Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Exekuce

Autor G. Svárová
Předmět Exekuce
Dotaz

Dobrý den, dovoluji si využít Vaší bezplatné poradny s následujícím dotazem:

Osoba je vlastníkem 1/2 rodinného domu, ve kterém žije se svou matkou. Veškerý movitý majetek této osoby je osobní počítač a mobil. Dotyčná osoba je asi 1 a půl roku nezaměstnaná bez evidence na ÚP, tudíž úplně bez prostředků. U pojišťovny má dluh cca 35 tisíc. Exekuce je na spadnutí. Jak bude probíhat? Bude exekuována 1/2 nemovitosti, když movitý majetek ve vlastniczví dotyčné osoby zdaleka nepokryje dluh?

Děkuji za odpověď.

Odpověd na dotaz:

Dobrý den,

je to skutečně reálná možnost.V praxi to bývá tak, že exekutor dá na nemovitost plombu a exekuční příkaz k prodeji a pak se čeká zda dlužník dluh uhradí. Polovina domu se totiž velmi špatně prodává a exekuce se nijak nesmí dotknout spoluvlastníka. 

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka