Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Přehled zákonů a nařízení k ENERGETICE

13.03.2008, 12:18   |   www.levnaenergie.cz   |   komentářů (0)

 Spolu s partnerským portálem www.levnaenergie.cz vám přinášíme přehled zákonů a jiných právních předpisů, které upravují problematiku energetiky v ČR

Energetika  

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (ENERGETICKÝ ZÁKON) (schváleno 28.11.2000, účinnost od 1.1.2001)

Zákon č. 91/2005 Sb., úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 151/2002 Sb., zákonem č. 262/2002 Sb., zákonem č. 278/2003 Sb., zákonem č. 356/2003 Sb. a zákonem č. 670/2004 Sb. (vyhlášeno dne 28.2.2005, účinnost dnem vyhlášení)

Zákon č. 406/2006 Sb., úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn


Zákon č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů (vyhlášeno dne 30.12.2004, účinnost dnem vyhlášení)

Zákon č. 262/2002, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (ENERGETICKÝ ZÁKON) (schváleno 29.5.2002, účinnost od 28.6.2002)

Zákon č. 278/2003, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (schváleno 6.8.2003, účinnost dnem vydání)

Vyhláška č. 218. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů (schváleno 14.6.2001,účinnost od 29.6.2001)

Vyhláška č. 450/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů (schváleno 9.12.2003, účinnost dnem vyhlášení)


Vyhláška č. 326 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb.
(schváleno 10.8.2005, účinnost od 1.9.2005)

Vyhláška č. 219. Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice (schváleno 14.6.2001, účinnost od 29.6.2001)

Vyhláška č. 220 Ministerstva průmyslu a obchodu o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky (schváleno 14.6.2001, účinnost od 29.6.2001)


Vyhláška č. 221 Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení (schváleno 14.6.2001, účinnost od 29.6.2001)


Vyhláška č. 477 Ministerstva průmyslu a obchodu, o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody (schváleno 31.10.2006, účinnost od 1.1.2007)

Metodický návod k vyhlášce č. 224/2001 Sb. s dodatkem [doc, 91 kB]

Vyhláška č. 225 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství (schváleno 14.6.2001, účinnost od 1.1.2002)

Vyhláška č. 226 Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu zdrojů tepelné energie (schváleno 14.6.2001, účinnost od 29.6.2001)

Vyhláška č. 439 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů (schváleno 10.11.2005, účinnost od 1.12.2005)

Vyhláška č. 372 Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele (schváleno 25.10.2001 účinnost od 1.1.2002)

 

Prohledat jednotlivé výrazy - Přehled zákonů a nařízení k ENERGETICE

Přehled , zákonů , a , nařízení , k , ENERGETICE ,

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka