Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Sjednocení terminologie sazebníků bank

03.10.2008, 16:40   |   Patrik Nacher   |   komentářů (0)

Úvod do tématu

Jedním z důvodů nízké mobility bankovních klientů je nepřehlednost sazebníků a praktická neporovnatelnost služeb bank. Pro běžné bankovní klienty je v praxi takřka nemožné porovnávat nabídky jednotlivých bankovních ústavů a tudíž nemají ekonomický důvod měnit svoji banku. Příčin je samozřejmě více, ale tou elementární, se kterou lze při dobré vůli i něco dělat, je různorodost terminologie. Právě sjednocení terminologie a tím i zjednodušení sazebníků by mohl být prvním vstřícným krokem našich bank. Na pozadí celosvětové finanční krize a snížení důvěry klientů v bankovní systém, by tento krok mohl mít o to větší efekt.

O jednotné terminologii se již diskutovalo

Naše výzva ke sjednocení terminologie neznamená regulační zásah státu a nejde ani o myšlenku zcela novou, kde by bylo zapotřebí složitých studií, analýz či celospolečenské diskuse. Již v roce 2005, kdy Ministerstvo financí otevřelo debatu kolem postavení bankovního klienta, zaznělo toto téma jako jeden z pilířů diskuse s Českou bankovní asociací (ČBA). O sjednocení terminologie se hovořilo jako o kroku, který povede ke srovnatelnosti informací.

I ve „Společném prohlášení České bankovní asociace a Ministerstva financí ČR“, které 7. prosince 2005 podepsali ministr financí Bohuslav Sobotka a prezident ČBA Pavel Kavánek, se o sjednocení terminologie jako nástroje ke zjednodušení bankovních ceníků, několikrát píše. Jako jednou z důležitých oblastí, která se stala předmětem činnosti tzv. Expertní skupiny, byla Společná revize podmínek informování klientů a nabídky produktů“ a „Poskytování dostatečných a jasných informací klientům“. V těchto oblastech se už tehdy hovořilo mimo jiné o přehledných infolistech, které by měly jasnou strukturu, obsah a formu, o zpřehlednění cen služeb a podmínek, za kterých jsou tyto služby poskytovány, o povinném uvádění celkové ceny za službu, která je složena z několika operací či o jasném pojmenování základních operací, které nemohou být předmětem produktové diferenciace. Tento záměr se objevil i v dokumentu Ministerstva financí (MF) „Způsob řešení oblastí v rámci změn v bankovním sektoru“. V něm mezi 33 (respektive 28) oblastmi ke konkrétnímu řešení najdeme oblast – „Jednotná terminologie ceníků (definice rozsahu a závaznosti jednotné terminologie v cenících a marketingových materiálech)“.

Výzva

I na základě zkušeností z následujících let proto vyzýváme bankovní sektor k diskusi nad několika okruhy. Asi se shodneme na tom, že správná volba banky není možná bez příležitosti jednoznačně srovnat cenu nabízených služeb. V zájmu posílení pozice klienta a možnosti porovnat poskytované informace, navrhujeme diskutovat nad těmito okruhy:

Jednotná terminologie sazebníků

Sazebníky bank používají pro stejné operace a služby různé termíny, což znemožňuje rychlé srovnání cen. Navrhujeme, aby ČBA ve spolupráci s Českou národní bankou (jako regulátor trhu) a odbornou veřejností vytvořila jednotnou terminologii 20 až 50 základních bankovních operací. Banky by pak musely v sazebnících u těchto operací využívat pouze schválenou terminologii.

Uvádění celkové ceny služby

Sazebníky bank často rozdělují cenu za určitou službu do několika částí. Navrhujeme, aby banky povinně v sazebníku uváděly cenu za celou službu či operaci. Typický příklad je poplatek za převod peněz do jiné banky. Ten je složen z několika cen a to ještě v různých částech sazebníku (samotný převod, cena za použití určitého kanálu, poplatek za účetní položku, poplatek za mezibankovní transakci atd.).

Informování klientů o vývoji cen a poplatků

I přes včasné informování klientů je zřejmé, že průměrný bankovní klient není dokonale obeznámen s celým sazebníkem banky a tudíž není schopen vyhodnotit přesný dopad jeho změn. Navrhujeme proto, aby součástí informace o změně sazebníku byla informace o konkrétním dopadu pro klienta. S tím souvisí i požadavek, aby klienti našli na webových stránkách bank historická data jednotlivých poplatků a cen. Klienti by tak získali dlouhodobý přehled o vývoji cen jednotlivých bank.

Příklady ze sazebníků

Bezhotovostní operace (bez komplikací jako jsou prioritní, expresní platby, zúčtování, pořadí příkazů apod.)

Převzetí platebního příkazu (účetní položka) – Česká spořitelna

Příkaz k úhradě - Komerční banka

Platební příkaz - GE Money Bank

Jednorázový příkaz k úhradě - Poštovní spořitelna

Převod ve prospěch - Raiffiesenbank

Příchozí a odchozí platby

Tuzemské příchozí položky, tuzemské odchozí transakce - Komerční banka

Příchozí platba, odchozí platba - UniCredit Bank

Došlá platba - Poštovní spořitelna

Přijatá platba - Raiffiesenbank

 

 

 

Patrik Nacher

provozovatel portálu www.bankovnipoplatky.com

 

Prohledat jednotlivé výrazy - Sjednocení terminologie sazebníků bank

Sjednocení , terminologie , sazebníků , bank ,

Vyplavení bytu horor pro každého

Konečně malíř opouští po dvou dnech náš byt. Za dva dny po dřině po malová... více »

Nová služba za 24 hod? Máte jí už za 4 měsíce!

V srpnu tohoto roku, jsem chtěl dceři převést předplacenou kartu na paušál "... více »

Běžná cena? Další z triků obchodníků

Rozhodl jsem se koupit si kávovar. Takový nějaký lepší. Na Internetu to dnes nen... více »

Anketní otázka