Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Dotaz stran zaměstnání

Autor Jiří B a ť a
Předmět Dotaz stran zaměstnání
Dotaz

Dobrý den,

dovoluji si požádat vás o sdělení, jak je to s příplatkem za práci v noci. Manželka dochází do zaměstnání na 03,00 hod, pracovní doba se jí započítává od 03,30 hod. pokud je mi známo, práce od 22,00 hod. do 06,00 hod. je považována za práci v noci a za tyto hodiny má pracovník nárok na noční příplatek, tuším 25% k zákl. hodinové mzdě. Má manželka nárok na příplatek za noční hodiny, začíná-li jí pracovní doba v 03,30 hod.? Může jej v případě, že má na něj nárok, po svém zaměstnavateli požadovat k zaplacení, event. i se zpětnou platností?

Dovolím si ještě jeden dotaz. Podle Zákoníku práce je stanovena 40 hod. pracovní doba za týden, myšleno čistého času, tedy po odečtení času na přestávky. Je povinen tuto sazbu, t.j. 40 hod./týden zaměstnavatel dodržovat, nebo ne? Manželka má totiž v průměru odpracováno cca 30 hodin týdně, potažmo každý pátek volný. Na druhé straně někdy pracuje 10 (vyjímečně i 12 hod) bez příplatku a přesto se jí 40 hodin týdně nedostává (někdy zase práci končí v 10 či 11 hod). Pokud vím, prostoje a překážky v práci je zaměstnavatel povinen hradit v průměrné hodinové mzdě. Nevím, zda se mýlím, můžete mi prosím, tuto záležitost vysvětlit? Děkuji.

Odpověd na dotaz:

Manželka má na příspěvek za práci v noci nárok. A po zaměstnavateli ho může i vyžadovat. Otázkou je, jak se se zaměstnavatelem dohodne a jak to bude pro něj přijatelné, jinak samozřejmě nebude chtít její práce využívat.

Druhá otázka. Ano, je stanovena 40 hodinová pracovní týdenní doba. Nicméně pokud někdy pracuje méně, jindy více, je toto možné. Existují tzv. pracovní fondy, kdy si může zaměstnanec nadělat dopředu, ve dnech, kdy je práce a následně využívat za tuto odpracovanou dobu nad rámec volno. Jde o to aby v ročním vyjádření stanovená pracovní doba odpovídala

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka