Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Prognóza BP.com pro rok 2009: banky budou brzdit růst ekonomiky

07.01.2009, 07:49   |   Miroslav Zeman, Ladislav Sudek   |   komentářů (0)

Banky by v roce 2009 neměly být dle prognó;zy serveru www.bankovnipoplatky.com nijak vážně ohroženy finanční krizí. Předpokládáme však u některých bank snižování zisků a pokles objemu poskytnutých úvěrů. Zároveň předpokládáme stagnaci nebo jen drobný pokles úrokových sazeb.

Banky se finanční krizi v podstatě vyhnou

Česká republika bude mít v roce 2009 výhodu, že se jí finanční krize přímo nedotkne. Je to dobrá zpráva především pro stát, který se tak vyhne nutnosti sanovat desítkami miliard korun ohrožené banky. Poslední sanace bank a jejich masivní podpora skončila jejich privatizacemi. Můžeme tak říct, že finanční injekce do bankovního sektoru ve výši až 200 miliard korun má Česká republika již za sebou.

Banky i nadále budou v příštím roce ziskové, zisk mnoha z nich se však sníží. Důvodem bude především nižší objem poskytovaných úvěrů a další dodatečné náklady, které budou banky nuceny vynaložit.

Politika bank zbrzdí růst ekonomiky výrazněji

Finanční krize se tak nedotkne zásadním způsobem našich bank, ale zprostředkovaně našich firem a občanů. Banky totiž ani v roce 2009 nebudou snižovat masově úrokové sazby a to ani v reakci na pokles úrokových sazeb ČNB. Zároveň bude pokračovat opatrná úvěrová politika, kdy banky budou půjčovat pouze po splnění přísnějších podmínek a kvalitnějšího zajištění úvěrů. Tato politika se dotkne i občanů, především u dlouhodobých hypotečních úvěrů, jejichž objem bude klesat i v tomto roce. Banky tak budou dávat přednost jistotě, která jim vydělá méně peněz, před riskantní úvěrovou politikou a to i za cenu nižších zisků.

Zdravé banky na úkor celé ekonomiky

Pro ekonomiku České republiky však bude pozitivní vývoj bankovního sektoru hluboce vyvážen negativním vývojem reálné ekonomiky naší země. Horší přístup k úvěrům omezí ještě více investice podniků i občanů, což se projeví v konečném důsledku na zpomalení růstu ekonomiky.

Velká část našich podniků již nyní cítí výrazně nižší poptávku od našich nejvýznamnějších obchodních partnerů, jako jsou Německo, Velká Británie či Francie. K tomuto omezení však ještě negativně přispějí naše banky nízkými objemy úvěrů a vysokými úrokovými sazbami. Pokles tak bude výraznější než by mohl být.

V příštím roce neočekáváme ani jakýkoliv pozitivní přínos naší vlády, která nepočítá s žádnými konkrétními intervenčními opatřeními, které by mohly podpořit zpomalující ekonomiku. Stát bude muset naopak z důvodu nižších než plánovaných příjmů výrazně šetřit a omezovat své výdaje.

Lidé budou méně utrácet

Zdrženlivost bank se negativně projeví nejen na investicích podniků, ale také na spotřebitelských výdajích, které mohou bez výraznější úvěrové výrazně zpomalit. Již nyní to lze tuto situaci pozorovat na výrazném poklesu hypotečních úvěrů. Tento pokles se v roce 2009 ještě prohloubí. Pokles hypotečního trhu se následně projeví do slabé poptávky po pořízení bydlení, což povede k poklesu stavební výroby.

I přes stagnaci či pokles důležitých složek naší ekonomiky předpokládáme pro rok 2009 stále růst. Růst bude i přes zhoršené podmínky zajišťovat stále ještě kladné saldo obchodní bilance a mírný pozitivní růst útrat domácností.

Pro rok 2009 prognó;zujeme:

-         růst HDP 1,8 %

-         nezaměstnanost 6,8 %

-         bilance zahraničního obchodu + 20 mld. Kč

-         růst průmyslové výroby 0,8 %

-         zisk bankovního sektoru - 25 %

-         pokles objemu hypotečních úvěrů - 35 %

-         průměrná úroková sazba u hypoték 5,3 %

-         útraty domácností 0,3 %

Prohledat jednotlivé výrazy - Prognóza BP.com pro rok 2009: banky budou brzdit růst ekonomiky

Prognóza , BP.com , pro , rok , 2009: , banky , budou , brzdit , růst , ekonomiky ,

Vyplavení bytu horor pro každého

Konečně malíř opouští po dvou dnech náš byt. Za dva dny po dřině po malová... více »

Nová služba za 24 hod? Máte jí už za 4 měsíce!

V srpnu tohoto roku, jsem chtěl dceři převést předplacenou kartu na paušál "... více »

Běžná cena? Další z triků obchodníků

Rozhodl jsem se koupit si kávovar. Takový nějaký lepší. Na Internetu to dnes nen... více »

Anketní otázka