Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Prohlášení vlastníka: Jak na to?

02.03.2011, 12:17   |   www.profipravnik.cz   |   komentářů (0)

V této souvislosti zcela stranou ponecháváme otázku, zda je výhodnější být družstevníkem, nebo vlastníkem nemovitosti a budeme se soustředit na podmínky převodu bytů do osobního vlastnictví.

Družstevní dům je zapsán jako celek

Družstevní dům, resp. dům ve vlastnictví družstva je na katastru zapsán jako cele s jedním, popisným číslem a nikde nenaleznete jaké bytové či nebytové jednotky obsahuje. Vymezení jednotek v domě je tak základní podmínkou a základním předpokladem pro převod těchto jednotek do vlastnictví družstevníků.

Vymezení bytových a nebytových jednotek

Vymezení bytových a nebytových jednotek se řeší formou tzv. "prohlášení vlastníka o vymezení bytových a nebytových jednotek v domě".

Prohlášení vlastníka je poměrně složitý dokument, který musí respektovat mnoho zákonných náležitostí. Je třeba si uvědomit, že prohlášení vlastníka se dělá v podstatě jednou a jedná se o základní dokument na jehož základě jsou na budoucí desítky let jasně vymezeny bytové a nebytové jednotky v domě a spoluvlastnický podíl jednotlivých jednotek na společných částech domu a pozemku na němž dům stojí.

Již v této fázi si musí zástupci družstva jasně a dobře připravit, které jednotky v domě budou chtít vymezit. Zatímco u bytových jednotek je to v podstatě jasné, nemusí být tato situace jasná u nebytových jednotek. Jako nebytovou jednotku můžete vymezit např. kancelář, sklad, či nějakou místnost v suterénu a nebo ji můžete ponechat jako společný prostor. Výhoda vymezení této jednotky spočívá v tom, že ji může družstvo v budoucnu prodat a z výtěžku prodeje například financovat opravy nemovitosti či zateplení. Stejně tak se lépe tento prostor bude pronajímat.


Zápis jednotek do katastru

Po zpracování prohlášení se podává návrh na vklad prohlášení do katastru nemovitostí. Tento návrh je zpoplatněn částkou 500 korun. Nezapomente, že nutným podkladem je také výpis z obchodního rejstříku družstva a ověřené podpisy statutárního orgánu na jednom z prohlášení.

Prodej/převod jednotek do osobního vlastnictví

Teprve po zápisu, resp. po podání návrhu je možné jednotlivé jednotky na základě kupních smluv převést na jednotlivé družstevníky. Připomínáme, že převod bytových jednotek družstevníkům nepodléhá dani z převodu nemovitostí, resp. je od daně osvobozen a družstvo tak není zatěžováno poměrně vysokou a nepříjmnou daní za převod jednotek do vlastnictví svým členům. To se však netýká případů kdy družstvo převádí jednotky nečlenům.

V případě zájmu o zpracování prohlášení vlastníka či všech souvisejících služeb společně s právním poradenstvím v uvedené věci kontaktujte naši advokátní kancelář na mail: profipravnik@gmail.com

Reference uskutečněných služeb v této oblasti nalezenete na internetových stránkách advokátní kanceláře www.profipravnik.cz

Prohledat jednotlivé výrazy - Prohlášení vlastníka: Jak na to?

Prohlášení , vlastníka: , Jak , na , to? ,

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka