Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Televizní poplatky

Autor Jitka
Předmět Televizní poplatky
Dotaz

Jednou jste mi již radili, dnes prosím o vysvětlení . Moje dcera se stěhuje do mého volného bytu. Trvalé bydliště bude mít nadále u nás doma, musí platit poplatky za televizi a rádio? Já tyto poplatky platím. Vím, že pokud by tu bydlel cizí, nemusím se o skutečnost, zda si přihlásil televizi, starat. Nevím ale jak je to s rodinným příslušníkem. Má dcera platit?

Dostala jsem rozdílné odpovědi: ČT mi odpověděla-platit musí, není to již společná domácnost  s námi a na adrese trval. bydliště  nezáleží. Na poště mi řekli-platit nemusí, protože jí zůstane trv. bydliště u nás.

Děkuji za odpověď.

                                                                

 

 

 

Odpověd na dotaz:

Poplatky samozřejmě platit nemusí. Jednoznačné a nesporné je, že platební místo je to, které odebírá elektrický proud. Váš byt je prostě jedna jednotka, navíc tam má dcera trvalé bydliště. O domácnost skutečně nejde. Za jednotku je poplatek placen a víc si s tím nedělejte starosti:)

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka