Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Čt poplatky

Autor Lucie
Předmět Čt poplatky
Dotaz

Dobrý den,dostali jsme upomínku od okresního soudu v Pardubicích že máme zaplatit dlužnou částku 20270Kč České televizi a 14.316 kč panu advokátovi Judr.Dalibor Kalcskovi.Nejdřív nám přišel dopis od ČT že máme 7 Tv příjímačů.V pondělí přišel druhý dopis že máme 2 Tv přijímače.Jako důkaz nám napsaly výslech obžalované moji mamky a přitom ji nikdo nevyslýchal a výpis z obchdních rejstříku.Televize platíme na jméno Jan Račák a platební rozkaz přišel na moji mamku je to možné??Máme něco platit??mame napsat odpor?

Odpověd na dotaz:

Na povinnost platit koncesionářské poplatky ani její výši nemá vliv počet přijímačů v domácnosti. Je tedy jedno zda máte jednu či dvě televize.Pokud za Vaši domácnost, resp. za byt ve kterém bydlíte někdo platí, nemůže čt vymáhat poplatek po někom jiném. Ale potřeboval bych skutečně znát detailnější informace. Obecně je povinen platit každý, kdo má připojení na elektrický proud. Televize tedy může porovnávat údaje o připojení domácností a srovnávat si je s databází platících. Když najde rozpor, tak začne poplatky vymáhat.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka