situaci, která se mě stala letos  a může s... více »

Pojišťovací Kocourkov v Česku vládne

Jsem vdova. Můj manžel ještě když žil si platil životní pojištění. Přesněji řeče... více »

Pozor na pojišťovací agenty a jejich sliby

Dnes je mó;dní uzavírat pojištění na kdeco. Pojišťovací agenti vás dovedou při l... více »

Anketní otázka