Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Placení poplatku za recept u osob trvale žijících v Domově poskytujícím sociální služby

Autor Kubelková Šárka
Předmět Placení poplatku za recept u osob trvale žijících v Domově poskytujícím sociální služby
Dotaz

Dobrý den, prosím o odpověď na otázku, je-li možné osvobodit klienty Domova se zvláštním režimem od poplatku za recept v lékárnách. Od poplatku u lékaře jsou již osvobozeni. Jejich finanční situace je neúnosná, tyto poplatky je velmi zatěžují. Děkuji za odpověď.

Odpověd na dotaz:

Dobrý den,

poplatků za recept se zmíněné osvobození bohužel netýká. Možností je například úhrada poplatků ze strany města, tuto možnost již množství obcí využívá, je tedy možné dát podnět. Jiné řešení prozatím až do zrušení zmíněných poplatků nevidím

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka