Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Silná koruna trápí podnikatele také při žádání o dotace z fondů EU

30.07.2008, 11:35   |   HK   |   komentářů (0)

Česká republika má sice na programovací období 2007–2013 vyjednanou nejvyšší finanční alokaci z fondů EU v přepočtu na jednoho obyvatele ze všech států EU, přesto se posilující česká koruna negativně promítá i do oblasti čerpání dotací z fondů EU. Během sedmiletého období by mohla Česká republika vyčerpat z evropských fondů celkem 26,7 miliard eur.

Na počátku období, kdy se kurz pohyboval okolo 28 Kč za euro, to bylo v přepočtu zhruba 750 miliard Kč. Při aktuálním kurzu (23,60 Kč za 1 euro) se celková suma vyšplhá na „pouhých“ 630 miliard Kč. Finanční alokace jsou vyjednány v eurech a jsou konečné. Jednotlivé rozvojové projekty se však proplácí v korunách, proto celková finanční podpora klesá.

 

Podnikatelé mají možnost žádat o finanční podporu svých projektů hned v několika tzv. operačních programech (OP). Prostředky v jednotlivých programech jsou již vyjednány a schváleny. Například v Operačním programu Podnikání a inovace, který je určen přímo na podporu a rozvoj podnikání, se celková suma 3,04 mld. eur může náhle snížit z předpokládaných 85 mld. Kč na 71 mld. Kč. „Podnikatelé si uvědomují, že se silnou měnou vzrůstá i konkurence mezi žadateli. Na stejný počet zájemců najednou čeká menší balík peněz. Ačkoliv svým projektům věří, chápou, že právě oni by se mohli přehoupnout přes magickou hranici a odejít s verdiktem ‚zamítnuto‘,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.

 

Dále podnikatelskou veřejnost trápí zpoždění v mnoha operačních programech, kde by také mohli získat podporu pro své projekty (regionální OP, OP Lidské zdroje a zaměstnanost aj.). Z důvodu pozdního předložení a schválení většiny českých operačních programů se teprve nyní mohou začít
o dotace hlásit. Naštěstí toto není případ Operačního programu Podnikání a inovace, který byl spuštěn včas, tedy již v březnu 2007. Čím později dojde k vyhlašování tzv. výzev k předkládání žádostí
o dotace, tím menší objem finančních prostředků bude pro žadatele k dispozici.

 

Hospodářská komora České republiky proto opět vyzývá všechny zainteresované instituce, aby se snažily posílit svou administrativní kapacitu a urychlily proces vyhlašování výzev a schvalování projektů, aby se zbytečně neplýtvalo veřejnými prostředky.

 

Podnikatelé jsou dlouhodobě nejaktivnějšími žadateli a realizátory rozvojových projektů. Svou činností přispívají k naplňování společného cíle, kterým je konkurenceschopná česká ekonomika.

 

Prohledat jednotlivé výrazy - Silná koruna trápí podnikatele také při žádání o dotace z fondů EU

Silná , koruna , trápí , podnikatele , také , při , žádání , o , dotace , z , fondů , EU ,

Vyplavení bytu horor pro každého

Konečně malíř opouští po dvou dnech náš byt. Za dva dny po dřině po malová... více »

Nová služba za 24 hod? Máte jí už za 4 měsíce!

V srpnu tohoto roku, jsem chtěl dceři převést předplacenou kartu na paušál "... více »

Běžná cena? Další z triků obchodníků

Rozhodl jsem se koupit si kávovar. Takový nějaký lepší. Na Internetu to dnes nen... více »

Anketní otázka