Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

První průzkum: Nájmy zvedlo 70 % obcí

03.03.2008, 14:10   |   MiR   |   komentářů (0)

Za bydlení v domech, kde ceny reguluje stát, platí nyní lidé v průměru o necelých 19 procent více než v loňském roce.

Největší šok, jak ukazují statistiky a analýzy první etapy deregulace nájmů, čekal lidi bydlící v Praze - tady poskočily činže až o 35 procent. Ale existují i jednotlivé příklady odjinud, kde nájmy rostly ještě víc, například v Hradci Králové.

O kolik a kde?

Přitom platí, že v každém z krajů České republiky se nájemné zvedlo rozdílně. Zatímco nejméně rostou regulované nájmy v severních Čechách a na severní Moravě, nejvíce pak rostou ve středních Čechách a Praze.

Například za byt o velikosti 73 metrů čtverečních v Praze - Stodůlkách nově nájemníci zaplatí 3370 korun měsíčně místo dosavadních 2 700 korun. To představuje zvýšení o čtvrtinu.

Takto vysoký růst nájmů se však dotkl pouze nájemníků, u kterých se rozhodl majitel (tedy i obce) zvýšit nájem o maximum, co dovoluje zákon. Současně to museli majitelé stihnout ohlásit nájemníkům tři měsíce předem, tedy už ve starém roce. Někde proto teprve nájmy zvednou.

Ve srovnatelném bytě v centru Mostu se od Nového roku zvýšilo nájemné z dvanácti set korun na 1280, což je růst o pouhých 6,9 procenta.

Projděte si příklady (obecní byty), jak se v různých krajích zvedaly činže, TEXT POKRAČUJE POD TABULKOU:

Plzeňský kraj, Domažlice

Středočeský kraj, Kladno

Jihočeský kraj, České Budějovice

Vysočina, Jihlava

Jihomoravský kraj, Hodonín

Olomoucký kraj, Olomouc 

Původní nájem: 1620 Nový nájem: 2048 Růst: 26,2 %

Moravskoslezský kraj, Ostrava 

Zlínský kraj, Zlín 

Původní nájem: 1450 Nový nájem: 1876 Růst: 29,4 %

Karlovarský kraj, Karlovy Vary

Pardubický kraj, Pardubice 

Původní nájem: 1230 Nový nájem: 1553 Růst: 26 %

Hradecký kraj, Hradec Králové

Liberecký kraj, Liberec

Původní nájem: 1650 Nový nájem: 1981 Růst: 20 %

Nájemné nezvýšili všichni

Podle prvních informací z krajů lze odhadnout, že řada pronajímatelů - zejména obcí - nevyužila svého práva zvýšit jednostranně nájemné už k 1. lednu 2007 a počkají až na další měsíce roku.

Důvodem byla skutečnost, že od loňských komunálních voleb uběhlo jen několik měsíců. A až na výjimky nechalo vedení radnic rozhodnutí o zvýšení nájemného na své nástupce. Pronajímatel přitom může jednostranně zvýšit nájemné až po třech měsících od data doručení upozornění na zvýšení nájemného nájemci.

Stále častěji je však změna nájemného sjednávána dohodou mezi nájemníkem a pronajímatelem. Tato dohoda pak může výši nájemného upravovat bez ohledu na výši limitů jednostranného růstu nájemného uvedené v zákoně.

V Praze zdražila necelá pětina

Podle výzkumu provedeného mezi 52 městy a městskými částmi, které pronajímají byty, se k 1. lednu 2007 rozhodlo o jednostrannému zvýšení nájemného 17 % oslovených městských částí v Praze.

U mimopražských obcí však činil podíl těch, kteří již o zvýšení nájemného rozhodli, celých 70 procent.

Většina měst a městských částí zahájila zvyšování nájemného právě k 1. lednu 2007. V Praze se však zvýšení plánuje k druhému či třetímu čtvrtletí roku 2007. Ve městech jako jsou Beroun či Příbram neplánují radnice zvýšit nájemné vůbec.

Jiná situace je u soukromých pronajímatelů, kteří až na výjimky zvýšily svým nájemníkům nájemné k 1. lednu v plné výši stanovené zákonem. Toto zvýšení se nejvíce projevilo především u bytů v Praze, kde je nárůst nejvýraznější.

Dohoda je preferována

Zákon dává jednoznačně přednost dohodě obou stran. V takovém případě ani pronajímatel ani nájemce bytu zákon o jednostranném zvyšování nájemného nemusí číst a změnu nájemného si jednoduše dohodnou.

Taková dohoda se "nikam nehlásí", protože jde o soukromoprávní vztah dvou smluvních stran a jediná povinnost vůči státu je v daňové oblasti (příjem z pronájmu je příjmem zdanitelným podle zákona o dani z příjmů).

To, zda se pronajímatel (obec nebo soukromá osoba) rozhodne jednostranně zvýšit nájemné, záleží výhradně na něm, přičemž u různých nájemců bytů se může pronajímatel rozhodnout tohoto svého práva nevyužít nebo využít jen zčásti.

Původní nájem: 1380 Nový nájem: 1898 Růst: 37 %

Původní nájem: 1400 Nový nájem: 1854 Růst: 33 %

Původní nájem: 1350 Nový nájem: 1529 Růst: 13,3 %

Původní nájem: 1250 Nový nájem: 1523 Růst: 22%

Původní nájem: 1350 Nový nájem: 1744 Růst: 29 %

Původní nájem: 1420 Nový nájem: 1598 Růst: 14 %

Původní nájem: 1380 Nový nájem: 1900 Růst: 35 %

Původní nájem: 1480 Nový nájem: 1990 Růst: 18,6 %

Prohledat jednotlivé výrazy - První průzkum: Nájmy zvedlo 70 % obcí

První , průzkum: , Nájmy , zvedlo , 70 , % , obcí ,

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka