Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


oznámení o postoupení pohledávky

Autor Helena Pavlíková
Předmět oznámení o postoupení pohledávky
Dotaz

Dobrý den,

před lety jsem se zamilovala do kluka a utekla z domu. On si vydělával všelijak i nákupem drahých televizorů na multiservis (mou OP) .

 Jeho stejně chytli, odsoudili,  zavřeli, ale s ním i mě. Do té doby bez úhony, jsem dostala podmínku. Ta je už dávno taky minulostí. Ale "svoje televize" jsem zaplatila (nemalou částku),  ale jeho společník evidetně ne (jemu jsem byla ručitelkou).

 Bohužel, není na světě jedinný dokument o minulosti( o zaplacení dluhu, soudech...) , je to více než 13 let.

Teď mi přišly dopisy na strarou adr.- cituji:

dovolujemesi Vám oznámit, že spol.***se sídlem***jako postupitel, uzavřela s**** jako postupníkem, Smlouvu o postoupení pohledávek, kterou byly

a) pohledávka naší společnosti vzniká z ttulu smlouvy č.****

b)                                                     na zaplacení nákladů nalézacího řízení vzniká z titulu pravomocného rozhodnutí soudu ve věci žaloby o zaplacení pohledávky dle písm. a), kterým Vám bylo uloženo zaplatit tyto náklady naší společnosti

c)                                                      na zaplacení nákladů exekuce vzniká z titulu pravomocného usnesení soudu ve věci návrhu na nařízení exekuce z důvodu nezaplacení pohledávky dle písm. a),b), kterým byla nařízena exekuce na Váš majetek jako povinného ve prospěch naší společnosti jako oprávěného, postoupeny advokátovi****

Dovolujeme si Vás upozornit, že od doručení tohoto ozn. Vaše závazky vyplývající z námi postoupených pohledávek budou považovány za řádně a včas splněné poze jejich řádným a časným splněním advokátovi***

Při posledním soudu ( cca 12 let) mi řekla soudkyně, že já mám vše v pořádku a jsem tzv. čistá.

Děkuji za pomoc

                              s pozdravem  Pavlíková Helena

Odpověd na dotaz:

Dobrý den,

pro kvalifikovanou radu bych musel vědět více celé záležitosti. Je možné, že soudkyně měla na mysli Vaše závazky z trestné činnosti. Nicméně pokud někde figurujete jako ručitel či spoludlužník může se to samozřejmě táhnout ještě dlouho. Asi tam na začátku vznikla chyba, že se při řízení u soudu neargumentovalo promlčením nároků, ale to nejsem schopen také přesně říci, protože neznám lhůty za nichž se rozhodovalo

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka