Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Ředitelka pobočky KB: Základem je individuální přístup

02.06.2008, 14:38   |   MiR   |   komentářů (0)

V tomto testu jsme sledovali schopnosti, ochotu a připravenost nejen jednotlivých zaměstnanců, ale v podstatě celých kolektivů testovaných poboček k pomoci klientům v komplikovanějších případech hypotečních úvěrů.

Tip: Banky jsme testovali ZDE!

Hodnocení redakce potvrdilo i tisíce čtenářů, kteří hlasovali v anketě: Která banka je dle jejich názoru nejlepší, kde se Komerční banka umístila se 30 % na prvním místě za druhou Českou spořitelnou s 28 %.

Na naše otázky odpovídala ředitelka pobočky KB v Sokolově Ing. Jana Hrušková

________________________________________________________________________________________________

Co stálo za tím, že se Vaše pobočka takto dobře umístila v konkurenci nejen bank v regionu, ale i v konkurenci pražských poboček bank?

Bankovní poradce velmi dobře a rychle rozpoznal složitost daného případu, který přesahoval rámec jeho zkušeností a požádal o pomoc v řešení ředitele pobočky, aniž by se obával, že utrpí jeho pozice navenek i uvnitř banky

________________________________________________________________________________________________

S předchozí otázkou souvisí i tato: Jaký je Váš recept na vedení kvalitně fungující pobočky banky?

Pracovníci obchodního místa musí vědět, že je tu někdo, kdo nejen řídí pobočku, ale na koho se mohou bez obav obrátit, kdo je ochoten, ale i schopen s nimi aktivně řešit jednotlivé obchodní případy, kdo je naprosto jednoznačně součástí celého týmu.

________________________________________________________________________________________________

Co v budoucím období připravujete v souvislosti s dalším zkvalitňováním služeb? Můžeme očekávat nějaké novinky, které se v budoucnu na pobočce uskuteční?

V prvé řadě Komerční banka zásadně rozšířila nabídku hypoték, ať už se jedná o flexibilní hypotéku, hypotéku 2 v 1, kde lze i část prostředků čerpat na zařízení bytu, hypotéku s možností alternativního způsobu dokladování příjmů, přístupnější hypotéky pro účely koupě družstevních bytů a takto bych mohla pokračovat dále. A co vlastní pobočka připravuje v souvislosti s dalším zkvalitňováním služeb? Prvořadým úkolem je, aby si pracovníci vždy osvojili znalosti nových produktů, zdokonalovali se v produktech stávajících. Dostali je takzvaně "do krve". Klient si musí být jistý při jednání s pracovníkem pobočky, že se dostal do těch správných rukou, že jeho potřeby budou řešeny právě tak jak očekával. Zcela jistě bude přínosem i rozšíření dostupnosti služeb banky a to právě projednávaným rozšířením provozní doby v odpoledních hodinách.

_______________________________________________________________________________________________

Jste pobočkou, která vyvíjí činnost v nejmenším kraji České republiky. Jak tvrdá zde existuje konkurence mezi bankami? Je stejně tvrdá a velká jako v Praze? Sledujete z pohledu svých zkušeností nějaký rozdíl v činnosti poboček konkurenčních bank ve velkém městě a v městě středně velkém?

Jsem toho názoru, že konkurence bank ve velkých městech a městech ostatních je v podstatě stejná. Vždy záleží na tom, jak jsou obchodní místa personálně vybavena profesionálními pracovníky, kteří dokáží uchopit správně obchodní příležitost.. Nakonec to ukázal i Váš předchozí průzkum

_______________________________________________________________________________________________

S tím souvisí i tato otázka: jakými způsoby se snažíte konkurovat okolním pobočkám konkurenčních bank? V čem jste lepší a v čem máte ještě rezervy?

Inpiduálním přístupem ke klientům, rychlostí řešení požadavků (není výjimkou při běžných hypotečních úvěrech, uzavřít smlouvu do 5ti pracovních dnů), umění přizpůsobit se požadavkům klienta. A v čem máme rezervy zcela jistě je zapotřebí trvale a do hloubky pracovat s bankovními poradci, specialisty, novými pracovníky, aby získali nejen potřebné vědomosti,vykonávali svoji práci kvalitně, ale aby si uvědomili zásadní věc a to, že spokojený klient je tou správnou vizitkou banky a tím je dán potenciál k tomu, že do banky přivede jeho reference další klienty.

________________________________________________________________________________________________

Ukazuje se, že základem úspěšnosti jednotlivých bank nejsou pouze atraktivní centrálně uváděné masové produkty pro klienty, ale především úspěšnost a kvalita práce jednotlivých poboček, kde se klienti setkávají s realitou a prvnímu kontaktu se službami a přístupem banky. Jak se podle Vás mohou pobočky bank nejlepším a nejefektivnějším způsobem podílet na úspěšnosti celé banky?

Ano, zcela jasně se ukazuje, že sebelepší produktové řešení požadavků klientů, resp. vytváření nových a nových produktů, nemůže napomoci samotné důvěryhodnosti a stabilitě banky, pokud na jednotlivých pracovištích nebudou skutečně odborní pracovníci, kteří však nejen svoji odborností, ale i inpiduálním přístupem k potřebám klientů při každodenní práci budou prokazovat, že právě Komerční banka je tou pravou bankou, která je schopna pečovat o své klienty v širokém spektru jejich potřeb.

______________________________________________________________________________________________

Projevil se i u Vaší pobočky zvýšený zájem klientů v posledních letech o hypoteční úvěry? Na co si lidé nejvíce půjčují (rodinné domy, byty, pozemky)?

V každém případě zájem vzrostl. Např. v porovnání s rokem 2004 vzrostl počet poskytnutých hypotečních úvěrů o cca 60%. V minulých letech byly poskytovány úvěry skoro výlučně na prosté koupě nemovitostí a jen sporadicky na výstavbu. V posledních dvou letech, i v naší oblast,i je zaznamenán růst požadavků na financování výstavby rodinných domů, rekonstrukcí nemovitostí. Stále však převažuje koupě bytů současně s jejich úpravami.

______________________________________________________________________________________________

Co vidíte za dobu svého působení v Komerční bance jako svůj největší úspěch, resp. nedostatek?

Komerční banka po dokončení privatizace a za dobu, kdy se stala součástí francouzské finanční skupiny Societé Générale dosáhla řadu úspěchů, které vyvrcholily v trojnásobném získání titulu Banka roku, a já se neskromně domníváním, že jsem se se svým týmem na tomto i dalších úspěších banky výrazně podílela. A co se týká přímo pobočky, pak je to bezesporu, dá se říci, kvalitní tým a jeho trvale velmi dobré výsledky práce.

A nedostatek? Čas více času pro organizování většího počtu neformálních setkání s pracovníky pro získání nových sil, vyčištění, byť možná skrytých, nejasností, problémů,začlenění nových pracovníků, protože jen od spokojeného pracovníka mohu očekávat maximální výkon. ____________________________________________________________________________________________

Poslední otázka je ryze osobní: Jak se Vám v předvánočním období daří skloubit práci s přípravou Vánoc, nákupem dárků a úklidem?

Tak s tímhle se potýkám celou řadu let. Nicméně dárky pořizuji už v období letní dovolené, a pak už jen nahodile, takže žádný stres s tím už nemám. A to ostatní? Bez mého manžela by to zcela jistě byl nezvládnutelný moment. Takže mohu říci, že v podstatě celkem pohoda.

_____________________________________________________________________________________________

Jak u Vás doma a v nejbližším rodinném kruhu probíhá oslava Vánočních svátků? Patří Vánoce mezi Vaše oblíbené svátky?

Vánoční svátky jsou jedinými svátky, které mám skutečně ráda. Ta atmosféra, se prostě nikdy jindy nedá vytvořit. Je to nádhera, když se sejde celá rodina, u vánočního stromku si, byť to nikdo z nás neumí, zazpíváme koledu, a pak se každý z nás těší i z maličkosti, které pod ním najdeme.

Prohledat jednotlivé výrazy - Ředitelka pobočky KB: Základem je individuální přístup

Ředitelka , pobočky , KB: , Základem , je , individuální , přístup ,

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka