Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Slovenské úspěchy? Budou Slováci bohatší než my?

02.06.2010, 12:02   |   LaS   |   komentářů (0)

Slovensko je propagováno jako ráj investorů. Díky svým sociálním a daňovým reformám představuje Slovensko údajně jednu z nejatraktivnějších zemí v Evropě. Je Slovensko skutečně úspěšné v lákání investorů díky svým reformám a daním, nebo zde hrají hlavní roli přehnané a podbízivé investiční pobídky?

Zajímavé je, že pochvalné informace o sobě říkají nejen slovenští představitelé, ale i mnoho renomovaných ekonomických časopisů a novin.

Investiční boom? - Jaká je skutečnost?

Velkým lákadlem je pro investory údajně rovná daň, kterou Slovensko stanovilo na úrovni 19 %. Tato daň byla zavedena počátkem roku 2004, o jejím zavedení se však hovořilo již od roku 2002. Už od počátku roku 2004 jsme se dovídali o obrovské atraktivitě Slovenska pro investory. Slovensko si zvolily pro svou investici 2 automobilky, množství jejich subdodavatelů a další podniky. Bezprostředně pak toto zjištění mohlo vyvolávat pocit obrovského a nepřekonatelného investičního boomu. Za celý rok 2004 však zahraniční investice na Slovensku představovaly pouhých 27 mld. slovenských korun (asi 700 milionů Eur). V České republice se daňové zatížení snižuje volným způsobem o 2 % ročně, v roce 2004 činila daň z příjmu právnických osob 28 %, letos se snížila na 26 %. Žádné obří investice s výjimkou investic do strategických služeb ohlášeny nebyly. Za rok 2004 přitekly do České republiky investice ve výši 114 mld. Kč (4 mld. Eur). Pokud tyto výsledky přepočítáme na obyvatele, pak na Slovensku činily zahraniční investice na 1 obyvatele 140 Eur, zatímco v České republice 380 Eur. Z uvedeného je zřejmé, že výše investic do české ekonomiky na 1 obyvatele byla téměř  trojnásobně vyšší než do slovenské.

První rok existence rovné daně, tedy reálně velký objem investic nepřinesl. Nelze pominout fakt, že v současné době ohlašují své investice do slovenské ekonomiky velcí investoři, jakými jsou automobilky Kia či Hankook, kteří zcela jistě výši investic v tomto roce zvýší. Je však otázkou, zda budou schopni v přepočtu na obyvatele dosáhnout či předhonit výši investic do České republiky.  Nutné je zmínit fakt, že velcí investoři zpravidla objem svých investic a počet nových zaměstnanců přehánějí. Ze zkušeností České republiky, ale i jiných zemí, až na výjimky byly skutečně vynaložné prostředky nižší, než ohlášená skutečnost. Zahraniční firmy si tímto způsobem zvětšují prostor pro jednání a získávají příslib vyšších podpor.

Lákají reformy, nebo levná pracovní síla a investiční pobídky?

Všechny ohlášené velké investice však byly dosaženy nadstandardními a skutečně velkorysými pobídkami státu. V honbě za investory tak stát přistupuje na valnou většinu požadavků velkých investorů. Ano, je pravda, že investiční pobídky nabízejí všechny středoevropské konkurenční země, včetně České republiky. Slovensko však propaguje a odůvodňuje své úspěchy svými ekonomickými reformami a rovnou daní. Proč tedy ráj pro investory nabízí stále velice nákladné a podbízivé investiční stimuly?

Odpovědi jsou poměrně jednoduché. Většinu velkých investorů na Slovensko neláká rovná daň a nízké daňové zatížení, ale levná pracovní síla, a především zmíněné investiční pobídky a skutečně velkorysý přístup státu, který nevyjednává, ale pouze přistupuje na požadavky velkých investorů. Tato taktika sice přináší krátkodobý efekt, ale na druhou stranu zavádí automatičnost, kdy v budoucnu každý velký investor bude už ze zvyku požadovat investiční stimuly jako podmínku investování, a je zřejmé, že požadavky se budou stále stupňovat. Je skutečně škoda, že se tímto způsobem deformuje tržní prostředí. Navíc je dosaženo za finanční prostředky státu a tedy všech občanů a domácích firem.

Poslední případ obrovské pobídky pro Hankook na Slovensku, který vytvoří přímou konkurenci slovenské firmě Matador je toho jasným příkladem. Za peníze Matadoru, který od státu žádnou pobídku nedostal a nedostane, jeho zaměstnanců a všech občanů státu se tak dotuje příchod přímého konkurenta, který žádné ohledy jistě brát nebude. Vyvlastňování pozemků pro automobilku Kia a kampaň, která se vede proti jejich vlastníkům na Slovensku ukazuje ještě horší rysy zavedené pobídkové politiky. Vlastní občan tak nic neznamená ve srovnání s velkým zahraničním investorem.

Jde o zaměstnanost nebo o zisk?

Časté odůvodňování této politiky, které argumentuje vytvořením nových pracovních příležitostí, je zcestné. Investoři nepřišli investovat pro to, aby vytvořili pracovní místa, ale především aby vytvořili zisk a vydělali. Zaměstnanci mají jediný úkol: investorovi k zisku pomoci. Pokud se zaměstnanci stanou příliš drahými, a tedy se zisk sníží, investoři zpravidla odchází.

Vychvalovaný a propagovaný ekonomický tygr a miláček investorů se tak mění v prosebníka, který je schopen dát cokoliv, aby u něj firmy utratily své peníze. Copak reformy a rovná daň jako lákadlo pro investory nestačily? Zcela jasně lze odvodit, že kdyby Slovensko investiční pobídky neposkytovalo, velcí investoři by se pro něj nerozhodli. Tolik opěvovaná rovná daň a reformy tak zcela jasně ustupují do pozadí před požadavkem krátkodobých a střednědobých výhod a zisků investorů v podobě pobídek.

Prohledat jednotlivé výrazy - Slovenské úspěchy? Budou Slováci bohatší než my?

Slovenské , úspěchy? , Budou , Slováci , bohatší , než , my? ,

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka