Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


platba za komunální odpad

Autor vlasta Miklišová
Předmět platba za komunální odpad
Dotaz

Dobrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu: vlastníme s manželem rekreační chatičku a místně příslušný obecní úřad nám vyměřil roční poplatek za komunální odpad ve výši 948,- Kč. Prý dle skutečných nákladů byly loňské náklady na odvoz za tuto oblast 305 000,- Kč, počet chat je 322 a tak výsledek je 948,- Kč za chatu.Domnívám se, že dle zákona o místních poplatcích § 10  odst. 1 písm. b/ , a odst. 3 písm. a/ a b/ by nám směli správně naúčtovat max. 500,- Kč. Nevím ale zda si správně vykládám větu odst. 1 písm. b/ uvedeného § "má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu". Děkuji předem za odpověď. Miklišová

Odpověd na dotaz:

Dobrý den,

máte pravdu. Částka se skladá ze 2 částí. 250,- Kč paušálně na poplatníka další část dle výše skutečných nákladů, max 250,- Kč. Ta částka tam je špatně vypočtena. Měli by jste zajít na obec a upozornit je na chybu.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka