Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


osvobození od soudních poplatků

Autor Jiří Smejkal
Předmět osvobození od soudních poplatků
Dotaz

Zdravím!

Je oprávněná osoba, uplatňující své právo na vydání svého majetkového podílu dle transformačního zákona č.42/92 Sb., povinna platit soudní poplatek za podání žaloby a i soudní poplatek za případné odvolání proti rozsudku? V mém případě jsem za žalobu na vydání majetkového podílu v penězích  soudní poplatek neplatil a majetkový podíl mi byl uhrazen ale když jsem podal odvolání proti části rozsudku ve věci stanovení úroků z prodlení  je po moji osobě požadována úhrada soudního poplatku. Tak já tomu nerozumím.

Děkuji.

Váš Smejkal 

Odpověd na dotaz:

Nároky z transformace družstev, které byly povinny ze zákon plnit dobrovolně, jsou osvobozeny od poplatku. Pokud se však jedná o věc týkající se úroků je situace odlišná. Tam již žalujete na peněžní plnění, přestože to souvisí s předchozí věcí, a je třeba soudní poplatek zaplatit.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka