Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Průzkum České spořitelny: Zájem lidí o finanční osvětu je malý, pomoci mohou školy

12.04.2012, 10:44   |   TZ   |   komentářů (0)

Úroveň finanční zodpovědnosti naší populace je velmi vysoká. Lidé mají představu o tom, kolik peněz mají k dispozici  (84 % respondentů) a deklarují, že platí účty včas. Jejich zájem o oblast financí je naopak velmi nízký (skó;re 17 ze 100) a mají značné rezervy i ve znalosti finančních produktů (skó;re 31 ze 100). Zjistil to aktuální průzkum ČS o finančním vzdělání veřejnosti, který realizovala společnost Millward Brown.

 

„Z kombinace skó;re finanční zodpovědnosti a zájmu o oblast financí vyplynulo, že pokud lidé mají dostatek informací, jsou schopni se chovat finančně velmi zodpovědně. Informace však příliš nevyhledávají a zájem o finanční vzdělání mezi Čechy končí zároveň s koncem školní docházky,“ uvedla Petra Průšová, ředitelka Millward Brown ČR.

 

Česká spořitelna proto vyvíjí ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Terra-klub ojedinělý projekt, který má zatraktivnit výuku financí na základních a středních školách s názvem Dnešní finanční svět. Terra-klub je akreditován Ministerstvem školství pro realizaci vzdělávacích programů a již 7 let s velkým ohlasem realizuje, kromě jiných aktivit, program „Dnešní svět“ na podporu výuky řady předmětů.

 

„Jedním z klíčů k úspěchu finančního vzdělávaní je vyvinout vhodné učební pomůcky pro žáky a systematicky pomáhat učitelům učit finanční tématiku. Pomáhat při jejím začleňování do systému výuky na konkrétních školách v rámci tzv. Školních vzdělávacích programů,“ uvedl Daniel Kozák, ředitel Terra-klubu.

 

Terra-klub proto za podpory České spořitelny připravuje program Dnešní finanční svět. Jedním z jeho výstupů je moderní pomůcka – přehledný velkoformátový atlas s názvem „Dnešní finanční svět“, který bude školám k dispozici již ve školním roce 2012/13 a jehož podpůrný internetový portál www.dnesni-financni-svet.cz byl spuštěný koncem března letošního roku.

 

V dubnu 2012 navíc startují metodické semináře Terra-klubu pro učitele základních a středních škol. Pedagogové se na nich pilotně seznámí s výukou financí za pomoci programu Dnešní finanční svět. Terra-klub po celé ČR zrealizuje 14 metodických seminářů, které budou probíhat až do konce května letošního roku.

 

Průzkum České spořitelny k finanční gramotnosti mezi 1002 respondenty dále potvrdil, že většina lidí má přehled o peněžní zásobě své domácnosti. V uplynulém roce přitom řešila nepříznivou finanční situaci přibližně čtvrtina respondentů a plných 40 % dotázaných nepokryje ze svých peněžních rezerv ani období tří měsíců. 

Prohledat jednotlivé výrazy - Průzkum České spořitelny: Zájem lidí o finanční osvětu je malý, pomoci mohou školy

Průzkum , České , spořitelny: , Zájem , lidí , o , finanční , osvětu , je , malý, , pomoci , mohou , školy ,

Vyplavení bytu horor pro každého

Konečně malíř opouští po dvou dnech náš byt. Za dva dny po dřině po malová... více »

Nová služba za 24 hod? Máte jí už za 4 měsíce!

V srpnu tohoto roku, jsem chtěl dceři převést předplacenou kartu na paušál "... více »

Běžná cena? Další z triků obchodníků

Rozhodl jsem se koupit si kávovar. Takový nějaký lepší. Na Internetu to dnes nen... více »

Anketní otázka