Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Říman chce do tří let o pětinu méně byrokracie v podnikání

22.04.2008, 01:00   |   MPO   |   komentářů (0)

Vláda dnes schválila Plán snižování administrativní zátěže do roku 2010, který předložili ministr průmyslu a obchodu Martin Říman a ministr vnitra Ivan Langer. Materiál navazuje na analýzu zpracovanou v roce 2005, která vyčíslila administrativní zátěž tuzemských podniků na 86,4 mld. Kč ročně. Celkově bylo identifikováno 2168 informačních povinností podnikatele vůči státu obsažených ve 245 právních předpisech.

Plán redukce administrativy v podnikání počítá v první fázi se zrušením nebo snížením 206 povinností, které ve finančním vyjádření představují pětinu roční zátěže (16,7 mld. Kč). Redukce se bude v první fázi týkat legislativy ministerstev práce a sociálních věcí, životního prostředí, financí, zdravotnictví, zemědělství a průmyslu a obchodu, která působí největší byrokratickou zátěž. Ve druhé fázi budou do projektu zapojeny zbývající resorty, takže celkové snížení administrativy v podnikání může být i vyšší než 20 %. 

„Administrativní zátěž v podnikání nejsou jenom stohy formulářů, které musejí podnikatelé pravidelně vyplňovat. Především malí podnikatelé a živnostníci si stěžují na permanentní stres z kontrol, na složité zákony, které se neustále mění a na obtížnou komunikaci s úřady. Cílem plánu na redukci byrokracie je do tří let o pětinu snížit zátěž, kterou stát na podnikatele často neopodstatněně nakládá. Pro českou státní správu je to velký úkol. Jsem přesvědčen, že díky koordinovanému a systematickému přístupu se nám ho podaří splnit. Plán počítá s průběžným monitorováním výsledků jednotlivých resortů a pravidelným reportingem vládě,“ říká ministr Martin Říman. 

Plán na snížení byrokracie spojené s podnikáním reaguje na problémy, na které podnikatelé nejčastěji upozorňují. Pouze redukce povinností vyplývajících ze živnostenského zákona má přinést roční úsporu 500 mil. Kč. Plán dále počítá se zjednodušení daňové legislativy, což by se mělo odrazit především v jednodušších daňových formulářích, a s usnadněním kontaktu podnikatele a zdravotních pojišťoven díky elektronizaci zasílání hlášení o zaměstnancích. Ministerstvo práce a sociálních věcí mimo jiné plánuje odstranit duplicity administrativních úkonů v oblasti bezpečnosti práce. Pro malé firmy se zjednoduší podávání přehledů vyměřovacích základů pro důchodové a nemocenské pojištění za jejich zaměstnance. Zatímco doposud podávají tyto přehledy za každého zaměstnance zvlášť, v budoucnu budou moci podávat jeden souhrnný přehled stejně jako velké firmy.  

Resorty počítají také s omezením statistických výkazů, které musejí firmy pravidelně vyplňovat. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které projekt snižování administrativní zátěže koordinuje, již v roce 2008 zruší polovinu svých statistických zjišťování. Jiné resorty budou kromě rušení výkazů také snižovat periodicitu sběru statistických dat. 

„Stát v řadě případů zbytečně sbírá údaje pro své statistiky častěji než jednou za rok. V některých oblastech je ale zcela zbytečné, aby statistická šetření vůbec prováděl. Proč mají vznikat statistické přehledy pracující s dnes již absurdními ukazateli, jako je například počet dopřádacích vřeten, produkce dřevěných pražců, skládacích krabic z papíru nebo gramofonových desek. Omezení zbytečné statistiky jenom v resortu průmyslu a obchodu ušetří podnikatelům zhruba 35 tisíc pracovních hodin ročně,“ dodává ministr Říman. 

Kromě redukce resortních statistik připravují na následující tři roky ostatní ministerstva zapojená do projektu například snížení administrativní zátěže způsobenou vodním zákonem a zjednodušení informačních povinností původců odpadů (MŽP). Ministerstvo zdravotnictví plánuje zpřehlednění legislativní úpravy veřejného zdravotního pojištění a redukční kůru pro lázeňský zákon, která má omezit vydávání závazných stanovisek MZdr k podnikatelským činnostem prováděným v ochranných pásmech vodních zdrojů II. stupně. MPSV chce zavést dobrovolnou účast OSVČ na nemocenském pojištění spojenou s nastavením libovolné výše vyměřovacího základu, díky čemuž nebudou muset především živnostníci předkládat přehled o příjmech a výdajích. Ministerstvo financí již počátkem dubna zahájilo veřejnou debatu o zjednodušení daňové legislativy a odstranění nesystémových daňových výjimek.

Prohledat jednotlivé výrazy - Říman chce do tří let o pětinu méně byrokracie v podnikání

Říman , chce , do , tří , let , o , pětinu , méně , byrokracie , v , podnikání ,

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka