Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Rozvod dohodou: Rychlé a elegantní řešení

20.06.2009, 01:26   |   Miroslav Zeman   |   komentářů (2)

Poměrně rychlého a bezproblémového rozvodu lze docílit nesporným rozvodem, nebo rozvodem dohodou obou manželů. Pokud jsou splněny všechny nutné podmínky rozvede soud manželství bez soudního stání, rychle a plně vyjde z předloženého návrhu.

_______________________________________________________________________

Profesionální vypracování návrhu na rozvod a dalších nutných dokumentů vám zajistí naše advokátní kancelář za částky od 2 500,- Kč. Rychlý a profesionálně provedený rozvod si může dopřát každý.

V případě zájmu o právní pomoc kontaktujte naši advokátní kancelář na mail: profipravnik@gmail.com

Více informací naleznete na serveru www.profipravnik.cz

_________________________________________________________________________


Výhody:  rychlost a žádné konflikty

Výhody tohoto řešení jsou zřejmé. Odpadají soudní tahanice o majetek, o to zda vůbec manželství rozvést či nikoliv, nebo spory o péči o děti. Odpadá navíc velmi dlouhá doba rozvodového řízení, která se může v extrémních případech pohybovat i v řádech let. Není výjimkou, že rozvodové řízení probíhá 2 i více roků.


Soud navíc nerozhoduje o tom, kdo způsobil rozvrat manželství a podobné souvislosti. Při rozhodnutí vychází pouze z dohody obou manželů. Vynechává se tak stání, kde na sebe rozzuření manželé křičí, obviňují se ze „hříchů“, které mohou být i několik let staré, hrubými způsoby se napadají se snahou, aby právě na ně se soudce i všichni přítomní dívali s lítostí apod.

Rozvod dohodou je velmi praktický pro manžele, kteří cítí, že si ve vztahu už nemají co dát, a jsou schopni tuto skutečnosti přijmout. Stejně tak je tento způsob rozvodu praktický pro manžele, kteří spolu nežijí, nebo mají už jiný vztah a rychlý rozvod je pro ně prioritou.


Manžel nesouhlasí? Čeká vás klasika

Na druhou stranu nebude rozvod dohodou zřejmě možný u manželů, kde jeden z nich druhého miluje, je na něm materiálně závislý, nebo chce prostě tomu druhému dělat problémy a mstít se. Pokud tedy chybí souhlas obou partnerů je rozvod dohodou nemožný a jedinou možností k rozvodu je klasický sporný rozvod se všemi negativními důsledky a problémy, které z jeho povahy vyplývají.

Nicméně i těm méně šťastným, kteří jsou nuceni rozvádět se klasickým rozvodem, musíme připomenout, že i jejich manželství bude nakonec s největší pravděpodobností rozvedeno. Jenom cesta k rozvodu bude delší a komplikovanější.

Podmínky rozvodu dohodou

- Dohoda obou stran - oba manželé musí s rozvodem souhlasit a podepsat to.
- Vyřešení majetkoprávních záležitostí – když už jsou oba manželé schopni dohodnout se na rozvodu, musí se dohodnout i na rozdělení majetku. K tomu může posloužit dohoda o rozdělení společného jmění manželů, kde manželé označí veškerý majetek ve společném jmění a určí kdo bude po rozvodu výlučním vlastníkem těchto věcí.
- Vyřešení péče o děti –  je nutné dohodnout se na tom, kdo z manželů bude o děti soustavně pečovat a vychovávat je. Současně je vhodné upravit i formu, způsob a čas styku druhého rodiče s dětmi.
- Manželství neplní svůj účel – předpokladem rozvodu je fakt, že vztah manželů nefunguje, manželé spolu nejsou šťastní, nerozumí si, mají časté, nepřekonatelné spory a další soužití již není možné ani účelné, s čímž samozřejmě oba souhlasí. 
- Manželé spolu nežijí – to je míněno dlouhodobě. Doba by měla být delší než 6 měsíců
- Manželství musí trvat déle než rok – toto ustanovení se zdá z hlediska logiky tohoto rozvodu neúčelné, nicméně hlavním smyslem tohoto omezení bylo zřejmě omezit účelové sňatky, kdy je manželství uzavíráno za jinými účely než založení rodiny, např. manželství s cizinci, kvůli pobytu v ČR, majetkové sňatky apod.

Zvolte nejvhodnější strategii

Pokud reálně uvažujete o rozvodu dohodou, zaujměte vůči svému partnerovi vhodnou strategii. Omezte konflikty, buďte ale chladní, neobviňujte druhého partnera z rozpadu manželství a zároveň nijak vyhroceně nereagujte na stejné obvinění ze strany druhého partnera.

Vyhněte se tedy konfliktům a konfliktním situacím, aby neměl váš partner potřebu vám něco vracet, nebo potřebu vám rozchod pořádně osladit. Naopak se snažte vyvolávat atmosféru dohody, přesvědčujte partnera o výhodách rychlého rozvodu a souvisejících záležitostí a nezapomeňte zdůraznit i výrazně nízké náklady rozvodu dohodou. To může na mnoho lidí platit.

Pro více informací či objednání právních služeb klikněte na www.profipravnik.cz

Prohledat jednotlivé výrazy - Rozvod dohodou: Rychlé a elegantní řešení

Rozvod , dohodou: , Rychlé , a , elegantní , řešení ,

Rozvod dohodou: Rychlé a elegantní řešení

výživné

Jak si mám vyložit tuto dohodu:V úpravě poměru výživného po rozvodu se má manžel...

Re: výživné

to je velmi jednoduché.nejsem sice právník ale v této dohodě je uvedeno že manže...

Diskutovat

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka