Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


televizní poplatek

Autor Iva Hrabalová
Předmět televizní poplatek
Dotaz

Může dcera zaplatit televizní poplatek jen za 1 nebo 2 měsíce, podle toho jak dlouho přebývá v ČR ve svém bytě? Většinu roku bydlí s rodinou ve Velké Británii. Teď řeší, zda si koupit v ČR televizi. Zatím ji nemá a napsala také o tom čestné prohlášení.

Děkuji za odpověď.

Odpověd na dotaz:

Pokud prokazatelně zaslala na ČT čestné prohlášení o tom, že televizor nevlastní, tak at neplatí poplatek vůbec. Zbytečně by tak vyvolávala pochybnosti, zda televizor skutečně má nebo ne.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka